Codzienne rozważania_27.09.2013 – Otwórz me oczy

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

Elizeusz modlił się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza” (2 Krl 6:17).

To jeden z moich ulubionych wersów. Eliasz, przez moc Ducha Świętego, udzielał królowi Izraela informacji o zasadzkach jakie zastawiał na niego król Aramu. Gdy ten dowiedział się, że to Eliasz ostrzegał króla izraelskiego, posłał oddziały wojska, aby aresztować proroka i sprowadzić do siebie.

Rano sługa Eliasza zobaczył otaczające ich siły zbrojne Aramu. Przerażony opowiada Eliaszowi o tym, że zostali otoczeni i że nie ma dla nich ratunku. To właśnie wtedy Eliasz modlił się o to, aby Bóg pozwolił zobaczyć jego słudze to, co on sam już widział. Jakżebym chciał, abyśmy mogli oglądać armię Pana, którą on rozmieścił wokół nas.

Clara Fiske Scott żyła w latach 1841 – 1897. Zmarła po wypadku, gdy została zrzucona przez spłoszonego konia z powoziku. Pisała wspaniałe pieśni, lecz w obiegu pozostała tylko ta jedna, którą dziś przedstawiamy. Pomyśl o tej pieśni jak o modlitwie, którą Eliasz modlił się dawno tamu.

Open My Eyes

Open my eyes, that I may see,
glimpses of truth Thou hast for me;
Place in my hands the wonderful key,
that shall unclasp and set me free.

Refrain: Silently now I wait for Thee,
ready my God, Thy will to see.
Open my eyes, illumine me, Spirit divine.

Open my ears, that I may hear,
voices of truth Thou sendest clear;
And while the wave notes fall on my ear,
everything false will disappear.

Refrain: Silently now I wait for Thee,
ready my God, Thy will to see.
Open my eyes, illumine me, Spirit divine.

Open my mouth, and let me bear,
gladly the warm truth everywhere;
Open my heart and let me prepare,
love with Thy children thus to share.

Refrain: Silently now I wait for Thee,
ready my God, Thy will to see.
Open my eyes, illumine me, Spirit divine.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

 

– – – Pastor Cecil

 aracer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.