Czy jesteśmy atrakcyjni?

Czy jesteśmy atrakcyjni?
8/14/2019

(Od tłumacza; wprawdzie tekst opiera się na angielskich tłumaczeniach, których nie oddają polskie przekłady, ale wart zauważenia. Pod angielskim oryginałem wstawiam tłumaczenie kluczowego zdania.)

Życie pełne owocu Ducha jest atrakcyjne dla tych, którzy mają jakiekolwiek pragnienie poznania Boga. Łaska Nowego Przymierza uzdalnia nas do tego, abyśmy wzrastali we właściwych postawach, przynosząc Jego owoc. To właśnie sprawia, że Ewangelia jest atrakcyjna, godna pożądania i przyciągająca.

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ JEST ATRAKCYJNA

Niech nasze maniery będą atrakcyjne!
Słudzy (pracodawcy) niech będą ulegli swoim panom we wszystkim, niech będą chętni, nie przeciwstawiają się, niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga” (Tyt 2:9-10)

Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu” (Kol 4:5-6).
„.. jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami” (1Tym 2:10).

“Slaves (employees) must always obey their masters and do their best to please them. They must not talk back or steal but must show themselves to be entirely trustworthy and good.
Then they will make the teaching about God our Savior attractive in every way.” (Titus 2:9-10 NLT)
Spowodują w ten sposób, że nauczanie o Bogu naszym Zbawicielu będzie pod każdym względem atrakcyjne„.

„Live wisely among those who are not believers, and make the most of every opportunity. Let your conversation be gracious and attractive so that you will have the right response for everyone.” (Col 4:5-6 NLT) ​
Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma i atrakcyjna, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu”.

“For women who claim to be devoted to God should make themselves attractive by the good things they do.” (1 Tim 2:10 NLT)
.. jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, aby stawały się atrakcyjne przez dobre uczynki, które wykonują”.

Za każdym razem, gdy pojawia się wyraz „być atrakcyjnym” nie odnosi się do zewnętrznej urody, zmysłowego pragnienia czy rozwadniania przesłania, aby Ewangelia była łatwiejsza do przełknięcia, lecz mówi o nadziei i „pociągającej” mocy Dobrej Nowiny.

Ojciec pociąga do Syna pragnące, głodne serca.
Duch pociąga złamane, chore, szukające serca do Wielkiego Lekarza i to wspaniałe pociąganie może być wzmocnione lub osłabione przez owoc, dobry lub zły, który widzą w życiu Jego ludzi.

Prośmy nieustanie i oczekujmy gorliwie, aby Duch rozwijał Swój owoc w naszym życiu, tak, abyśmy przyciągali poranionych, złamanych, pragnących i głodnych do przemieniającej Łaski Bożej!

Mark

Mark

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.