Czy to jest grzechem iść do lekarza lub brać lekarstwa?

Young Seve

NIE!

Dlatego, że Bóg ogłasza, że sam jest „Wasz Pan i Lekarz” (2 Moj. 15;26), nie oznacza, że szukanie pomocy ludzkiej jest grzechem. Niestety, niektórzy tak zwani „ludzie wiary” (którzy faktycznie nie trwają w wierze) umarli przedwcześnie ponieważ nie skorzystali z pomocy medycznej, gdy jej potrzebowali.

Niektórzy ludzi chcieli korzystać z 2 Krn. 16 :12 jako dowodu na to, że Bóg jest przeciw lekarzom. („A w trzydziestym dziewiątym roku panowania Asa zachorował na nogi, a jego choroba coraz bardziej się wzmagała: lecz nawet w swojej chorobie, nie zwracał się do Pana, ale do lekarzy”). Ten werset nie mówi o tym, że Bóg jest przeciwko lekarzom. Asa już wcześniej nie ufał Bogu, starając się o pomoc Asyryjczyków w czasie wojny. Istotą nie jest to, że Asa zwrócił się do lekarzy, lecz że nie szukał Pana, aby go uzdrowił, co mógł oczywiście zrobić w świetle IIMoj. 15:26 i innych miejsc Pisma. Generalnie Boże narzekanie na Asę dotyczyło tego, że nie szukał on Pana, jak to wynika z kontekstu tego wersetu. Lekarze sami w sobie nie są tutaj ważni. (Sugerowano, że lekarze mieli być egipskimi czarownikami, lecz nie ma na to żadnego dowodu.)

Łukasz był lekarzem (Kor. 4:14) i nikt nie powiedział mu, że jego powołanie jest grzeszne. Jezus powiedział, że chorzy potrzebują lekarza (Mat 9:12,  Mk 2:17, Łuk 5:31). Lekarze i medycyna nie są złe. Są one po stronie Boga,  a On jest po ich stronie. Bóg pragnie, abyś się miał dobrze i lekarze chcą tego samego. Tutaj panuje zgoda. To nie lekarze lecz religijni i ignoranccy chrześcijanie będą sprzeciwiać się twojemu uzdrowieniu. Żaden lekarz przy zdrowych zmysłach nie powie ci, że twoja choroba, z jakiegoś powodu, jest wolą Bożą, choć są kaznodzieje, którzy to robią! Podczas gdy lekarz usiłuje cię wyleczyć, ignorancki kaznodzieja będzie modlił się o to, abyś miał „cierpliwość do wytrwania w cierpieniu, które Bóg złożył na ciebie”, zamiast włożyć na ciebie ręce, abyś wyzdrowiał, jak to wyraźnie jest nakazane w Piśmie. Jeśli jesteś chory, to dobrze będzie, abyś unikał każdego usługującego, który nazywa siebie sługą i nie wierzy w to, że Bóg chce cię uzdrowić.

Niektórzy ludzie przypuszczają, że stawiają Boga na właściwym miejscu, czy też w jakiś sposób czczą Go, jeśli nie chodzą do lekarza i nie biorą leków. To nie jest nieprawda. Bóg nie ma zobowiązania do honorowania czegokolwiek poza wiarą. To po prostu znaczy, że możesz być głupcem. Tego rodzaju rzeczy powodują zarzuty wobec nauczania o boskim uzdrowieniu, ponieważ szydercy uwielbiają wskazywać na przypadki ludzi, którzy unikali medycznej pomocy i zmarli. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości to lepiej będzie jeśli przyjmiesz jakąkolwiek naturalną pomoc, jaka jest dla ciebie dostępna. Nie ryzykuj własnym życiem.

Jeśli trwasz w wierze to korzystanie z leków nie przeszkodzi w zamanifestowaniu się twojego uzdrowienia. Nie odwróciłeś się tyłem do Boga, ani nie przestałeś ufać Mu tylko dlatego, że bierzesz pigułki. Nie angażuj się w to w ogóle, po prostu bądź pewien tego, że kontynuujesz trwanie w wierze.

Może być potrzebny pewien czas między chwilą gdy uwierzyłeś, że otrzymałeś swoje uzdrowienia a manifestacją tego uzdrowienia. W tym czasie, dobrze jest brać lekarstwa przynoszące ulgę w cierpieniu. Jeśli cokolwiek ma ci pomóc w trwaniu w wierze to z pewnością będą to leki. Jeśli całe twoje ciało wyje z bólu, ponieważ nie wziąłeś pigułki, może wyglądać na „wiarę macho” (i proszę bardzo, jeśli chcesz to robić), lecz może się okazać, że przyjemniej jest nie cierpieć niepotrzebnie w międzyczasie.

Korzystanie z pomocy lekarzy i środków medycznych nie uwłacza Bogu. Jeśli ufasz Mu, co do swojego uzdrowienia, to ono i tak zamanifestuje się w twoim ciele a Bóg nadal odbierze swoją chwałę za uzdrowienie. Przede wszystkim, w większości przypadków, dostępna medycyny i tak nie jest w stanie uzdrowić cię, po prostu przynosi ulgę w cierpieniu, aż do chwili, gdy rzeczywiście zostaniesz uzdrowiony.

Jeśli, zatem, nie chcesz być tematem następnej dyskusji na kolejnym show w TV, mądrzej będzie zwrócić się po medyczną pomoc, jeśli jej potrzebujesz. To nie jest grzech.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.