Jest znaczenie lepsze

Barry Bennett

List do Hebrajczyków, aby opisać rzeczywistość naszego wspaniałego zbawienia, wielokrotnie używa wyraz „lepsze”.„O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem!” (Hbr 7:22).

To lepsze przymierze zostało ustanowione w oparciu o lepsze obietnice!
Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice(Hbr 8:6).

Jezus jest lepszą ofiarą:
Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te (Hbr 9:23).

Nasze niebiańskie dziedzictwo jest lepsze niż wszystko, cokolwiek posiadamy na tej ziemi:
„Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą (Hbr 10:34).

Nasze przymierze jest zapieczętowane doskonałą krwią Jezusa, która jest znacznie lepsze niż pierwsze ludzka krew rozlana na tej ziemi, niż krew Abla.
do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla (Hbr 12:24).

Niech to lepsze przymierze wykonuje swoją pracę w tobie! Wszystkie Boże obietnice są „tak i amen”. Nie trzymaj się skraju swego dziedzictwa w Chrystusie. Wskakuj i odkrywaj to lepsze przymierze!

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, (21) niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen(Hbr 13:20-21).

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.