Ja mam plan dla waszego życia

30 czerw 2007

1 Jn. 1:1-3
Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały, o Słowie żywota, A żywot objawiony został, i widzieliśmy, i świadczymy, i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został.
Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem

 

1Jn 1-3
Słowo stało się ciałem. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało

„Gdy powstaję wewnątrz, uchwyćcie się tej części waszego wnętrza, które może Mnie widzieć w twoim życiu. Dostrzegaj mnie w całości, dostrzegaj mnie przez wszystkie stulecia człowieka, dostrzegaj Mnie, gdy byłem w czasie Stworzenia, gdy umierałem na krzyżu, dostrzegaj mój powrót na ziemię. Gdy będziesz w stanie widzieć mnie przez te wszystkie stulecia, wtedy będziesz znał mnie jako Alfę i Omegę. Wtedy będziesz wiedział, że naprawdę JA JESTEM jedno z Ojcem. Ponieważ na początku było słowo – naprawdę, na początku; zanim cokolwiek jeszcze było, Ja tam byłem. Ja byłem tam oglądając stworzenie Ojca. Jeśli zaczniesz to rozumieć, wtedy będziesz znał tak, jak Ja poznałem, aby zostać wszczepionym w boski plan Ojca. Ponieważ uczyniłem z was synów i córki Boże. Ja spowodowałem, że staliście się jedno ze Mną. Ponieważ ten głos wewnątrz was, to Ja.  Szukajcie mnie a Ja dam się znaleźć.

Zanim jeszcze znaleźliście się w łonie matki, Ja miałem plan dla każdego z was; był spisany w komnatach mojego Ojca. Tam jest przeznaczenie, wyznaczone dla ciebie. Czy niektórzy z was doszli już do drogowych blokad w waszym życiu? Jest tak dlatego, że nie wypełniacie planu mojego Ojca. Szukajcie mnie i mojego planu dla waszego życia, a wtedy drzwi niebios zostaną przed wami otwarte.

Stephen Hanson
4065 Sod House Tr.


Colorado Spgs,CO. 80917

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

tseyigai@yahoo.com

 

topod

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.