Duch Choroby_01


W tym dwuczęściowym nauczaniu pt.: „Duch choroby”, Todd opisuje tego ducha
i jego taktyki. Z pewnością będziesz zachęcony, gdy dowiesz się w jaki sposób
pokonać tego demonicznego ducha! W drugiej części Todd analizuje związki
między duchem głuchymi i niemym, duchem ociężałości i duchem kalectwa, jak
też przekazuje objawienie na temat przekleństwa linii krwi. Dalej ?
modlitwa uwolnienia!Duch choroby Todd Bentley [edycja: Kathy Thorne]


CZEŚĆ I

Być może ty sam, lub ktoś z twoich bliskich bądź przyjaciół jest zawsze chory. Kiedy jedna choroba przechodzi i pojawia się nadzieją na jaśniejsze jutro, natychmiast następna choroba pojawia się znikąd.

ROZPOZNANIE DUCH CHOROBY
Przyjacielu, gdy coś takiego dzieje się, jesteś świadkiem działania ducha choroby; tego, który jest bezpośrednio związany ze zwierzchnością odpowiedzialną za cały asortyment śmiertelnych chorób, chronicznych dolegliwości i słabości. W części pierwszej opiszę tą zwierzchność bardziej szczegółowo. Lecz jest dobra wiadomość: można pokonać tą duchową moc i złamać jej wpływy w naszym życiu. Ostatnio, po tym, gdy widziałem ducha choroby manifestującego sią jako duch głuchy i niemy, miałem objawienie, że wolność i uzdrowienie będą docierać do ludzkich umysłów. Słuchajcie! Bóg zamierza dać zdrowy umysł! Widzieliśmy już uzdrowienia z upośledzenia, schizofrenii, jak też problemów z pamięcią, niemożnością skupienia się, gdy łamaliśmy moc tego ducha.


Tak więc, dziś moim celem jest seria nauczania ujawniająca ducha choroby i jego metody działania, aby ludzie być wolni. Bądź więc zachęcony: podróżując po świecie byłem świadkiem niezliczonej ilości ludzi, którzy otrzymali uwolnienie co często powodowało przełom w cudach uzdrowień. Właśnie zbliża się przełom twojego cudu! W rzeczywistości, moc Boża będzie poruszać się i ludzie będą uwalniani, nie tylko od ducha choroby, lecz od ducha ociężałości, depresji i przekleństw pokoleniowych. Te przekleństwa wpływają na naszych synów i córki, szczególnie w dziedzinie uzależnień. W tym wszystkim skupimy się na modlitwie pod koniec części drugiej.


GŁÓWNY KLUCZ DO UWOLNIENIA OD DUCHA CHOROBY

(Iz. 10:27 ? B.Jakuba-Wujka)

I będzie dnia onego: zdjęte będzie brzemię jego z ramienia twego, i jarzmo jego z szyje twojej, i zgnije jarzmo od oliwy (namaszczenia)

Namaszczenie łamie każde jarzmo i wszelki ciężar. Zobaczmy teraz w jaki sposób namaszczenie, które spoczywało na Jezusie uwolniło kobietę od jarzma ducha choroby, który trapił ją przez 18 lat. Była pochylona i nie mogła się wyprostować.


Łuk. 13:12-13
A Jezus ujrzawszy ją, przywołał ją i powiedział do niej: kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. I położył na nią ręce;  i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga

Najpierw, Jezus przemówił do demonicznego ducha: „Kobieto, jesteś uwolniona od choroby swojej”. Tak, On mówił bezpośrednio, lecz przez sposób w jaki mówił, zwracał się do demonicznego ducha i złamał jego moc nad nią, uwalniając jej „duchowego człowieka, aby przyjął uzdrowienie. Uwolnienie stało się, gdy położył na niej ręce i natychmiast wyprostowała się.
Czasami ludzie nie mogą przyjąć uzdrowienia (czy swego cudu), zanim najpierw nie zajmie się demonicznym duchem. W przypadku tej kobiety był to duch choroby. Ostatnio była na jednym z naszych spotkań kobieta, która była związana przez 3 lata przez ducha choroby. Była zgięta podobnie jak w tej biblijnej opowieści. Moc Boża przyszła na nią i została uzdrowiona w pewnym stopniu, lecz nie całkowicie dopóki nie nakazałem duchowi choroby wyjść z jej kręgosłupa. Natychmiast stanęła po trzech latach zgięcia! To był cud… przez zwrócenie się do demona i wyrzucenie go.

I odwrotnie, jeśli po prostu modlimy się o chorego niewiele rozumiejąc z działania demonicznej rzeczywistości trudno jest oglądać jak dzieją się cuda. Biblia mówi, że Jezus był namaszczony Duchem Świętym i chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając WSZYSTKICH UCIŚNIONYCH PRZEZ DIABŁA. Skoro Jezus chodził czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich uciśnionych przez diabła, to znaczy, że demoniczna rzeczywistość była w tym zaangażowana.Wierzący muszą to brać pod uwagę.

