JOM_13.09.07 Skryte marzenia#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


13.09.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen


Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje
Ps. 37:4.


(W wersji ang. tłumaczenie rozszerzone AMP – Rozkoszuj się Panem,
a spełni pragnienia i skryte prośby twego serca” – przyp.tłum).


   Bóg zna ukryte prośby twego serca. On wie o wszystkich
tajnych marzeniach, jakie w tobie umieścił. Wie o tych rzeczach, o których
jeszcze nikomu nie powiedziałeś. Być może wydawało ci się, że one nigdy
się nie ziszczą czy może pogrzebałeś je już, ponieważ nie zrealizowały się
według twojego planu. Może, patrząc na to w naturalny sposób, wszystko
wskazuje, aby z nich zrezygnować. Bądź dziś zachęcony – Bóg
ciągle działa za sceną! On ciągle ma plan, aby zrealizować te marzenia. Czyń
to, co ten wersy mówią: rozkoszuj się Nim dziś. Słowo 'rozkoszuj’
faktycznie znaczy 'stań się miękki, podatny’. Przekazuje to obraz Pana jako
Garncarza i ciebie jako gliny. Pozwól Bogu kształtować twój
charakter. Pozwól Mu kierować twoimi planami i pomysłami. Zachowaj
dziś postawę wiary i oczekiwania, a gdy poddasz swoje drogi Panu i otworzysz
swoje serce na Jego prowadzenie, On spełni te ukryte prośby twojego serca!


   Modlitwa na dziś:
Ojcze, Ty powiedziałeś, że droga sprawiedliwego
staje się coraz jaśniejsza. Powiedziałeś, że nie zatrzymasz żadnego dobra
przed tym, kto chodzi w sprawiedliwości przed Tobą. Powiedziałeś, że jeśli
rozkoszuję się Tobą, to Ty spełnisz ukryte prośby mojego serca. Tak więc,
Ojcze, dziękuję Ci dziś za to, że kontrolujesz moje życie. Dziękuję Ci za
dobre rzeczy, które masz dla mnie przygotowane w zapasie na moją przyszłość.
W Imieniu Jezusa, Amen.

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.