Category Archives: Hanson Stephen

Klepsydra tej godziny

Stephen Hanson

10 maja 2011, rano

„On, odpowiadając, rzekł im: Gdy nastanie wieczór, mówicie: Będzie pogoda, bo się niebo czerwieni; a rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie? Ród zły i cudzołożny domaga się znaku, ale znak nie będzie mu dany, chyba tylko znak Jonasza: (Mt. 2-4).

(Duch Pański pokazał mi zegar, którego wskazówki poruszały się bardzo szybko. Kręciły się w kółko, szybko przebiegając godziny, aż w końcu czas zaczął zwalniać. Wskazówki zatrzymały się na godzinie 11:00, ale cała reszta zegara była zamazana, ciemna. Zostały widoczne tylko wskazówki pokazująca na godzinę 11:00. Ten czas został podświetlony i wizja znikła.

Następnie pokazano mi klepsydrę, w której piasek powoli przesypywał się na dół. Ziarnka piasku docierały do miejsca, w którym każde było dobrze oświetlone i stawały się podobne do klejnotów. Większość z nich, o ile nie wszystkie, spadały teraz przez to miejsce na dół. Pozostało ich już niewiele i były „podobne do klejnotów”. Te ostatnie jeszcze pozostające ziarenka piasku przyjęły teraz wygląd bardzo czystego złota. Wydawało się, że to złoto świeciło jak słońce i miało piękny wygląd. Każde z tych ziarenek-minut spadało powoli do dolnego naczynia klepsydry, a piasek znajdujący się na dole wyglądał teraz jak płynne złoto.)

„Powiadam wam, moi ludzie, że czas płynie teraz bardzo szybko. Wskazówki poruszają się odliczając kolejne godziny. Powiadam wam, moi ludzie, że ostatni pozostający jeszcze czas na tej ziemi zaczyna przesypywać się przez klepsydrę. Te wydarzenia są jak szczere złoto, ponieważ one pokażą wam gdzie jest wasz „skarb”.

W ciągu ostatnich 25 lat czas rzeczywiście przyspieszył do bardzo szybkiego tempa. Te tragedie, które uderzyły w nas kraj (USA -przyp.tłum.) znaczą pewien szczególny fragment „czasu”, jak wtedy, gdy 9/11 wybuchł na waszych ekranach. Siła uderzenia trzęsienia ziemi w Japonii również naznaczyła czas na zegarze. Te godziny i chwile zaznaczyły mój proroczy czas i spadają jak „klejnoty” na moją część wieczności. Będą jeszcze inne wydarzenia w drugiej połowie tego roku, które będą również zaznaczone jako „klejnoty”. One same nie są „klejnotami”, dlatego że są piękne, lecz dlatego, że stanowią drogowskazy na drodze. Jeśli ludzie będą widzieć je w ten sposób, wtedy będą one stanowić dla nich „klejnoty” mądrości.

Uczcie się czytać te znaki, uczcie się rozpoznawać czas, w którym żyjecie teraz. Rozwijajcie relacje ze mną, co pozwoli wam widzieć w tych znakach Mnie. Żyjcie jako mędrcy w ciemnym wieku. Wykorzystujcie czas, który macie, ponieważ reszta piasku powoli przesypuje się”.

 

Stephen Hanson

 продвижение

Podążaj za światłami przystani

Stephen Hanson

Jak korzystać z różnych świateł przystani, aby podjąć właściwą decyzje.

 

Skąd możemy wiedzieć, że słyszymy coś od Boga, że podejmujemy właściwą decyzję życiową. Zawsze pojawiają się takie sytuacje w naszym codziennym życiu. Żyjemy w świecie przepełnionym licznymi głosami i ten hałas często przydusza nas tak, że uniemożliwia usłyszenie Boga. Prawdopodobnie słyszymy Boga w różny sposób. Wierzę, że, gdy mamy podjąć ważną decyzję w życiu, jest kilka „świateł przystani”, których można szukać, aby pomogły nam w procesie podejmowania decyzji. Nakreśliłem je poniżej, lecz z pewnością nie można ich traktować jako listę według ważności.

Światło przystani #1

Czy masz pokój Boży jeśli chodzi o ten szczególny kierunek działania? Jeśli tak to jest to „światło przystani”, które z pewnością może pomóc w podjęciu właściwej decyzji. Powiedziano gdzieś, że przeciwnik nie potrafi podrabiać Bożego pokoju, ponieważ znany jest jako „autor zamieszania”.

