Codzienne rozważania_28.10.2013 – czyniąc wolę Bożą!

Cecil_EV

Pastor Cecil A. Thompson

A teraz wy, którzy mówicie: Dziś albo jutro pójdziemy do tego lub owego miasta, zatrzymamy się tam przez jeden rok i będziemy handlowali i ciągnęli zyski, wy, którzy nie wiecie, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, która ukazuje się na krótko, a potem znika. Zamiast tego, winniście mówić: Jeżeli Pan zechce, będziemy żyli i zrobimy to lub owo. Wy natomiast chełpicie się przechwałkami swoimi; wszelka tego rodzaju chełpliwość jest zła. Kto więc umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu” (Jk 4:13-17).

Trudno o dzień, w którym nie przyszła by jakaś informacja o tym, że gdzieś komuś przydarzyło się jakieś nieszczęście. Wydaje się, że, jako pastor, jestem przekaźnikiem tych zdarzeń, które mają wpływ na życie bliskich tych ofiar.

Niekoniecznie dotyczy to śmierci tych bliskich, choć z pewnością jest to jeden z przykładów. Człowiek zdrowy może zajmować się swoimi sprawami, gdy nagle przychodzi udar – i zdrowy staje się inwalidą. Z laboratorium mogą przyjść wyniki świadczące o obecności raka w organizmie, co powoduje nagłą zmianę w życiu tej jednostki i całej rodziny.

Zamiast skupiać uwagę na tych paraliżujących przykładach, musi w naszym życiu następować prawdziwa przemiana. Jeśli my sami nie przygotowujemy się duchowo na takie okoliczności, zostaniemy powaleni.

Jakub daje nam solidną dawkę rzeczywistości. Życie jest po prostu mgłą, która szybko znika. Zamiast kierować wszystkie wysiłki na sprawy tego świata, musimy przygotowywać się do wieczności. Zaczyna się to wraz z nowym narodzeniem a dalej musimy wzrastać do dojrzałości, nieustannie szukając Bożej woli w naszym życiu.

Wiele błogosławieństw, Drogie Serca. Zbliżcie się dziś do Boga, zaufajcie Mu całkowicie i bądźcie błogosławieństwem!

– – – Pastor Cecil

продвижение