Dlaczego uzdrowienie ciała jest ważne?

Durai Joe

Bóg wszystko stworzyl doskonale od samego poczatku. Wszystkie Jego dziela byly dobre, tak wiec Bóg, jako Stwórca, zdecydowanie jest zainteresowany naszym cialem. Z tego powodu, uzdrowienie cielesne i powodzenie dla Jego chwaly jest absolutnie wazne.

    • Ponieważ Bóg stworzył ciało
      Wszelkie stworzenie jest dziełem Bożych rąk. Bóg stworzył ciało człowieka: choć szatan spowodował wiele wypaczeń nawet w chwili poczęcia. Rzym 8,22 mówi nam, że całe stworzenie wzdycha i bolej pod ciężarem grzechu. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które zostało wykonane na podobieństwo Boże. Człowiek, potrójna kompozycja z ducha, duszy i ciała jest największym Bożym i najbardziej złożonym dziełem. Samo to powinno nam powiedzieć jak wielki i drogocenny jest człowiek w Bożych oczach. Kol 1,16 mówi, że wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego. Bóg wszystko stworzył doskonałe od samego początku. Wszystkie Jego dzieła były dobre, tak więc Bóg, jako Stwórca, zdecydowanie jest zainteresowany naszym ciałem. Z tego powodu, uzdrowienie cielesne i powodzenie dla Jego chwały jest absolutnie ważne. Presja współczesności jest bardzo silna, lecz musimy rozpoznawać Go jako Stwórcę naszego ciała. Jako Stwórca, ma On doskonałą wiedzę o wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu nawet najmniejszej komórki i ma możliwości, aby to naprawić. Nawiasem mówiąc, ma On też wszystkie części zamienne! Błogosławiony nasz Pan Bóg, Wszechmogący.

    • Nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego.

Jeśli jesteś narodzony na nowo i otrzymałeś Ducha Świętego, to twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego.

1 Kor. 6:19 mówi, Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego i że nie należycie już do samych siebie.

Gdy Jezus chodził po ziemi, On sam uważał swoje ciało za świątynię (J 2,21).

Nasze ciało jest mieszkaniem naszego ducha, które też jest pierwszym miejscem chwały (J 4,24).

Czyż nie jest to zdumiewająca prawda? Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego! Czy może ona być zdeformowana lub zbezczeszczona? Czyż Bóg nie byłby zainteresowany Swoją świątynią?

2 Kor. 13:5 mówi, … Jezus Chrystus jest w was….

Filemon 6 mówi, że wszelkie dobrodziejstwa są w nas. Tak, samo królestwo Boże zostało włożone do naszych wnętrz!

1 Kor. 6:13 mówi, że nasze ciało jest dla Pana, a Pan dla ciała.

1 Kor. 6:15 mówi, Czyż nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Pokazuje to na zdumiewającą więź z Chrystusem! Oby oczy twoje zostały otwarte, abyś zobaczył chwałę Chrystusa!

1 Kor. 6:20 mówi, że ponieważ my (włączając nasze ciała) zostaliśmy wykupieni drogo, mamy wysławiać Boga w naszym ciele i duchu, które należą do Boga

Ef 5:23 mówi, że Chrystus jest zbawicielem naszego ciała!

Niech zostanie na zawsze zapisane w naszych umysłach, że Bóg jest zdecydowanie i szczególnie zainteresowany naszym fizycznym ciałem!

1 Tes. 5:23 mówi, A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa.

  • Bóg potrzebuje naszych fizycznych ciał, aby wykonać swój plan Pomimo, że aniołowie zamieszkują dosłownie w obecności Bożej, nie są one stworzone na podobieństwo Boże. Człowiek jest narzędziem bożym w Jego planie przez wszystkie wieki. W świecie materii Bóg potrzebuje fizycznego ciała do wykonania Swych planów. Bardziej niż wszystkich ofiar, całopaleń i dziesięcin, Bóg pragnie naszego ciała, aby było poświęcone Mu, jako żywe narzędzie ofiarne, którego będzie mógł używać.

On posłał Swego Syna, aby narodził się jako jeden z nas, aby był Zbawicielem świata. Nie posłał specjalnego anioła. Ciało i krew są ważne w Jego planie zbawienia.

  • Diabeł może w pełni działać tylko poprzez ludzkie ciało.

Złe duchy, choć poruszają się w powietrzu, mogą wykonywać swoje złe zamiary tylko poprzez ludzkie ciało. Jeśli nie mogą znaleźć ludzkiego ciała, starają się zamieszkać w jakiejkolwiek żyjącej istocie, aby dać wyraz swej podłej naturze. Mamy jasny wyraz tego w zdarzeniu z ew. Łuk 8, 31-33. Gdy Jezus nakazał złym duchom, aby wyszły z człowieka, te prosiły Jezusa, aby im nie nakazywał iść w otchłań, lecz pozwolił wejść w świnie. Gdy Jezus dał im przyzwolenie, całe stado świń zaczęło się zachowywać dziko i wpadło do jeziora topiąc się!

Złe duchy walczą o punk zaczepienia w ludzkim ciele, a jeszcze bardzie w dzieciach Bożych. Pełna moc i siła złego, upersonifikowana w ciele, będzie widoczna, gdy Anty-Chryst otwarcie zostanie wśród nas objawione kim jest. Diabeł walczył nawet o martw ciało Mojżesza. W liście Judy 9 czytamy, jak Szatan usiłował zdobyć martwe ciało Mojżesza. Co zrobi z żywym ciałem! Trwa nieustanna walka między dobrem i złem, między Bogiem, a Szatanem, która angażuje całego człowieka. Nasze ciało jest ważne dla Boga, a będąc Jego świątynią, jest naturalnym celem ataków diabła. On będzie próbował wszelkich ataków, aby zamieszkać w naszym ciele: i smutno to powiedzieć, jest wielu w ciele Chrystusa, którzy bezwiednie pomagają mu w tym złym zadaniu.

  • Chore ciało nie może być tak skuteczne jak zdrowe Wielu chrześcijan uczyniło wielkie rzeczy dla Boga, z łoża choroby. Lecz chrześcijanie mogą przynieść większą chwałę i zrobić większe rzeczy, gdy ich ciało jest zdrowe. Nie potrzebujemy specjalnego objawienia, ani wielkiej teologii, aby to pojąć!

Zauważ to grzech nie przynosi czci Bogu, zbawienie tak. Podobnie mówiąc choroba nie przynosi chwały Bogu – uzdrowienie – tak. Prześledź służbę Jezusa i apostołów i zobacz w jaki sposób Bóg jest uwielbiony przez uzdrowienia. Nie ma substytutu Nakazu Idźcie na cały świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Mamy teraz wiele sposobów dzięki którym ten nakaz jest wypełniany. Lecz jak dotąd, nie ma substytutu fizycznego udania się. Jezus mógł używać różnych metod zdobywania ludzi, lecz On wysłał uczniów i Sam chodził czyniąc dobro i uzdrawiając wszystkich uciśnionych przez diabła.

Jest to bardzo trudne, gdy ciało jest chore. Teraz, niech Bóg wszelkiej łaski usługuje twemu ciału Swym zrozumieniem i mądrością.

Śmierć

компания поисковая оптимизация

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.