Codzienne rozważania_29.02.2016

Hurynowicz_rozwazania

2Kor 11:4
BO GDY PRZYCHODZI KTOŚ I ZWIASTUJE INNEGO JEZUSA, KTÓREGO MYŚMY NIE ZWIASTOWALI, LUB GDY PRZYJMUJECIE INNEGO DUCHA, KTÓREGO NIE OTRZYMALIŚCIE, LUB INNĄ EWANGELIĘ, KTÓREJ NIE PRZYJĘLIŚCIE, ZNOSICIE TO Z ŁATWOŚCIĄ.

Szatan jest mistrzem oszustwa. Kiedy Szatan sprawia, że pojawiają się fałszywi nauczyciele i inni przeciwnicy sług Boga, stara się, żeby ich mowa była możliwa do zaakceptowania przez racjonalnie brzmiące argumenty. Przez oszustwa szatana możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie oddalenia się od Chrystusa. To zagrożenie jest stale obecne i przybiera wysublimowane formy. Kiedy ludzie propagują idee, dla których chcą znaleźć religijne bądź chrześcijańskie poparcie, starają się udowodnić, że ich poglądy pochodzą od Jezusa i z Jego nauczania. Jest możliwość przyjęcia innego ducha, którego nie otrzymaliśmy.

Wspaniałą łaską wypływającą z darowanej nam przez Boga wiary w Pana Jezusa, jest dar Ducha Świętego. Otrzymaliśmy Ducha synostwa i przez niego wołamy „Abba Ojcze”. „Ten to Duch świadczy wespół z naszym duchem, że dziećmi Bożymi jesteśmy” (Rzym. 8:16). Duch Święty zawsze skupia naszą uwagę na naszym Panu, Jezusie Chrystusie i tym, co On dla nas uczynił. Chce, abyśmy przyznali Panu Jezusowi pierwszeństwo i zwierzchnictwo we wszystkim, abyśmy wytrwali we właściwym poznaniu naszego Zbawiciela. Jeżeli odwracamy naszą uwagę od Pana Jezusa lub zaczynamy przyjmować fałszywe opinie na temat Jego dzieła i nauki, wówczas padamy ofiarą innego ducha, ducha wykonującego dzieło szatana. Ewangelia chwały i łaski Bożej jest skarbem kościoła. Niektórzy pogardzają ewangelią ze względu na jej prostotę. Łatwo jest zapomnieć o pierwszeństwie i prostocie ewangelii. Jako zbory możemy być tak pochłonięci różnego rodzaju programami, że przesłaniają nam one nasze podstawowe zadanie, przestrzeganie ostatniego polecenia naszego Zbawiciela. Kiedy zwiastujemy ewangelię, możemy nie czynić tego jasno i wyraźnie, zapominając o tym, że jest ona Bożą mocą do zbawienia każdego, kto wierzy.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia.

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.