Ile mogę się spodziewać lat życia?

Young Steve
Najpowszechniejszym, choć błędnym, mniemaniem jest, że powinniśmy żyć 70-80 lat jeśli sił starczy (Ps. 90:10). Nie może to być prawdą, skoro Mojżesz, który napisał Ps. 90 sam żył 120 lat! Zatem wiem, że Mojżesz nie stwierdzał faktu maksymalnego życia dopuszczanego przez Boga.

Wielu notorycznych grzeszników żyło znacznie ponad 90 i 100 lat. Oczywiście ten wers nie mówi o tym, że powinieneś się spodziewać życia maksymalnie przez 90 lat. Gdyby to było prawdą, Bóg powiedziałby w ten sposób, że sprawiedliwy powinien żyć krócej niż grzesznicy, co jest sprzeczne z wieloma obietnicami.

Przeczytaj cały kontekst tego werset a odkryjesz, co on rzeczywiście znaczy:

Psalm 90:5-11: Wartko porywasz ich, są jak sen poranny, Jak trawa, która znika, Rano kwitnie i rośnie, Pod wieczór więdnie i usycha. Tak i my giniemy od gniewu twego, A srogością twoją jesteśmy przerażeni.Położyłeś winy nasze przed sobą, Tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Wszystkie dni nasze znikają z powodu gniewu twego. Lata nasze giną jak westchnienie. Życie nasze trwa lat siedemdziesiąt, A gdy sił stanie, lat osiemdziesiąt; A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, Gdyż chyżo mijają, a my odlatujemy. Któż zna „.

Ten psalm nie jest stwierdzeniem mówiącym o tym, jak wiele lat życia daje Bóg swoim sługom. Jest to lamentacja nad smutnym stanem Izraela na pustyni i gniewu Bożego, który został na nich wylany. Mojżesz płacze nad tym, że ludzie żyją tylko 70-80 lat. Ponieważ jest to lamentacja, sugeruje ona, że pobożny człowiek powinien żyć dłużej niż Izraelici, którzy powrócili na złą drogę i żyli tylko 70-80 lat z powodu swojej słabej duchowej kondycji.

Przeczytaj cały kontekst ponownie. Mojżesz opłakuje fakt, że nasze życie było jak trawa, która rośnie i usycha szybko. Twierdzi zatem, że dożycie wieku 70-80 lat, jest przedwczesną śmiercią. Możemy to wyraźnie zobaczyć, jak mężczyzna, który dożył 120 lat nie tracąc wzroku i sił, stwierdza ten fakt!

Zatem pozostaje pytanie: „jaki jest właściwy wiek życia wierzącego? Wiemy już, w oparciu o powyższe rozważania, że powinno to być więcej niż 80 lat

Oto następny werset, który powinien pojawić się w umyśle:

I Moj. 6:3: I rzekł Pan: Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze, gdyż jest on tylko ciałem. Będzie więc życie jego trwać sto dwadzieścia lat.

Początkowo wydaje się, że zostaje ustanowiona granice 120 lat życia dla człowieka. Również tutja powstają problemy interpretacyjne. Jakub żył po wydaniu tego stwierdzenia i miał 130 lat, gdy umarł. Abraham żył 165 lat, zatem ten wers nie wyznacza granicy ludzkiego życia na 120 lat.

Jeden ze znanych biblijnych komentatorów stwierdził, żę człowiek, o którym mowa w tym wersie (1 Moj 6:3) to dosłownie człowiek lub Adam i jest to twierdzenie odnoszące się wyłącznie do Adama, a nie do ludzkości ogólnie. Innymi słowy, Adamowi dodano 120 lat więcej do życia. Zróbmy kilka obliczeń na podstawie 5 rozdziału 1 Mojżeszowej i zobaczmy, czy to ma sens. Adam żył 939 lat. Począł Seta, gdy miał 130 lat, Set miał 105 lat gdy począł Enosza, którym miał 90 lat, gdy począł Kenana; Kenan miał 70 lat, gdy począł Majalalela, który miał 65 lat, gdy począł Jareda (mam nadzieję, że nie nudzę was zbytni). Jared miał 162 lata, gdy począł Enocha, który miął 65 lat, gdy począł Metuszelacha. Metuszelach miał 187 lat, gdy począł Lamecha, a Lemech 182, gdy począł Noego. Zatem Noe narodził się, gdy Adam miał  130+105+90+70+65+162+65+187+182 lat. Jak możesz sprawdzić przy pomocy kalkulatora Windows wynosi to 1056 lat, co dowodzi, że Adam umarł przed narodzeniem Noego. Ponieważ Noe urodził się pod koniec 1 Moj 5 i mówi się o nim w 6 rozdziale tej księgi,  zatem można wnioskować, że stwierdzenie dotyczące wieku człowieka zostało uczynione w czasie życie Noego (1 Moj 6:8 – „lecz Noe znalazł łaskę w oczach Pana”). Jeśli tak, to niemożliwe jest aby dotyczyło Adama, ponieważ Adama nie było już na ziemi w tym czasie.

Zwróćmy uwagę na to, że Noe, który chodził z Bogiem, żył 950 lat. Zatem również jego życie nie zostało ograniczone tym stwierdzeniem do 120 lat. Można zatem założyć, że jest to (6:3) kolejne przekleństwo, ponieważ: „wielka była złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca były ustawicznie złe”…(6:5). 120 letni okres życia został więc przeznaczony dla złych ludzi, a nie dla pobożnych!

Gdzie zatem jesteśmy? Nie ma w stwierdzonego wieku, w którym musielibyśmy umrzeć. Bóg mówi: „Obdarzę (ang. usatysfakcjonuję – przyp. tłum.) cię długim życiem i objawię ci moje zbawienie”. Jak długie jest życie. Nie wiem, lecz Bóg mówi, że będziesz nim usatysfakcjonowany i to tylko to się liczy. Innymi słowy, Bóg pozwoli człowiekowi, który mu służy żyć tak długo jak tego ów sługa zechce. Gdy już będziesz usatysfakcjonowany, możesz odejść do chwały. Możesz tutaj pozostać tak długo, jak długo nie będziesz usatysfakcjonowany. Jeśli nie jesteś zadowolony w pełni z tego, że wykonałeś drogę, którą na ziemi ci dał Bóg, pozostań tutaj, aż osiągniesz zadowolenie. Nie pozwalaj na to, aby choroby eksmitowała cię z ciała zanim nie skończysz swojego dzieła na ziemi!

Przeczytaj również:

Czy jest jakiś wyznaczony czas, w którym człowiek ma umrzeć?

продвижение сайта

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.