 

Światło przystani #2

Czy okoliczności wydają się wskazywać na to, że taki, a nie inny, kierunek działania jest właściwy? Jest to „światło przystani”, które może wskazywać, lub nie, na właściwy kierunek, ale z pewnością pomaga to w całym procesie decydowania. Na przykład: wydaje ci się, że Bóg wzywa cię, abyś opuścił jakieś miasto i przeprowadził się do innego. Jeśli w tym czasie dom sprzedaje się łatwo i inne sprawy się układają, zwykle uważa się, że Bóg ma w tym swój udział.

 

Światło przystani #3

Czy twoja decyzja jest zgodna z Bożym Słowem? Jeśli sądzisz, że powinieneś się angażować w jakiegoś rodzaju biznesową umowę, która nie jest uczciwa bądź jest wątpliwa w praktyce to wiedza o tym co Pismo mówi na temat takiego uwikłania, będzie pomocne w wyborze właściwego kierunku. „Prawidłowa waga i szale wagi należa do Pana, wszystkie odważniki w worku są jego dziełem” (Przyp. 16:11)

 

Światło przystani #4

Postaraj się o mądrą poradę, W Przyp. 11:14 czytamy, że ” Gdy nie ma umiejętnego kierownictwa, naród upada; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest bezpieczeństwo”, a Przyp. 24:6 „…. a zwycięstwo jest tam, gdzie jest wielu doradców”. Dalej Przyp. 15:22: „Gdzie nie ma narady, nie udają się zamysły; lecz gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie”. Oczywiście, mądra rada jest z pewnością ważna, lecz jeśli połowa twoich doradców pokazuje ci jedną drogę, a druga połowa całkowicie przeciwny kierunek to co wtedy? W takim przypadku słuchanie Ducha Świętego jest twoim najlepszym wyborem. Pamiętasz doradców Joba? Elifaz z Temanu dał Jobowi kilka bardzo poruszających rad, lecz nie zostały one przyjęte chętnie.

 

Światło przystani #5

Spędź czas w modlitwie i na szukaniu kierunku Bożego osobiście. Jest to najlepsze „światło przystani”, jakiego można szukać. Ponieważ bez tego kierunku działania, nie będziesz będziesz tak naprawdę znał Bożej mądrości na własne potrzeby. Inni mogą dawać ci dobre rady, może wyglądać na to, że okoliczności pasują, lecz jeśli w twoim sercu, osobiście, nie wiesz, że Bóg powiedział coś do ciebie i ciągle nie jesteś pewny, co zrobić, to najlepiej nie ruszać z miejsca. „Rzeczą człowieka są rozważania serca, lecz od Pana pochodzi odpowiedź języka” (Przyp. 16:1).

 

Światło przystani #6

Być może prorok dał ci, lub jeszcze da, słowo, które pokieruje twoim życiem. Ważne jest to, że Bóg już wcześniej powinien był objawić ci jakąś część tego. Słowo pochodzące od proroka powinno służyć jako potwierdzenie, coś, co już miałeś w swym sercu. Powiedziawszy to, nie twierdzę, że prorocy nie mogą mówić jakichś nowych rzeczy czy oświecać nas, robią to. Nadal pomagają nam wyznaczać kierunek, który Bóg chce, abyśmy wybrali, lecz my sami powinniśmy szukać Boga dla siebie, a nie szukać proroka czy prorokini jako odpowiedzi na wszystkie nasze życiowe problemy.

Mam więc nadzieję, że podążanie za tymi „światłami przystani” pomoże w znalezieniu odpowiedzi na poszukiwania, a podejmowane decyzje doprowadzą z powrotem do bezpiecznego domu na wybrzeżu. Nie idąc za tymi latarniami łatwo jest zgubić się na morzu i być rzucanym tam i z powrotem jak fale morskie.

Stephen Hanson

 

 

seo оптимизация под яндекс

W rozpadlinie skalnej ukryję cię

 


5 stycznia 2008


„W ROZADLINIE SKALNEJ UKRYJĘ CIĘ”


Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespółwzdycha i wespół boleje aż dotąd. A nie tylko ono, lecz i my sami,
którzy posiadamy zaczątek Ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa,
odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy; a nadzieja,
którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać
się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy
żarliwie, z cierpliwością.

