JOM_06.10.07 Nie zgadzaj się na martwienie#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


05.10.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Nie zgadzaj się na martwienie!


A któż z was może, troszcząc sie, dodać do swojego wzrostu jeden łokieć?
(Mat. 6:27)


Zamartwianie się daje diabłu możliwość działania, podobnie jak uwielbienie
daje taką możliwość Bogu. Martwienie się oznacza, że zabawiamy się w kółko
diabelskimi myślami. Bóg obiecał w Księdze Izajasza 26:3, że on zachowa
doskonały pokój tym, którzy są skupieni na Nim (dosł. Iz. 6:3
których umysł jest stały ? przyp. tłum.). Gdy więc pojawia się
sposobność do martwienia się, korzystaj z tego Słowa, jako przypomnienia,
aby wielbić Pana i dziękować Mu za Jego dobro i drogocenne obietnice! Zrzuć
wszelkie swoje troski na Pana, ponieważ On się troszczy o ciebie!


Modlitwa na dziś:

Boże jestem
już zmęczony zamartwianiem się. Proszę, pomóż mi zatrzymać tą ścieżkę
dźwiękową niepotrzebnych zmartwień, które stale i wciąż gra w mojej
głowie. Chce umieścić moje troski i obawy w Twoich rękach i żyć w pokoju,
wiedząc, że Ty wypełnisz swoje drogocenne obietnice dla mnie. W Imieniu Jezusa.
Amen.

aracer.mobi

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.