Dlaczego chrześcijańskie małżeństwa ponoszą porażkę_1?

 J. Lee Grady

Biblia mówi, że mężczyźni powinni traktować swoje żony jako równe sobie. Ale w męskiej kulturze łatwiej jest powiedzieć niż zrobić.

 Ilekroć jadę do Ameryki Łacińskiej zabieram ze sobą w walizce parę kajdanek. Używam ich jako wizualną pomoc, kiedy głoszę o postawie macho, która jest bardzo powszechna w tym regionie. Przypominam wszystkim na widowni, że esposa, słowo używane na określenie żony, jest tym samym słowem w języku hiszpańskim określającym kajdanki.

Esposas. Dlaczego słowo żona to również słowo określające formę zniewolenia? Ponieważ kobiety w wielu latynoskich krajach doświadczają niewyobrażalnych nadużyć w swoich domach. Puerto Rico, gdzie w zeszłym tygodniu głosiłem, ma jeden z najwyższych wskaźników przemocy domowej w Ameryce Łacińskiej, a wiele kobiet umiera tam co roku z rąk swoich partnerów.

Gdy nauczamy w kościele o małżeństwie, wyrzućmy kajdanki. Przestańmy promować błędne wyobrażenia o męskiej dominacji i wróćmy do tego, co Biblia naprawdę mówi na ten temat„.

Można by pomyśleć, że problem istnieje jedynie na zewnątrz kościoła, ale kobiety są bite w wielu chrześcijańskich domach w Ameryce Łacińskiej, nawet w domach pastorów. Znieważające zachowanie jest tolerowane częściowo z powodu błędnej interpretacji Pisma w sprawie uległości żony, ale także, dlatego, że kościół nie stawił czoła niewłaściwemu myśleniu na temat kulturowych postaw męskiej wyższości.

Ta duma macho obecna jest również poza Ameryką Łacińską, jest powodem wielu samobójstw kobiet w Indiach, ale też powodem, dla którego wiele afrykańskich kobiet jest porzucanych w biedzie, a kobiety Bliskiego Wschodu zmuszane są do mieszkania w namiotach z grubego materiału w gorącym klimacie. Męska wyższość jest problemem globalnym i jest to powód Nr 1 cierpień i porażek chrześcijańskich małżeństw.

Bez względu na to, jaki kraj odwiedzam przypominam ludziom, że Bóg stworzył mężczyznę i kobietę jako równych sobie w ogrodzie Eden (Rdz 1:26-28) i że męska dominacja jest wynikiem buntu Adama i Ewy (Rdz 3: 16). Kiedy Chrystus umarł za nas, złamał przekleństwo grzechu i pozwolił, by mąż i żona cieszyli się równym dostępem do Boga, a w rezultacie, intymną wzajemną relacją. On nigdy nie ustanowił w małżeństwie hierarchii, dominacji, kontroli czy nadużyć.

Każdy mężczyzna, który ma tendencję do praktykowania przemocy (fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej) lub wykazuje postawę męskiej wyższości, powinien zwrócić szczególną uwagę na te trzy biblijne kroki:

1. Traktuj swoją żonę jak równą sobie. To prawda, że Bóg żąda od kobiet poddania się swoim mężom, ale w tym samym fragmencie mówi do mężów i żon, by poddali się sobie nawzajem (Ef. 5:21). Kiedy jest mowa o seksie w małżeństwie, Paweł naucza, że małżonkowie mają władzę nad ciałami współmałżonków (1Kor. 7:3-4) ponownie podkreślając koncepcję wzajemnej uległości. A Piotr ostrzegał mężów, że ich modlitwy napotkają na przeszkody, gdy nie będą traktować swoich żon jak „dziedziczek łaski żywota” (1 Piotra 3:7).

Ci sceptycy, którzy uważają chrześcijaństwo za pruderyjne, staromodne i pełne męskiej dominacji nie czytali Biblii. Ewangelia Chrystusa nie tylko przywróciła relację człowiekowi z Bogiem, ale potwierdziła godność kobiet i ich wartość równą mężczyźnie. Kiedy mąż rozumie to i traktuje swoją żonę z równym szacunkiem, jego małżeństwo odzwierciedla niebo.

2. Służ swojej żonie bezinteresownie. Wielu chrześcijańskich mężów nieświadomie sądzi, że Pismo Święte daje im prawo bycia szefem swojej żony, wydawania rozkazów, żądania zaspokajania seksualnego lub manipulowania za pomocą strachu. Interpretują wiersz „mąż jest głową żony” (Ef 5:23) w ten sposób, że mogą oni siedzieć w swoim fotelu jak król, podczas gdy ich żony mają wykonywać wszystkie prace domowe i opiekować się dziećmi bez ich pomocy. To nie jest małżeństwo, to niewolnictwo.

Paweł wprowadził radykalną zasadę w pierwszym wieku: „Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie” (Ef 5:25). Jest to przeciwieństwo postawy macho. Mąż, który kocha Jezusa zejdzie ze swojego fotela i pomoże w zmywaniu naczyń, pobawi się z dziećmi i będzie dzielił ciężar obowiązków rodzinnych.

3. Zachęć żonę do używania darów duchowych. Znam wielu mężczyzn chrześcijan, którzy przez lata trzymali swoje żony pod ścisłym nadzorem. Nie chcieli, żeby ich żony się kształciły, rozpoczęły karierę zawodową, czy przyjęły rolę lidera, ponieważ widzieli je jako gorsze (i ponieważ sukces żony obnażał męską niepewność). Jednak pragnieniem Boga jest uczynić męża głównym dopingującym swojej żony. Mąż z Przypowieści Salomona 31, na przykład, wysławiał swoją żonę, nie tylko za jej cnoty, ale też z powodu jej sukcesu na rynku (Przyp. 31:24-29).

 Jezus Chrystus przez ewangelię ma moc okiełznać męskie ego. Jezus może także dać kobiecie wspaniałą zdolność uzbrajania się w cierpliwość, gdy jej mąż jeszcze się nie nauczył traktować ją z szacunkiem, na jaki zasługuje.

Gdy nauczamy w kościele o małżeństwie, wyrzućmy kajdanki. Przestańmy promować błędne wyobrażenia o męskiej dominacji i wróćmy do tego, co Biblia naprawdę mówi na ten temat.

бесплатно продвижение сайта в интернете

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.9]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.