Jezus nakazuje swoim sługom sądzić!

 

Mark White

 Z wielu różnych przyczyn często słyszymy stwierdzenie „Nie sądź!”  używany nielogicznie i niebiblijnie. Czy takie stwierdzenie nie jest już osądem? Oczywiście!

 Jak nam się wydaje, co Jezus miał na myśli mówiąc w Mat. 7:1: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni….” upewnienie się co do postawy serca w jakiej sądzimy. Chodziło mu o to, abyśmy nie byli sprawiedliwi we własnych oczach, pochopni, niemiłosierni, uprzedzeni czy potępiający bez przyczyny… podobnie jak faryzeusze, religijni liderzy tamtych dni. 


Spójrzmy na biblijny zapis.


Po pierwsze, słowa i działania Jezusa:

Jan 7:24
Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie.

          Mat 7:5-  Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego.

            Łuk. 7:43 –  A Szymon odpowiadając, rzekł: Sądzę, że ten, któremu więcej darował. A On (Jezus) mu rzekł: Słusznie osądziłeś

Łuk. 12:57 – Dlaczego więc sami z siebie nie umiecie osądzić, co jest sprawiedliwe?

Mat 16:3 – A rano: Dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicze nieba umiecie rozpoznawać, a znamion czasów nie potraficie?

Mk. 16:14b – i ganił (dokonawszy osądu) ich niewiarę i zatwardziałość serca, że nie uwierzyli tym, którzy go widzieli zmartwychwskrzeszonego.


Po drugie, Paweł do cielesnych Koryntian:

1 Kor. 5:3 – Lecz ja, ….., już osądziłem tego, który to uczynił, tak jak bym był obecny:

1 Kor. 5:12 – Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy  są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze?

1 Kor. 6:5 – Mówię to, aby was zawstydzić. Czyż  nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi?

1 Kor. 14:29 – A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają;

1 Kor. 10:15 – Przemawiam jak do rozsądnych: Rozsądźcie sami, co mówię.

1 Kor. 11:13 – Osądźcie sami: Czy przystoi kobiecie bez nakrycia modlić się do Boga?

1 Kor. 11:31 – Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.

1 Kor. 2:-15 – Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi


Więcej nowotestamentowych zapisów:

Dz. 17:11 – Którzy byli szlachetniejszego usposobienia  (duchowo dojrzali) niż owi w Tesalonice; przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają (sądzili).


1 Tes. 5:21 Wszystkiego doświadczajcie (sądźcie), co  dobre, tego się trzymajcie.


Na podstawie Słowa Bożego jest oczywiste, że Jezus i Jego Duch Święty nakazał nam, abyśmy sądzili we właściwy sposób. Prawdopodobnie słyszałeś już: „Wszyscy jesteśmy grzesznikami, cóż więc wielkiego? ” Jednym z diabelskich działań jest próba zamazania wszelkich różnic w życiowym kontinuum między prawdziwą świętością, a jawnym złem. Wszystkim nam nakazano gromić grzech z naszego własnego życia i życia innych, którzy wyznają wierność królestwu Bożemu. Nawet jeśli nie mamy z nimi „relacji”, ponieważ czynimy to jako współbracia, którzy pomagają im utrzymywać się na kursie. 

 Rzadko kiedy usłyszysz: „O, dziękuję ci, za to, że kochasz mnie tak bardzo,  że zgromiłeś mnie za mój grzech! Pokutuję przed Jezusem”. To sprawa  życia i śmierci dla Jezusa, powinno więc tak być i dla nas. Kochaj grzeszników  zawracając ich i ratując ich dusze od śmierci (Jk 5:20). Cudowna Boża łaska jest więcej niż bardzo obfita dla nas wszystkich. 


Gdybyś zobaczył malucha wtykającego palec do elektrycznego gniazdka i porażanego  prądem, czy powiedziałbyś bystro: „Nie, nie” …czy też popędziłbyś przez pokój, żeby go ratować. 


Ostatnie, obrazowe słowa ostrzeżenia naszego Zbawiciela:


Mat. 7:6
   nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snadź nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was.


Pytanie: Czy, aby być posłuszni temu nakazowi, nie mamy najpierw osądzić kim są dzikie, okrutne psy biegająca stadami? A świnie? Pamiętam, że jako młodszy poganin słyszałem powszechne świeckie napomnienie: „nie rzucaj swoich pereł!” Przypuszczamy, że zgodnie ze świętym pismem, te perły, o których  tutaj mowa to święta mądrość. 

Tak więc, są tacy w naszym życiu, jak również jak chwasty w zbożu w królestwie, których sam Bóg klasyfikuje jako dzikie psy, świnie z powodu zachowania jakie przejawiają. A jaki jest twoja odpowiedzialność? Być posłusznym. Osądź najpierw, kim oni są, po czym unikaj przekazywania im prawdy, za którą będą cię nienawidzić. Możesz stracić życie z ich  ręki. Jezus powiedział, żebyśmy byli przebiegli (mądrzy) jak węże i niewinni jak gołębice. 


Jedyni ludzie, których nakazano nam unikać to ci, którzy żyją  w nieodpokutowanym grzechu i twierdzą, że są braćmi. Ewentualnie oddajemy  ich Szatanowi, aby zniszczył ich ciało, żeby duch mógł zostać zbawiony. Paweł mówi nam dokładnie tak: 

1 Kor. 5:5 –
Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański.


Pamiętaj słowa apostoła Jana:

1 Jan. 2:5b-6 Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.


Będąc posłuszni Słowu Bożemu zmagamy się w mocy Ducha, aby sądzić tak, jak sądził Jezus. Przynośmy Mu radość podobając się Mu we wszystkim!


Wasz przyjaciel
Marc

сайта

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.