Codzienne rozważania_09.01.

Chip Brogden

Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam” (Jn. 15:16).

Nie tyle jest to więc nasze poszukiwanie Prawdy, co Prawda pociągająca nas ku Sobie. To przyciąganie nas do Siebie jest interpretowane przez nasze dusze jako duchowe pragnienie. Bez tego nie możemy dojść do Prawdy
Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. On mówi uczniom, że to nie oni go wybrali, lecz że On wybrał ich. Ci, którzy szukają Pana odkrywają, że są poszukiwani przez Niego. Paradoksem tej sytuacji jest to, że Pan objawi Siebie samego tylko tym, którzy Go szukają, lecz gdy oni zaczynają Go szukać, On do ich dociera po to, aby poznali Go.раскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.