Jak przychodzi Królestwo?

#

Jak
przychodzi Królestwo?


Drodzy przyjaciele
Terry
Somerville

Naprawdę Królestwo Boże
przychodzi do Indii! Dobrze być w domu i wypoczywać, lecz bardzo
chciałbym zobaczyć w Kanadzie to, co widzę tutaj.

Mój 15 letni syn, Adam, głosił
po raz pierwszy na wiejskim spotkaniu i ponad 30 osób
przyjęło Chrystusa. Dobra nowina była zrozumiała i chcieli Jezusa!
Tak wiele pragnienia!

Stracone Królestwo?
Często
martwi mnie to, że stracimy Królestwo Boże. TAK! To jest
możliwe! Narody mogą stracić Królestwo Boże! Królestwo
przychodzi blisko w odpowiedzi na modlitwy świętych, lecz naród
nie wydaje jego owoców! Sprawdź w Piśmie poniższe punkty na
temat tego, jak przychodzi Królestwo Boże.

Niech nasze kraje na zachodzie przyjmą
Królestwo Boże i naprawdę wydają jego owoce.

Wiele błogosławieństw

Terry Somerville
www.totalchange.org

Newsletter
Archives


Jak przychodzi
Królestwo Boże?

Terry Somerville

1. Królestwo Boże
przychodzi, gdy święci modlą się

Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja, jak w Niebie
tak i na ziemi.

Matthew 6:10

2. Królestwo Boże przychodzi, gdy
święci przygotowują drogę.

Albowiem
ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił,
wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie
drogę Pańską
, prostujcie ścieżki jego.

Mat.
3:4


3.  Konieczne są pokuta i sprawiedliwość, aby
przygotować drogę dla Królestwa.

A w
one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i
mówiąc: Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się
Królestwo Niebios….A gdy ujrzał wielu faryzeuszów
i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich:
Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania

Matthew
3:1,2,7,8


4  Konieczne jest pojednanie, jako
przygotowanie drogi dla Królestwa.

And he will turn the hearts of fathers to their children
and the hearts of children     to their
fathers, lest I come and smite the land with a curse.”

Malachi
3: 6

5.  Bóg szuka owoców
Królestwa u tych, którzy je przyjęli.

Dlatego
powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a
dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.
Mat.
21:43

Albowiem
powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż
sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie
wejdziecie do Królestwa Niebios.
Mat.
5:20

6 Królestwo Boże jest dawane i zabierane
narodom.

Dlatego
powiadam wam, że Królestwo Boże zostanie wam zabrane, a
dane narodowi, który będzie wydawał jego owoce.
Mat.
21:43

7. Gdy przychodzi Królestwo Boże to
pojawiają się wstrząs i osąd.

A już i
siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo,
które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień
wrzucone. Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który
po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i
sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i
ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i
zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu
nieugaszonym.
Mat. 3: 10-12

8. Królestwo Boże można stracić, a
jego miejsce zajmuje zniszczenie.

A
gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim,
Mówiąc:
Gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz
teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie
dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i
otoczą, i ścisną cię zewsząd I zrównają cię z ziemią i
dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie
kamienia na
kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu
nawiedzenia swego
Łuk.
19:41-44

9   Przyjęcie Królestwa wymaga
gwałtownych przemian i wytrwałości

A od dni
Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje gwałtu
i gwałtownicy je porywają
Mat. 11:12

Czym Królestwo nie jest.

1. Królestwo to nie nauczaniem o Królestwie
Nie
należy mylić zapowiedzi Królestwa z rzeczywistym wejściem
do niego. Jan Chrzciciel zapowiadając Królestwa sam siebie
porównywał:

Kto
przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi, kto z ziemi
pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie; kto
przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi,
Jn.
3:31

…nie
będę wam ciężarem; nie szukam bowiem tego, co wasze, ale was
samych; bo nie dzieci powinny gromadzić majątek dla rodziców,
ale rodzice dla dzieci.
2 Kor. 12:14


2. W Królestwie nie chodzi o społeczność apostołów

Fałszywi apostołowie mówią, że musisz naśladować i
wspierać ich, aby być w Królestwie. Niemniej, Królestwo
to naśladowanie Jezusa. Ci, których naprawdę Chrystus
posyła wskazują na Niego, a swoją rolę pomniejszają.


3. W Królestwie nie chodzi o duże kościoły

Wielkie
instytucje i budynki przyćmiewają Królestwo i więcej mają
do czynienia z ludzkim wznoszeniem niż Bożym zstępowaniem. Boża
świątynia zajmuje miejsce w ludzkim sercu. Żydzi wydzieli tylko
budynek i stracili to, co prawdziwe.

Jezus,
odpowiadając, rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją
odbuduję. Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować? Ale On mówił
o świątyni ciała swego

Jn 2:19-21

4. W  Królestwie nie chodzi o mądrość
i wiedzę
Do królestwa wchodzi się z dziecięcą wiarą,
a nie skomplikowaną teologią. Uzgodnij swoje serce z królestwem,
a twoja głowa zadba o siebie sama!

Zaprawdę
powiadam wam, ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego
jak dziecię, nie wejdzie do niego.
(Mk
10:15)

5. W Królestwie nie chodzi o błogosławieństwa
Wielu
szuka Królestwa z powodu materialnego zysku. To niemożliwe!
Bogaty młodzieniec nie mógł wejść, z powodu miłości do
pieniądza. Królestwo to nie materializm, a zadowolenie w
Bogu.


Jezus
zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że
bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios.
Mat.
19:23

6. W Królestwie nie chodzi o ludzkie zdolności,
działalności i osiągnięcia.

Królestwo Boże to nie
legalizm, tutaj chodzi o miłość Bożą i chodzenie w Duchu. Tu nie
nie jest ważne to, co my robimy, lecz o to, co On robi w nas i
przez nas.

Albowiem
Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz
sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym. Bo kto w
tym służy Chrystusowi, miły jest Bogu i przyjemny ludziom
RZm.
14:17,18

сайт

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.