DUCHOWE ŻYCIE POZA GRANICAMI

Ron McGatlin
12 października 2023

ŻYCIE DUCHOWE POZA GRANICAMI (WSTĄP i OŻYJ)

„WSTĄP I OŻYJ”
Wezwanie Boga jest dziś głośne i wyraźne: „WSTĄP DO NIEBA i OŻYJ w Duchu!”
Duchowa zimna wojna dobiegła końca. Letnie jest nie do przyjęcia. NIE MA złotego środka i ŻADNEGO kompromisu. Czas szkolenia się skończył i to nie są ćwiczenia!

Wszystko, co było wcześniej, skupiało się na tym „Dniu Pańskim”.
Dolina cienia śmierci stała się doliną wyschniętych kości. „Czy te kości mogą żyć?” (Ps 23), (Ez 37:1-14).
Duchowo rozproszeni, letni umarli byli i powracają do połączonych, pełnych żywych ciał jako armia Boga pod przewodnictwem Chrystusa Jezusa, naszego Pana i Króla.
Przeszłe przebudzenia, wylanie Ducha, a nawet konflikty i wojny, wszystko to było częścią doprowadzenia nas do tego miejsca spełnienia. Rosnące objawienie i odnowienie od Boga w ciągu ostatnich pięciu stuleci nabrało tempa i radykalnie zmieniło świat.
Krótko mówiąc, radykalna zmiana resztki prawdziwych dzieci Bożych polegała na przejściu od życia w oparciu o ludzkie zrozumienie i religię do życia w Duchu i przez Ducha.

Jednakże systemy upadłego świata poszły na oślep do intelektu i zrozumienia wszystkiego poprzez ludzkie rozumowanie bez Boga. To jest rezultat życia z Drzewa Wiedzy, a nie z Drzewa Życia. (Księga Rodzaju 2).
Drzewo życia żyje w Duchu Bożym i w Nim. Jest to boska, intymna, osobista relacja miłości polegająca na obcowaniu z Bogiem Duchowym. To otrzymanie Jego przywództwa, mądrości i mocy Ducha Świętego we wszystkich sprawach życia na tym świecie.

Wezwaniem Boga dzisiaj jest wzniesienie się z naturalnego życia ludzkiego z Drzewa Poznania do nadprzyrodzonego życia Ducha w miłości z Bogiem jedzącym z Drzewa Życia. W Duchu Bóg pokaże nam przyszłe rzeczy i wskaże nam kierunek w naszym codziennym życiu. Poprowadzi nas we współpracy z Nim przez bieżące sprawy i najważniejsze zmiany, które nas czekają.

Potem ujrzałem, a oto drzwi w niebie otwarte. A pierwszy głos, który usłyszałem, był jak trąba mówiąca do mnie: „Wstąp tutaj, a pokażę ci, co musi się potem wydarzyć”. Natychmiast byłem w Duchu; a oto tron ustawiony w niebie i Ktoś zasiadający na tronie” (Obj 4:1-2).

W Biblii mężowie Boży często mówią o byciu „w Duchu”. Wydaje się, że zostali podniesieni wyżej w Duchu, aby widzieć i doświadczać nadprzyrodzonych rzeczy i wydarzeń. Doświadczają wyższej rzeczywistości duchowej niż rutyna codziennego życia.
To dzięki Duchowi istniejemy. Oprócz tego, że po prostu istniejemy w Nim, możemy także „chodzić w Duchu” i doświadczyć nadprzyrodzonej rzeczywistości widzenia, słyszenia i otrzymywania tego, czego nie możemy doświadczyć w naturze.

Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy” (Gal 5:25).

WYJŚCIE DO ŻYCIA DUCHOWEGO POZA ŻYCIEM NATURALNYM
Czy jesteśmy gotowi zostać wzniesieni do sfery nadprzyrodzonego Ducha?
Przez stulecia wierzący starali się sprowadzić Boga do nas, abyśmy mogli pozostać w życiu takimi, jakimi jesteśmy. Miłujące miłosierdzie Boże odpowiedziało, zesławszy wiele wielkich przebudzeń i wylewów, aby przybliżyć nam i w nas widok i doświadczenie nieba.

