JOM_14.09.07 Nie zgódź się na zgorzknienie#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo

14.09.07
Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen


Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą
usunięte spośród was wraz z wszelką złością.
(Ef. 4:31).

Zgorzknienie
jest skrajnie niszczącą siłą, wsiąka głęboko w serce, gdy decydujesz, że
nie chcesz komuś przebaczyć. Gdy trwasz w nieprzebaczeniu, zamyka ono Bogu
drogę do działania w twoim życiu. Biblia mówi nam nawet, że jeśli
nie przebaczymy innym, Bóg nie może usłyszeć naszych modlitw. Dzięki
Bogu za to, że on uzdolnił nas do przebaczania innymi i odrzucania zgorzknienia!

Ty musisz
podjąć decyzję, że odrzucasz zgorzknienie, abyś mógł żyć w wolności!
Może zostałeś niesprawiedliwie potraktowany, lecz sytuacja nie jest skończona,
dopóki Bóg nie skończy. Bóg ma zawsze ostatnie zdanie
do powiedzenia, a On jest Bogiem sprawiedliwości. Bóg widzie wszelkie
zło, jakie zostało ci kiedykolwiek uczynione. On rozumie każdą niesłuszną
sytuację i jeśli będziesz trwał w wierze, i zachowywał nadzieję, On wyprostuje
to zło. On doprowadzi do sprawiedliwości w twoim życiu. Twoja postawa powinna
być taka: „Może to było niesprawiedliwe, może wyrządzili mi zło, lecz nie
zgadzam się na zgorzknienie, wiem, że mój czas dopiero zbliża się”.
Jeśli zdecydujesz się na przebaczenie i skupisz swoje myśli na Słowie Bożym,
będziesz chodził w pełnej wolności w każdej dziedzinie swego życia!

Modlitwa
na dzisiaj:
Niebieski Ojcze, wyrzekam się zgorzknienia. Nie zgadzam się
na to, aby przeszłość trzymała mnie w miejscu. Teraz przebaczam tym, którzy
zranili mnie. Modlę się o błogosławieństwo dla nich, aby przyszli do poznania
Twojej Prawdy. Ojcze, dziękuję Ci za to, że uwalniasz dziś moje serce. Amen.

aracer

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.