Rzm.8:22-25


Ze szczytów wzgórz wołam w dół na moich ludzi w dolinach. Wzywam ich, aby się przygotowywali. Powiadam wam, że to
będzie dobry rok, lecz powiadam wam również, że będzie to rok niszczący, ponieważ ponownie przez ten rok przewalą się kataklizmy jak nigdy dotąd. Ponieważ powiadam wam, że bóle porodowe tej planety wzrastają. Ziemia jest w procesie rodzenia, oczekuje mojego powrotu. Oczekuje ona na to, aby powstali synowie i córki mojego czasu. To są te dni, których wypatrywało wielu moich proroków i sług. Powiadam wam, że przeciwnik przygotował szturm przeciwko moim ludziom. On wie, że jego czas jest bliski, lecz wy będziecie bojować dobry bój przeciwko niemu. Jedno drobne słowo strąci go.


Uważajcie na to, gdzie stąpa wasza noga w tej godzinie, uważajcie na to, z kim się spotykacie. Nie przyjmujcie filozofii tego świata, lecz
bądźcie jak ten, który ukrywa się w rozpadlinie skalnej. Tam będziecie ukryci pod moimi skrzydłami. Jak powiedziałem, dni pospieszają naprzód i zmierzają do mojego powrotu. Czy będziesz gotów na nie? Czy twój dom będzie trzymał się mocno, gdy uderzą weń życiowe sztormy?”

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E.
San Rafael St.
Colorado Spgs, CO. 80909


tseyigai@yahoo.com
продвижение

Wracam z mieczem

Logo_Hanson

 


WRACAM Z MIECZEM22 grudnia 2007


Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i Ja się zaprę przed Ojcem
moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie,
że przyszedłem, przynieść pokój na ziemię; nie przyszedłem przynieść
pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego
ojcem i córkę z jej matką, i synową z jej teściową

Mat. 10:33-35 –
Co jest do powiedzenia moim ludziom? Jakiego przesłania chcą posłuchać? Czy w tym okresie roku chcą pocieszenia, czy napomnienia? Czy czekają na to, że coś wydarzy się w ich życiu? Czy są świadomi tego, że wkrótce wracam? Czy poznają Mnie, gdy Mnie zobaczą?
Jakiego Jezusa oczekujesz? Co jest takiego, że Go szukasz? Czy szukasz łagodnego i delikatnego, który trzymał dzieci? Czy masz świadomość tego, który gromił faryzeuszy? Szukaj Mnie jako tego, który przychodzi z mieczem. Szukaj mnie jako tego, który rozdzieli owce od kozłów”.

 

 

Uwaga! Miecz już jest wyciągnięty. Już teraz oddziela te rzeczy z twojego życia, które są dla Mnie przeszkodą. Miecz rozdzieli synów od matek, odzieli tych członków rodziny, których wzrok nie jest skupiony na Mnie.

Ponieważ stoły muszą zostać wywrócone, zanim będą ustawione we właściwym porządku”.


Stephen Hanson
 

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909


tseyigai@yahoo.com
aracer.mobi

Twoja własna ścieżka

14 października 2007

Twoja własna ścieżka

Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej na obczyźnie, zamieszkawszy pod namiotami z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tejże obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Heb. 11:9

Ścieżka, która wiedzie głęboko w las będzie wskazywać na to, że jesteś na drodze nieznanej ci. Wielu już szło drogami im nieznanymi. Pomyśl o tych, którzy szli przed tobą. Wielu z nich nie wiedziało, dokąd idą a jednak byli prowadzeni moją ręką. Ta ścieżka może być pełna gruzu i innych rzeczy.
Nie potykaj się o nie, lecz wiedz, że te przeszkody dają ci możliwość patrzenia na Mnie. Tak więc, idź dalej tą ścieżką, która prowadzi do twojego przeznaczenia. Czy już byłeś kiedyś na tej drodze? Czy jest coś, co wskazuje na zaduch poufałości? Czy słyszałeś i widziałeś już te rzeczy wcześniej?

Oddychaj głęboko pośród otaczających cię dźwięków; jesteś na drodze, którą tylko ty możesz zmierzać. Podczas, gdy inni maja podobne warunki, tylko tobie dano tą ścieżkę. Wiedz, że wszystko co się wydarza ma swoją przyczynę. Wiedz, że próby i bóle serca są udziałem wielu moich ludzi. Deszcz pada na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych, lecz próby i te rzeczy są przeznaczone dla ciebie. Ja przeznaczyłem i zaplanowałem je dla ciebie.

