JOM_27.11.07 Kochaj mocno#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


27.11.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Kochaj mocno


Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała.
Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje

(Łk. 7:47 ).

  
Czy wiedziałeś, że przebaczenie otwiera drzwi do tego, aby miłość działała
w twoim życiu? Ten fragment opowiada historię o kobiecie z alabastrowy słoik
drogocennego olejku. Była grzesznicą i gdy zobaczyła Jezusa, upadła u Jego
stóp i zaczęła myć je swoimi łzami i wycierać włosami. Gdy otrzymała
od Chrystusa przebaczenie, miłość stała się automatyczną reakcją. Bardzo
wiele jej przebaczono i jej miłość stała się ekstrawagancka. Czy chcesz więcej
miłości w twoim życiu? Czy chcesz czuć więcej Bożej miłości i mieć silniejsze
relacje z ludźmi wokół ciebie? Otwórz swoje serce na przebaczenie.
Przyjmij przebaczenie Chrystusa i obejmij nim innych. Gdy wiele ci przebaczono,
wtedy będziesz bardzo kochał. A gdy miłość Chrystusa przepływa przez ciebie,
zostajesz uzdolniony przez moc Pana i będziesz żył obfitym życiem, które
On ma dla ciebie przygotowane!

  
Modlitwa na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękuję
ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za Twoje przebaczenie, które
otwiera drzwi do tego, aby Twoja miłość przepływała przeze mnie. Pomóż
mi być Twoim światłem i przykładem Twojej miłości do tych, wokół mnie.
W Imieniu Jezusa. Amen.

продвинуть сайт в топ

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.