Czy Bóg uzdrowi niewierzącego?

Young Steve

Z pewnością! Ani jedna osoba, którą Jezus uzdrowił w ewangeliach nie była narodzona na nowo! Nikt w całym Starym Testamencie nie był odrodzony duchowo! Bóg uzdrowił ich wtedy, gdy byli niewierzącymi (wg. NT standardów) i Boże miłosierdzie dla nie zbawionych z pewnością nie zmniejszyło się pod lepszym przymierzem.

W rzeczywistości głównym powodem używania przez Boga darów uzdrowień, czynienia cudów i szczególnej wiary (p. 1 Kor. 12:8-11) jest demonstrowanie Jego dobroci i mocy niewierzącym! Wierzący może otrzymać uzdrowienie przez wiarę i technicznie nie potrzebuje działania żadnego z tych darów, choć Bóg używa tych darów również dla wierzących. Bóg czasami uzdrawia zwykłego niewierzącego poprzez manifestację Ducha – nie bądź zazdrosny. (pamiętaj, że możesz zostać uzdrowiony przez wiarę, więc Bóg nie pozostawił ciebie , czy też nie preferuje niewierzącego przed tobą).

Możesz dzielić się Jezusem z niewierzącymi, wkładać na nich ręce i oczekiwać tego znaku jako potwierdzenie Słowa (Mk 16:20). Mogą zostać zbawieni lub nie, lecz będą mieli dobry powód do tego, gdy zobaczą „dobroć Bożą, która prowadzi do upamiętania” (Rzym 2:4). Jest to z pewnością bardziej skuteczne metoda ewangelizacji, niż straszenie ludzi historiami o 666, znaku bestii i o tym, jak nie będąc zbawieni będą pozostawieni, gdy kościół zostanie zabrany z Jezusem na obłokach i o tym, jak będą smażeni w jeziorze ognistym, które jest drugą śmiercią.

Jedynym wyjątkiem jest stwardniały grzesznik, który nie chce mieć nic do czynienia z Bogiem. Dopóki nie otworzy swojego serca, aby przyjmować, Bóg nie uzdrowi, ponieważ Bóg nie przymusi jego, ani nikogo innego, woli (p. pytanie na ten temat). Człowiek może potrzebować pokuty ze zgorzknienia, nieprzebaczenia zanim zostanie otrzyma uzdrowienie. (To może dotyczyć również wierzących!). Jezus nie mógł uzdrowić niewierzących w Nazarecie, którzy byli wrogo do Niego nastawieni i ty nie będziesz w stanie zrobić więcej niż On dla takich ludzi.

Przyjrzyj się  dworzaninowi z ew. J. 4:46-53. Nie „wierzył” w tym sensie, żeby przyjąć kim Jezus był, dopóki nie  uwierzył w cud dla swojego syna! Zatem jest możliwe, aby niewierzący uwierzył w uzdrowienie bez przyjęcia Chrystusa! (Nie zalecałbym jednak tego nikomu, mimo wszystko.)

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.