Wierzę, że kościołowi nie wolno bać się zdobywania wiedzy i rozeznania i ostatecznego autorytetu w całej tej dziedzinie służby. Spójrz. Możesz chodzić z Panem z taką skutecznością, że jesteś namaszczony do całkowitego  gaszenia mocy ducha choroby!Tak, TY!!!

CHOROBA ? CO TO JEST?
Choroba oznacza: fizyczną słabość, defekt [Webster?s New World Dictionary]. Wraz z takim schorzeniem, chorobą znaczy to również: być okradzionym, zasmuconym lub zranionym. Ciekawe jest zwrócić uwagę na to, że 'słaby’ oznacza również: słabość w ciele, szczególnie spowodowane starszym wiekiem, słabość charakter, brak zdecydowanej woli,charakteru lub celu, chwiejność, brak zdecydowania [American Heritage Dictionary].


Apostoł Paweł powiedział: … z siebie samego chlubić się nie będę, chyba tylko ze słabości moich (2 Kor. 12:5). Dalej Pismo idzie mówiąc, że 'słabości’ Pawła odnoszą się do ciernia w ciele, posłańca Szatana, posłanego, aby go uderzał, aby się nie wynosił z powodu obfitości objawień, które miał. W przeciwieństwie do tego, co mogą niektórzy myśleć, Paweł mówiąc, że pyszni się ze „swoich słabości” nie miał na myśli żadnej choroby. W kilku tłumaczeniach tego wersu jest użyte słowo 'słabość’, zamiast „chorób”.


Chciałbym teraz podkreślić termin „słabości”, ponieważ duch choroby może atakować ciało, lecz może również atakować umysł, przez co umysł staje się słaby, o słabym charakterze i lekkomyślny. W związku z tym, czasami ludzie są tak wypaleni a ich nadzieja tak krucha, że bardzo choruje serce; przeżywają depresje. Lecz, powiedziawszy to, oświadczam, że widziałem wielu ludzi uwolnionych od depresji, gdy duch choroby został wypędzony! Teraz spróbuj i powiedz profesjonalnym lekarzom o tym szczególnym lekarstwie na depresję!


SYMPTOMY MÓWIĄ GŁOŚNIEJ NIŻ SŁOWA

Lekarze, którzy mają licznych pacjentów z takimi wspólnymi symptomami jak: 'wędrujące’ bóle, zmęczenie, czułe miejsca ? dziwią się temu, jak to jest, że tak wielu ludzi cierpi w podobny sposób. Ponieważ nie było nazwy na określenie tej słabości, medycyny doszła do nazwy: fibromyalgia ? ból włókien mięśniowych. Pomimo, że symptomy tej choroby mają zasięg od lekkich do bardzo poważnych, lekarze często uważają, że pochodzą one „z głowy” ich pacjentów. Lecz spróbuj to powiedzieć komuś, kto jest przykuty do łóżka czy kogoś, kto nie może normalnie myśleć z powodu „fibro-mgły”! „Ej! To wszystko siedzi w twojej głowie, chłopie!”


Ta choroba ma prawdziwe symptomy, które mówią głośniej niż słowa i jestem przekonany, że jej sprawcą jest działający duch choroby. Mówię tak, ponieważ widziałem ludzi uzdrawianych z fibromyalgii dzięki przejęciu autorytetu nad tym demonicznym duchem. Posłuchaj. Z całym odpowiednim szacunkiem dla medycyny, gdy lekarze mówią ci, po wykonaniu wszystkich możliwych badań, że nic ci nie jest, a ty ciągle cierpisz na symptomy jakiejś choroby to jest prawdopodobne, że atakuje cię duch choroby! Pomyśl o tym.


Dodatkowo zastanów się nad całą pierwszą częścią tego nauczania, gdy będziesz przygotowywał się do drugiej. W następnej części odkryjesz więcej związków między
duchem głuchym i niemym, duchem ociężałości i duchem choroby; zajmiemy się również pokoleniowymi przekleństwami.

Wtedy będziesz mógł wykorzystać autorytet nad duchem choroby a do tego potrzebujemy wiary! Dlatego sugerowałbym, abyś napełnił się Słowem Bożym tak, aby On mógł napełnić  twoją wiarę substancją ? „wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widzimy.(Hebr. 11:1).


Dla tych, którzy studiują inne materiały związane z tym tematem, polecam moje poprzednie nauczania: 
Głuchy i niemy duch.


Polecam również trzy wspaniałe źródła wiedzy, które wpłyną na twoje zrozumienie uzdrowienia


Christ?s Healing Touch Vol. I;
Healing School 101 DVD/CD set;
Communion Blessings CD or MP3.


Christ?s Healing Touch Vol. II będzie dostępne w niedługiej przyszłości.

topod.in

2 comments

  1. „Niemoc” to raczej ze staropolskiego słownika. na co dzień się tego nie używa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.