JOM_12.10.07 Żyj w pokoju#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


12.10.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Żyj w pokoju


Jeśli to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie

(Rzm. 12:18 )

Czy wiedziałeś, że jest
siła w życiu w pokoju? To dlatego Pan nakazuje, abyśmy żyli w pokoju z tymi
wokół nas. Jeśli jest konflikt czy kłótnia to przeciwnik ma
otwarte drzwi do działania w twoim życiu, lecz jeśli masz pokój wobec
tych, którzy są żyją wokół, jesteś na pozycji siły. Utrzymywanie
pokoju nie oznacza zgadzanie się ze wszystkim z innymi, lecz po prostu oznacza
chodzenie w miłości. Oznacza, że jesteś cierpliwy, nie zawistny, nie chełpliwy.
Oznacza, że jesteś roztropny, dobry i łaskawy, z powodu tego, co Pan zrobił
w twoim sercu. Jeśli potrzebujesz dziś pokoju, proś Pana, aby napełnił twoje
serce tak, abyś mógł ten pokój rozciągnąć na tych, którzy
są wokół ciebie. Gdy tak zrobisz, będziesz żył na pozycji mocy i chodził
w codziennym błogosławieństwie, które Pan ma dla ciebie przygotowane.


Modlitwa na dziś

Drogi Panie, dziękuję ci za dar pokoju, który jest siłą. Dziś, zrzekam
się wszelkiego konfliktu czy sporu w moim sercu. Proszę Cię, abyś napełnił
mnie Twoim pokojem, abym mógł być instrumentem Twojej chwały na ziemi.
W Imieniu Jezusa. Amen.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.