JOM_29.11.07 Przebacz innym#Codzienne rozważania Joel i Victoria Osteen

#

logo


29.11.07 Słowo na dziś
Joel i Victoria Osteen
Przebacz innym


   Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni (współczujący,
rozumiejący), opuszczający sobie wzajemnie (chętnie i darmo), jak i wam Bóg
odpuścił w Chrystusie
(Ef. 4:32 AMP – rozszerzone tłum. biblii).

  
Nasz charakter, jako uczniów Chrystusa, powinien odzwierciedlać Jego
charakter. Powinniśmy być sobie na wzajem pomocni, dobrzy, czuli, pełni zrozumienia
i miłości. Przede wszystkim powinniśmy obejmować naszym przebaczeniem siebie
wzajemnie w taki sam sposób, jak Chrystus objął swoim przebaczeniem
nas. Innymi słowy: przebaczać bezwarunkowo. Wielokrotnie ludzie nie chcą
przebaczyć, dopóki ta druga osoba nie przeprosi. Czasami nie chcą
przebaczyć, ponieważ wydaje im się, że w jakiś sposób osądzają tą
drugą osobę lub oddają im to, na co zasłużyli. Jednak jedną osobą, która
jest rzeczywiście raniona przez nieprzebaczenie jesteś ty. Gdy trzymasz się
nieprzebaczenia, nie może ci zostać przebaczone przez Boga i to ty jesteś
człowiekiem zamkniętym w zranieniu i bólu. Nie trwaj w nieprzebaczeniu
ani chwili dłużej! Przebaczenia zaczyna się z decyzją posłuszeństwa Bożemu
przykazaniu. Gdy otwierasz swoje serce na przebaczenie, otwierasz się na
Boże uzdrowienie i odnowienie twojego życia. Zdecyduj dzisiaj przebaczyć
innym – chętnie i wolno – jak Bóg przebaczył tobie!

  
Modlitwa na dziś:
Ojcze Niebieski, dziękują
ci za to, że kształtujesz mój charakter na podobny do Twojego. Zapraszam
Cię, do działania w każdej dziedzinie mojego życia. Decyduję się przebacza
tak, jak Ty mnie przebaczyłeś. Błogosławię Twoje święte Imię. W Imieniu Jezusa.
Amen.

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.