Jak uzyskać więcej wiary?

Young Steve

Jest tylko jeden skuteczny sposób zdobywania wiary: „Tedy wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe” – Rzym 10:17.

Jeśli chcesz mieć więcej wiary, musisz słuchać więcej Słowa Bożego. Nawet jeśli mentalnie znasz to, co Ono mówi, musisz stale rozmyślać nad tym i wypowiadać je do siebie. To słuchanie nie jest jednorazowym aktem, gdzie raz posłuchasz i idziesz swoją wesołą drogą. Odnosi się to stałego procesu słuchania Słowa. Samo słowo „produkuje” wiarę.

Jeśli przebadasz słowo w słowo werset Rzym 10:17 w konkordancji, to odkryjesz, że jest tam użyte greckie słowo „rhema”, które oznacza bezpośrednie słowo od Boga przeznaczone dla ciebie, a nie tylko Słowo w ogólnym sensie, które może być przetłumaczone jako „logos”. Musisz spędzić czas na myśleniu o Słowie zanim stanie się ono dla ciebie „rhema”, a nie zwykłe „logos”. Musisz przyjąć Słowo Boże jako osobiste przesłanie do ciebie.

„Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary , które głosimy” (Rzym 10:8).

Wiara będzie budować się automatycznie w miarę jak będziesz słuchał Bożych obietnic. To nie są zwykłe fakty, lecz duch i życie. Gdy napełnisz się Słowem, napełnisz się wiarą bez świadomego usiłowania tego! Jest to tak proste, że aż zdumiewające, że wielu ludzi nie widzie tego i ucieka się do nieskutecznych środków wyliczonych poniżej. Boże Słowo jest „słowem wiary”. Wiara i Słowo idą w parze.

Wielu wierzących nie potrzebuje więcej wiary; oni po prostu muszą zacząć działać na podstawie wiary, którą już mają. Człowiek z Dz. 14:7-10 jest przykładem tego.

Oto kilka przekładów nieskutecznych sposobów uzyskania większej wiary:

Modlitwa o więcej wiary.

Nie pomogło to apostołom, więc nie pomoże i tobie. Łk 17:5-6 Jezus zwraca tutaj uwagę na to, że nie potrzebujesz „wielkiej wiary”, aby coś zrobić, lecz musisz działać na podstawie wiary, którą masz. Najwięcej robisz działając na tej podstawie pomocy słów wypowiadanych swoimi ustami: „Moglibyście powiedzieć do tego drzewa…”

Staranie się silniej wierzyć.

To wymaga walkę o to, aby „zmusić się do wierzenia” w coś. Przygotuj się na wiele frustracji i niewiele wiary. Bóg nigdy nie przykazał, abyś starał się w coś wierzyć w cokolwiek. Pan nakazał, abyś wierzył Jego Słowu.0

Niemniej jest różnica między wierzeniem Jego słowu a usiłowaniem uwierzyć, że jesteś uzdrowiony. Jeśli nie masz biblijnej podstawy do wierzenie, że otrzymałeś uzdrowienie jako dar od Boga, nie rozwiniesz wiary. Będziesz sfrustrowany i chory! Jeśli ciągle masz wątpliwości, że Bóg Biblii obiecał uzdrowić cię, to rozwiązaniem jest stałe słuchanie i czytanie Jego obietnic. Odkryjesz wtedy, że wiara zaczyna się budować się w naturalny sposób w tobie, bez widocznego z twojej strony zmagania.

Modlitwa na językach.

Mamy nakaz, aby „budować siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą” (Jd 20), lecz ten wers nie mówi, o tym, żeby mówienie językami buduje wiarę. Może ci pomóż wejść w odpocznienie i stać się bardziej wrażliwym na Ducha Świętego, abyś mógł lepiej słuchać Słowa, lecz wiara ciągle bierze się ze słuchania Słowa, a nie przez modlitwę na innych językach. Gdy modlisz się na językach, wypowiadasz tajemnice Boże, których twój umysł nie rozumie. Możesz pobudzić się do działania na podstawie tej wiary jaką masz, lecz nie zdobędziesz więcej wiary.

Zaprzeczanie okoliczności.

Nie rozwiniesz swojej wiary usiłując zapomnieć o problemach czy też udając, że one nie istnieją. Takie działanie nie jest wiarą a tylko umożliwia okłamywanie siebie samego. Wiara nie zaprzecza, że istnieje problem, lecz odmawia problemowi, na podstawie tego, co Bóg mówi, prawa do trwałego istnienia.

Doszukiwanie się postępu w ciele w celu uzyskania zachęty.

Wiara opiera się wyłącznie na Bożych obietnicach, a nie na widocznym postępie twojego stanu. Nie ma żadnego znaczenia dla wiary jeśli wydaje się, że jest lepiej czy gorzej. Nie możesz cieszyć się postępami lecz musisz pamiętać o tym, że to wiara wywołuje postęp. Wtedy nie będziesz poruszony w swym trwaniu w wierze jeśli nagle symptomy ponownie wystąpią w ciele lub pogorszą się.

Słuchanie poruszających się świadectw.

Świadectwa mogą cię pobudzić i zmotywować do wierzenia Bogu, lecz nie możesz budować swojej wiary na doświadczeniach kogoś innego. Tylko dlatego, że Bóg kogoś uzdrowił z choroby, na którą cierpisz nie znaczy, że ty otrzymasz uzdrowienie. Co się stanie jeśli usłyszysz, że ktoś z twoją chorobą umarł? Twoja wiara musi opierać się wyłącznie na Słowie Bożym. Wtedy, nawet jeśli nikt inny nie uzyska pozytywnego wyniku, to ty możesz trwać. Oczywiście, na tyle na ile świadectwo kogoś innego zawiera Słowo Boże, twoja wiara będzie się budować przez słuchanie obietnic, w które ktoś inny uwierzył.

Innym problemem ze świadectwami jest to, że wiele z nich jest dawanych na krucjatach, na których zostali uzdrowieni przez dary Ducha, a nie ich wiarę. Ktoś mógł dać wspaniałe świadectwo takiego odebrania uzdrowienia, lecz TY nie masz żadnej innej gwarancji uzdrowienia oprócz twojej wiary. Całkiem możliwe jest, że Bóg w swoim miłosierdziu nagle uzdrowi niewierzącego, który nie ma pojęcia o tym, co się dzieje. Bóg szuka wierzących, aby UWIERZYLI, a nie polegali na darach Ducha, aby otrzymać uzdrowienie.

Potępianie siebie samego za swoją małą wiarę.

Nigdy do niczego nie dojdziesz umniejszając siebie. „O, muszę być „tym małej wiary”. Bóg musi być ze mnie niezadowolony. Faktycznie zawodzę w zaufaniu do Boga. Powinienem mieć więcej wiary. Co jest nie tak ze mną?” Nigdy nie rozwiniesz wiary jeśli będziesz rozdzierał to, jak mało wiary masz. Będziesz po prostu coraz bardziej nieszczęśliwy.

Uwielbienie.

Bóg szuka czcicieli i brak czci jest zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie w każdej dziedzinie twojego życia. Niemniej jednak, nie uzyskasz wiary przez czczenie Boga. Cześć (uwielbienie) jest wyrazem wiary, którą już masz, a nie środkiem do jej pozyskania.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.