Jak Słowo stało się ciałem – 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

( Część 1 )
Skończyłem ostatnio mówiąc o tym, że zdanie „Słowo Pańskie doszło proroka” nie znaczyło, że jakaś niewidzialna dłoń prowadziła jego rękę, gdy spisywał słowa, lecz że to było spotkanie z osobą, która jest Słowem Bożym.

Zdanie z 1 Sam. 3:21: „ Pan bowiem objawiał się w Sylo Samuelowi w swoim słowie (jako Słowo Pańskie)” zdefiniowało wyrażenie „Słowo Boże” dla wszystkich kolejnych proroków. Oznacza ono Osobę, która jest Słowem Pana, Synem Ojca, objawiającym się prorokom na przestrzeni wieków.

Małe zastrzeżenie…
Nie oznacza to, że za każdym razem gdy w ST pojawia się wyrażenie „słowo Pana” oznacza ono widzenie osoby Pana – często Pismo Święte jest niejasne w tej kwestii i czasem może oznaczać to, jak to się mówi w naszych czasach: „Pan mi powiedział” lub też „przyjmuję to jako słowo Pana dla mnie. Jednak również bardzo często Pismo Św. bardzo jasno stwierdza, że było to widzenie. Widzimy to często na początku ksiąg, lub na początku słowa dla Judy lub Izraela.

Przykład
W Jer. 1:1-9 czytamy
Słowa Jeremiasza, syna Chilkiasza, … którego doszło słowo Pana w czasach króla judzkiego Jozjasza… w trzynastym roku jego panowania… Doszło mnie słowo Pana tej treści: Wybrałem cię sobie, zanim cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem cię, na proroka narodów przeznaczyłem cię. Wtedy rzekłem: Ach, Wszechmocny Panie! Oto ja nie umiem mówić, bo jestem jeszcze młody…. I rzekł do mnie Pan: Nie mów: Jestem jeszcze młody!… Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął moich ust…

Widzimy więc, że Słowo Pańskie przyszło do Jeremiasza jako Osoba – Słowo Pańskie, ponieważ w wersecie mówi: „… Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął”. Cała ta rozmowa, która potem stała się księgą Jeremiasza była zapisem serii nawiedzeń Jeremiasza przez osobę Słowa Bożego, która przekazywała mu słowa do narodu.

Izajasz, Ezechiel i reszta…
Iz. 1:1 zaczyna się: „Widzenie Izajasza…” a w wersecie 10: „Słuchajcie Słowa Pana…”. Jego „Słowo” przyszło jako widzenie.
W Ez. 1:3 czytamy: „i miałem widzenie Boże… Doszło Słowo Pana Ezechiela… a ręka Pana spoczęła tam na nim”.
Miał on wizję stojąc na brzegu dopływu rzeki Eufrat. Będąc w Duchu widział tron Boży wraz z cherubinami jako kulami ognia, które wylatywały z tronu w jego kierunku. Opisywał tęczę nad tronem, przezroczystą podłogę i to, jak Pan pojawił się jako istota z ognia i światła… a potem Pan zaczął z nim rozmawiać o swoim narodzie.
Oz. 1:1: „Słowo Pana, które doszło Ozeasza… Pan rzekł do Ozeasza…” Potem 3:1 : ”Potem Pan rzekł do mnie…”
Am.1:1, 3, 6: „Słowa Amosa, który był jednym spośród pasterzy z Tekoa: co widział w sprawie Izraela … Tak mówi Pan…”
Abd.1: „Widzenie Abdiasza. Tak mówi Wszechmogący Pan…”
Jon 1:1, 3; 3:1: „Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści … Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana… wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu (Hiszpani)”. „Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami”.
Mich. 1:1: „Słowo Pana, które doszło Micheasza z Moreszet w widzeniu …”
Nah. 1: 1: „Wyrocznia o Niniwie. Księga widzenia Nahuma …
Hab. 1:1, 2: 2: „Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu…”. „I odpowiedział mi Pan, mówiąc: Zapisz to …”

Uwielbiam opis Pana zamieszczony w Hab. 3:4:
Bóg przychodzi z Temanu…Pod nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z jego rąk i tam jest ukryta jego moc”.
Powodem, dla którego ma to znaczenie jest to, że promienie światła wychodzące z Jego rąk pasują do Pow.Pr. 9:10, która mówi, że 10 Przykazań zostało wyrytych w kamieniu palcem Bożym – pierwsza na świecie wzmianka o tym, co dzisiaj moglibyśmy nazwać wiązką lasera. Promienie światła wychodzące z Jego palców wyryły w kamieniu 10 przykazań.

Księga Zachariasza – przedostatnia księga ST zaczyna się od słów: „doszło proroka Zachariasza… Słowo Pana…” a w 2:1: „Później podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rogi. Co one oznaczają? – zapytałem anioła, który mówił do mnie…

To, co powyżej zrobiłem, to przeprowadziłem nas przez wieki, w których Osoba nazywana Słowem Pana, objawiała się prorokom. Od pierwszego objawienia Słowa Pana, które przyszło i stanęło w sypialni chłopca imieniem Samuel około 1100 roku p.n.e., aż do widzenia przez Zachariasza Słowa Pana, które miało miejsce około 500 roku p.n.e., nasz Pan ukazał się prorokom jako Słowo Pana (Ojca).

I dlatego też Jan. 1:14 mówi nam po prostu: „A Słowo ciałem się stało i żyło pośród nas”.

Czy możesz sobie wyobrazić zachwyt, gdy uczniowie uświadomili sobie, że Jezus był Synem, który został nam dany – osobą która przez minione stulecia ukazywała się wszystkim prorokom i oto teraz stoi przed nimi?!

Cudowna łaska. Kolejnym razem o tym, jak nastąpiło przejście z nieba na ziemię.

< Część 1| Cześć 3 >

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.