Człowiek raz za razem reagował tymczasowo na te nawiedzenia, a potem wracał do życia opartego na naturze. Ta mieszanka lub mieszanina nigdy nie będzie działać. Nawiedzenia mają nas wzywać do przyjścia do Niego w Duchu. Innymi słowy, musimy odejść od życia, które znaliśmy, i skierować się do życia nadprzyrodzonego w Duchu.

Nie możemy mieć jednocześnie udziału w drzewie poznania dobra i zła i drzewa życia.

Wydaje się, że biednemu człowiekowi w biednym kraju łatwiej jest odejść od tego życia i wejść do życia Bożego w Duchu Nadprzyrodzonym, niż osobie prowadzącej łatwe, wygodne życie pełne przyjemności i dobrych rzeczy w bogatym kraju. Jeśli prosperujemy w naszej mieszaninie letniego życia, może być trudniej porzucić to życie i wejść do życia w Duchu Nadprzyrodzonym.
Być może nie rozumiemy tego, że życie w Duchu jest wielokrotnie lepsze. Jest wyższe, większe i znacznie potężniejsze niż życie naturalne. To naprawdę życie w miłości rodzi sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu.

A CO Z ZIEMSKIMI OBOWIĄZKAMI?
Czy to oznacza, że jeśli wzniesiemy się do Ducha, aby żyć i postępować w Duchu, nie będziemy służyć i błogosławić ludzkości w tym życiu? Zdecydowanie nie.
Kiedy żyjemy i postępujemy w Duchu, będziemy pełnić o wiele cenniejszą służbę w ustanawianiu życia królestwa Bożego wśród ludzkości i otaczającego nas świata.

Będziemy posiadać nadprzyrodzone zdolności, aby widzieć oraz wiedzieć, jak i kiedy to zrobić, co umożliwi wykonanie pracy i uniknięcie wielu przeszkód dzięki przewidywaniu i mądrości. Nie będziemy tracić czasu na bezowocne bitwy, ale będziemy działać z mądrością i mocą Bożą, aby służyć Bogu, służąc ludzkości zgodnie z planem i wolą Boga.

JAK NA ZIEMI MOGĘ „WSTĄPIĆ” DO NIEBA?
Co mogę zrobić? Gdzie jest drabina lub schody, po których mogę się wspiąć? Mam te wszystkie obowiązki. Muszę się opiekować rodziną i muszą być pieniądze na jedzenie, ubrania, transport, edukację, rozrywkę i schronienie – a co ze studiami?
Współczesna kultura zdaje się wymagać od nas skupienia się na odpowiedzialności za wykonanie wielu zadań związanych z utrzymaniem odpowiedniego statusu życiowego dla nas samych, naszych rodzin, plemion i narodów. Ten surowy duch nadzorcy zadań pochodzi z drzewa poznania dobra i zła. Pragnie uniemożliwić możliwość odpowiedzi na wezwanie, aby „powstać i ożyć”.

Być może masz rację, NIE MA SPOSOBU, abyś wstąpił do nieba. JEST JEDNAK TEN, KTÓRY TWORZY DROGĘ TAM, GDZIE NIE MA DROGI! On czyni teraz autostradę na pustyni niemożliwą do przejścia w tym życiu (Iz 40:3-5).

PRAWDĄ jest DROGA do ŻYCIA, które wstąpiło do nieba – to JEZUS! On jest drogą, prawdą i życiem (J 14:6).

