JOM_23.11.07 Wdzięczność za królestwo#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


23.11.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Wdzięczność za Królestwo


Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo
niewzruszone, i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe: z nabożnym szacunkiem
i bojaźnią
(BW).

Otóż my powinniśmy być wdzięczni za to,
że otrzymujemy w posiadanie królestwo niezniszczalne; powinniśmy też
służyć Bogu ze czcią i bojaźnią
(BW-P)
(Hebr. 12:28).


   Dzięki Bogu, że otrzymujemy królestwo, którego
nie można zniszczyć! Królestw jest po prostu Bożym systemem, to jego
sposób na wykonywanie różnych rzeczy. Biblia mówi nam,
że Jego królestwo jest sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu
Świętym. Gdy w Jego królestwie dajesz, zostanie ci zwrócone
miarą natłoczona, potrzęsioną i przepełnioną. W Bożym królestwie, możesz
mieć obfitość pokoju i powodzenia w swym duchu, umyśle i ciele, bez względu
na to, co dzieje się wokół ciebie, i jak mówi ten wers, Jego
królestwo jest niewzruszone! Oznacza to, że nawet jeśli notowania rynkowe
lecą w dół, Boże królestwo nadal jest silne. Jeśli sypie się
rynek nieruchomości, Boże królestwo nadal jest silne. Jeśli ceny benzyny
rosną, Boże królestw jest nadal silne.


   Możesz mieszkać w Bożym królestwie, które nie
może być zniszczone – bez względu na to, co się dzieje tutaj na ziemi.
Zacznij jeszcze dziś dziękować Bogu za Jego królestwo. Dziękuj mu
za Jego błogosławieństwo każdej dziedziny twojego życia. Gdy będziesz posłuszny
Słowu i będziesz czcił Go w wielka wdzięcznością, zobaczysz Jego rękę pełną
błogosławieństwa i będziesz chodził w życiowej obfitości, jaką ma dla ciebie
przygotowaną!

  
Modlitwa na dziś:
Ojcze niebieskie, dziękuje Ci za królestwo.
Dziękuję Ci za twój system błogosławienia mojego życia. Otwieram moje
serce na Ciebie i proszę Cię, abyś objawił mi prawdę, dzięki czemu będę mógł
żyć życiem, które podoba się tobie po wszystkie dni mego życia. W Imieniu
Jezusa. Amen.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.