Czy jesteśmy wykupieni zarówno od chorób psychicznych jak i fizycznych?

Young Steve

Absolutnie, pozytywnie, zdecydowanie tak!

Niektóre z dolegliwości znajdujących się w V Moj 28 to choroby psychiczne. Oczywiście, wszelkie choroby zawierają się w 61 wersie tego rozdziału, zatem powinieneś wiedzieć o tym, że zostałeś wykupiony od chorób psychicznych tylko na tej podstawie. Lecz spójrzmy na niektóre części przekleństwa od których zostałeś wykupiony: obłęd, przytępienie umysłu, chodzenie po omacku, jak ślepy błądzi  ciemności (nie jest to normalne zachowanie, nieprawda?), … bezsilność, ucisk i ciemiężenie, szaleństwo na widok tego, co oglądać będą twoje oczy,  ustawiczne zagrożenie życia, lęk w nocy i we dnie, brak jakiejkolwiek pewności w życiu, stałe pragnienie, aby już  było później z powodu strachu. Tak, przekleństwo spod, którego zostałeś wykupiony zawiera w sobie również choroby psychiczne.

Opisane powyżej zachowania są podobne do przekleństw w 3 Moj. 26:14-39 i jest podobne do zachowania ludzi chorych psychicznie. Strwożone serce, wpadanie na siebie, gdy nikt nie goni, uciekanie na dźwięk spadającego liścia, to wszystko demonstruje całkowicie nieopanowany strach  zostałeś wykupiony z tego!

Innym sposobem przekonania się jest to, że Jezus uzdrawiał psychicznie chorych tak samo jak chorych fizycznie. Niektórzy z tych, którym usługiwał nie mieli żadnych znanych fizycznych problemów.

Bóg dał nam ducha trzeźwego  myślenia (samokontroli) (2 Tym 1:7). W oryginale oznacza to kontrolowanie siebie lub spokojnego umysłu. Jeśli masz problemy psychiczne, to one powoduje brak samokontroli, zatem ten werset jest dla ciebie! Podany werset nie znaczy: „wolny od chorób psychicznych”, więc nie podawałbym go jako dowód na  uzdrowienie z tych dolegliwości. Nie rozszerzałbym również znaczenia wersetu, który mówi, że jesteśmy „umysłu Chrystusowego” (1 Kor 2:16), aby powiedzieć, że masz doskonale psychicznie funkcjonować. 1 Kor 2:16 wraz z kontekstem mówi o czymś innym, tzn. o tym, że ty masz umysł Chrystusa, a nie tylko naturalny umysł, który może pojmować tylko naturalne rzeczy. Jednak jest dość innych miejsc w Piśmie, aby wykazać uzdrowienie psychiczne i nie trzeba wyciągać 1 Kor 2:16 i starać się powiedzieć coś, czego on nie mówi. Można przy pomocy niewłaściwych wersów dojść do właściwych wniosków, staram się tego unikać.(Zły przykład ostatnio umieszczone w pewnej książce: wers o „czystych zębach” został zacytowany jako Boże obietnica „dentystycznego” zdrowia, podczas gdy faktycznie jest to metafora głodu i braku żywności nie mająca niczego wspólnego z higieną ust.)

сайты для продвижения сайта

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.