Prawdą jest to, że niektóre z nich pochodzą od przeciwnika, prawdą jest również to, że Ja mogę sprawić, że będą dla ciebie korzystne.
Tak więc to rzeczywiście prawda, że „We wszystkim współpracują z tymi, którzy są powołani zgodnie z moim celem”

Zatrzymaj się i pomyśl przez chwile: Gdybyś nie był na tej ścieżce, na której teraz jesteś, to czym lub kim byłbyś dziś? Przez jakie doświadczenia przechodziłbyś teraz? Czy byłyby innego rodzaju próby? Ufaj więc drodze, na której jesteś. Wiedz o tym, że w unikalny sposób zaplanowałem ciebie. Naniosłem na mapę cały kurs i wszystkie wydarzenia. Jeśli pozostaniesz na tej drodze, Ja doprowadzę cię do twojego przeznaczenia”.

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html (for donations)

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909
tseyigai@yahoo.com
deeo

Nie mieszajcie rzeczy ze świata z Bożymi.

9 września 2007

Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. V Moj. 18:10-12

 

„Powiadam wam, że jestem już zmęczony ludźmi, którzy w tej godzinie szukają odpowiedzi z dala ode Mnie. Wielu szuka ich u psychologów i w innych miejscach. Niektórzy chrześcijanie, sami nazywają siebie psychologami. Niektórzy nawet uważają, że prorok jest psychologiem.
Te filozofie i idee przeniknęły kościół. Te ułudy są subtelną pracą przeciwnika. Nazywają czarne białym, a białe czarnym. Nic dziwnego, skoro szatan przychodzi jako anioł światłości. On będzie występował w przebraniu tych rzeczy. W ten właśnie sposób stara się zdyskredytować to, co pochodzi od Boga. Nie mieszajcie tego, co jest ze świata, z rzeczami Bożymi.
Nie szukajcie odpowiedzi poza Mną, nie czytajcie kart, nie szukajcie odpowiedzi u umarłych. Nie zagłębiajcie sekretnych nauk. Nie wychodźcie poza to, co napisano, ponieważ jeśli to zrobicie, natraficie na ciemną stronę swojej duszy. Jeśli już raz wyruszysz w dół tą drogą to trudno jest z niej zawrócić. Pamiętaj o tym, że nawet Saul, poszedł do wróżki z Endor. Skontaktował się z moim sługą Samuelem, który odpoczywał po ziemskim trudzie. Nie znalazł tego, czego szukał.

Patrzcie na Mnie i a znajdziecie odpowiedzi, których potrzebujecie”

Stephen Hanson
http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E. San Rafael St.

Colorado Spgs, CO. 80909
tseyigai@yahoo.com
продвижение сайта

Te próby mają cel.

 

Jn. 16: 33
To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

 

Bądźcie odważni, Moi ludzie, ponieważ ja zwyciężyłem świat. Gdy przychodzą próby i wydaje się że przygniatają, Ja jestem, aby was ratować. Ja Jestem po prostu o uderzenie serca obok, Ja jestem o jeden szept obok, gdy więc otwierają się śluzy wodne nad waszym życiem, nie rozpaczajcie, lecz wyciągnijcie ręką do Mnie, a Ja usłyszę wasze błaganie.

To, co wydaje się niezwykłym problemem jest faktycznie mniejsze niż myślicie. Powitajcie te problemy, nie z desperacją, lecz wiedzcie o tym, że jest to droga do Mnie. Czyż nie wiedzie, że te rzeczy zdarzają się w życiu każdego? Czyż nie wiecie, że deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych?
Niektóre próby przychodzą po prostu dlatego, że żyjecie w upadłym świecie, a inne, abyście byli doskonaleni przez nie. W życiu sprawiedliwego jest wiele prób, ale Pan uwalnia go z nich wszystkich.

To są te dni, które pospieszają ku „końcowi dni”. Będą ogromne przewroty zarówno w naturalnym jak i duchowym świecie. To ja sprowadzam na moich świętych szeregi prób, aby byli przygotowani na te rzeczy a po tym wszystkim otrzymacie pełen pokoju owoc wytrwałości, aby zobaczyć drogę przejścia przez nie.

 

Stephen Hanson

http://www.angelfire.com/in/HisTruth/PayPalform.html
(for donations)

1824 E. San Rafael St. Colorado Spgs, CO. 80909
tseyigai @ yahoo.com

компания поисковая оптимизация