Jezus nie jest tylko drogą do nieba w zaświatach. JEZUS JEST ZBAWICIELEM TWOJEGO ŻYCIA TERAZ NA TYM ŚWIECIE! Jeśli nasze życie jest teraz pochłonięte zaspokajaniem jedynie trosk i potrzeb tego życia, jest ono ZAGUBIONE. Nie mierzy się tego skalą życia w sferze Ducha. Boży cel dla naszego życia teraz na tym świecie może zostać całkowicie utracony, nawet jeśli dożyjemy stu lat.
Aby naprawdę wypełnić nasz cel w życiu, Bóg i Jego królestwo muszą być na pierwszym miejscu, a wszystko to zostanie nam dodane (Mt 6:33).

Co mam zrobić, żeby „wyjść!”
Wtedy rzekli do Niego: «Co mamy czynić, abyśmy mogli dokonywać dzieł Bożych?» «Odpowiedział Jezus i rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boże, że wierzycie w Tego, którego posłał” (J 6:28-29).
W tym „Wstąp i Ożyj!”, mamy już swoją rolę. To wiara w Jezusa. Nasza wiara stawia nas w pozycji umożliwiającej przyjęcie dzieła Jezusa. Nadszedł czas, aby przygotować się na otrzymanie podniesienia do życia W DUCHU!

PRZYGOTUJ SIĘ I PATRZ W GÓRĘ
Biegacze, którzy mają rozpocząć wyścig, najpierw otrzymają komendę: GOTOWI. Ustawiają swoje ciało w pozycji gotowej do natychmiastowego rzucenia się do biegu. Zdecydowali się już na początku wyścigu. Nie myślą o niczym innym. Są całkowicie skupieni i podekscytowani wyczekują sygnału startowego lub „dźwięku trąby”. Podnoszą głowy, aby patrzeć prosto przed siebie, a nie w dół, w lewo lub w prawo.
Naszą rolą jest teraz ustawienie się i usłyszenie trąby, która dzisiaj gra. Rozlega się strzał, który Kolejnym wezwaniem, które biegacze usłyszą przed GOTOWI jest NA MIEJSCA. Jeżeli przekroczymy linię lub będziemy nie na miejscu, zostaniemy zdyskwalifikowani.

Jako grupa lub zespół, na przykład drużyna futbolu amerykańskiego, każdy zawodnik musi znajdować się we właściwej pozycji i być całkowicie nieruchomy, aż do rozpoczęcia gry. Kiedy zabrzmi sygnał lidera, wszyscy natychmiast wkraczają do akcji, aby wykonać przydzieloną im pracę.

Skup się na tym, co wyżej
Jeśli więc z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Skup się na tym, co w górze, a nie na tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i życie wasze jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Kiedy Chrystus , który jest naszym życiem, pojawi się (objawi się), wtedy i wy pojawicie się (objawi się) wraz z Nim w chwale” (Kol 3:1-4).

Pozostając w ziemskich ciałach tu na ziemi, „przyjście” oznacza wyniesienie do Ducha życia Jezusa Chrystusa na tronie, przeżywającego Jego życie w naszych umysłach i sercach w Duchu Świętym. Wszystko w naszym przeszłym życiu, co nie było z Boga, zostaje rozwiązane. Nasze umysły są osadzone w rzeczywistości niebiańskiej i jesteśmy wolni od więzów i ograniczeń ciała.

Miłość Boga i Jego boskie drogi mądrości i mocy rządzą każdą myślą i aspektem życia w królestwie Bożym, które jest teraz w nas tutaj na Ziemi. Nasza radość i podekscytowanie w tym życiu wynika z duchowego życia Chrystusa w nas i z nami. Wszystko jest dla nas możliwe i wszystko jest według Jego porządku i planu. Pokój jest z nami zawsze, we wszystkich sytuacjach życia.

Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6:33).

Ale jak napisano:
Oko nie widziało i ucho nie słyszało,
i do serca ludzkiego nie wstąpiło
to, co przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Ale Bóg objawił je nam poprzez Swojego Ducha. Albowiem Duch bada wszystko, tak, głębokości Boże
”.

„Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się waszemu Ojcu dać wam królestwo” (Łk 12:32).

Ron McGatlin
openheaven.com
basileia@earthlink.net

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.