DNA Cudów!

Jeśli narodziłeś się na nowo i Duch Święty mieszka w tobie to atmosfera cudów jest w twoim DNA

Daniel Pontious
Zawsze myślałem, że Pan czynił cuda i znaki dla naszego dobra, że robi tak dla nas, gdy Go prosimy. Zdałem sobie jednak teraz sprawę z tego, że nie chodzi o to, że cuda dzieją się po prostu dlatego, że nas kocha, ale dlatego, że istotą Jego natury jest Cudowność!

Zastanówmy się nad tym, że całe stworzenie, wszystko, co jest, stało się ponieważ Bóg uczynił coś cudownego. Powiedział i cud zaczął się dziać jako dzieło stworzenia, wszystko, cokolwiek teraz widzimy i czego doświadczamy zaczęło istnieć dzięki Bożemu cudowi.
O ile to wszystko nie powinno nas dziwić to może być szokiem, że ty masz to samo duchowe DNA w sobie. Boża stwórcza moc czynienia znaków i cudów żyje wewnątrz każdego Wierzącego.

Bóg umieścił w tobie swoją niesamowitą zdolność czynienia cudów, gdy sprawił, że ten sam Duch Święty, który unosił się nad wodami podczas stworzenia, został umieszczony w twoim życiu (Rdz 1:2).
Ten Duch Święty jest Mocą, która wypływa z Jego Zmartwychwstania (Flp 3:10) jest Mocą Tego, który wzbudził Chrystusa Jezusa z martwych (Rzm 8:11) i który trzyma wszystko Słowem Swej Mocy (Kol 1:17).

Jeśli należysz do Niego to Bóg zmienił zapis twojego DNA i dał ci tego samego Ducha, którego otrzymał Jezus i sprawił, że jest w tobie Umysł Chrystusa. Bóg pragnie, abyśmy, mieszkając w Nim, nosili Jego obraz, Jego podobieństwo i Jego Królestwo. Jeśli mieszkamy w Nim to nawet większe rzeczy niż to, co widzieliśmy u Jezusa (J 14:12), są dla nas dostępne.

Masz w sobie cud narodzin, który czeka, aby się przez ciebie zamanifestować, ponieważ ta sama Moc i zdolność, której Bóg użył do stworzenia wszystkiego wokół ciebie, żyje w tobie!
Duch Święty może uczynić znacznie więcej, obficiej ponad wszystko, o co możemy Go prosić czy pomyśleć (Ef 3:20) – wszelki dobry i doskonały dar zstępuje od Ojca Światłości (Jk 1:17).

Przyjdź Duchu Święty i przemień od wewnątrz na zewnątrz każde życie, w którym żyjesz. Spraw, abyśmy rzeczywiście stali się więcej niż zwycięzcami przez Chrystusa, który nas umacnia (Rzm 8:37)! Przyjmujemy od naszego Niebiańskiego Ojca Umysł Chrystusa i DNA ! Jezusie Chrystusie dziękujemy ci za to,k że zaadoptowałeś nas, dzięki czemu wołamy ABBA Ojcze!
Czy wiesz, kim jesteś ???❤️❤️❤️

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.