Czytać „Stary” „nowymi” oczyma

Mark Drake

1/16/2019
Jezus, po okresie ponad trzech lat spędzonych z uczniami, których osobiście wybrał, dobrowolnie złożył Swoje życie, po czym powstał z martwych i zanim udał się do Ojca, spędził ostatnie 40 dni nauczając ich na temat Królestwa Bożego.

„im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym” (Dz 1:3).

Dlaczego miałby to być „nowe”?

Królestwo Boże nie było dla żydowskich uczniów jakąś nową koncepcją. Lecz Królestwo, w którym Król miałby rzeczywiście rządzić z wnętrza serc i śmiertelnych ciał Jego ludzi? To było coś zupełnie nowego. Czy jednak powinno być dla nich czymś :nowym”?

Takie pojmowanie funkcjonowania Królestwa Bożego „z wewnątrz na zewnątrz”, tego jak Król zamierza żyć i rządzić wewnątrz serc wierzących, nie powinno być czymś nowym dla tej 12tki. Stary Testament w pełni wyjaśniał Nowe Przymierze i to w jaki sposób będzie zastosowane (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, … żeby wymienić tylko kilku).

Aż do dnia dzisiejszego … zasłona

Jednak ze względu na swoje wychowanie w społeczności żydowskiej Drugiej Świątyni początku pierwszego wieku, czytając starotestamentowe obietnice dotyczące nadejścia „Nowej Drogi”, mieli na swych oczach „zasłonę”. Paweł wyjaśnia to tak:

„…Lecz umysły ich otępiały. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu starego przymierza ta sama zasłona pozostaje nie odsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta” (2Kor 3:14-15) .

Niestety, współcześnie z powodu braku nauczania na temat tego, jak patrzeć na Stary Testament z perspektywy jego wypełnienia w Nowym Przymierzu, musimy zgodzić się z Pawłem, że „aż po dzień dzisiejszy jest zasłona, która zaciemnia nasze myślenie, gdy czytamy Stary Testament”

Niewłaściwe patrzenie na starotestamentowe modele

To, w jaki sposób widzimy Ojca, jak się modlimy, toczymy duchową bitwę, odnosimy się do władz i kościelnego przywództwa, jak postrzegamy współczesnych proroków i wiele innych ważnych spraw jest wykrzywione, ponieważ zbyt często opieramy się na starotestamentowych wzorach, nie dostrzegając tego, że zostały zmienione czy też uzupełnione/udoskonalone przez swoje spełnienie w śmierci, zmartwychwstaniu, wstąpieniu do nieba Chrystusa i zesłaniu Ducha Świętego.

Skutek jest taki, że patrząc na Stary Testament nie tak, jak powinniśmy, mamy tendencję do takiego działania, które kosztuje nas mnóstwo czasu, energii i pieniędzy, wykorzystując te starotestamentowe modele, które wydają niewiele bądź nietrwałe owoce. Dlaczego nie? Ponieważ nie czytamy ST w taki sposób, jak robili to apostołowie.

Sam robiłem to wiele razy. Robiłem to szczerze, z najlepszymi intencjami. Lecz byłem w błędzie. Nadal uczę się rozumieć wartość Starego Testamentu po tej stronie Krzyża, „Oczyma Nowego Przymierza”.

Jezus rozumiał, jakim to jest dla nas wyzwaniem

Jezus rozumiał to, na jakiego rodzaju trudności napotkają Jego uczniowie ze względu na to, jak całe życie byli uczeni patrzeć na Stary Testament i Pisma, które były wyjaśniane przez rabbich. Spędził z nimi dodatkowe 40 dni po to, aby pomóc im zmienić sposób patrzenia na pierwotny Boży zamiar i to jak ma być on stosowany w ich przypadku w tamtym czasie, aby nauczyć ich jak patrzeć na to, co Mojżesz i WSZYSCY prorocy rzeczywiście mieli na myśli.

A On rzekł do nich: O głupi i gnuśnego serca, by uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał tego wycierpieć, by wejść do swojej chwały? I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach” (Łu 24:25-27).

Obecnie zbyt wielu szczerych wierzących ciągle jest zablokowanych na tym samym zniekształconym patrzeniu Starego Testamentu i, niestety, istnieje prawdziwy brak nauczania w tym krytycznym temacie. Niemniej, według Jezusa i autorów listów Stary Testamentu powinien być czytany całkowicie inaczej niż to, jak czytamy Nowy. Pomimo tego, że był realny i przeżywany dosłownie przez żyjących w Starym, dla nas, żyjących w Nowym, są to cienie, typy i metafory. Musimy nauczyć się czytać Stary „Nowymi” oczyma.

  • Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus” (Kol 2:17-18).
  • tylko cień przyszłych …, a nie sam obraz rzeczy” (Hbr 10:1).
  • „jest tylko obrazem i cieniem niebieskiej” (Hbr 8:5).

Wyzwanie, aby pomóc ludziom nauczyć się „czytać Stary Testament nowotestamentowymi oczyma” jest naszym głównym zadaniem. Dzięki darowiznom naszych partnerów możemy inwestować nasz czas i pieniądze w gromadzenie i tworzenie materiałów dotyczących Nowego Przymierza i budować cyfrową bibliotekę, aby wspomagać tych, którzy są głodni, poszukując ludzi na całym świecie. Jest to dziedzictwo, które wraz z żoną, Lindą, zostawiamy za sobą.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.