Już masz wiarę!

Young Steve

Już masz wiarę.

Jeśli jesteś wierzący to już wiesz w jaki sposób wierzyć Bogu. Masz wiarę. Bez wiary nie mógłbyś być zbawiony, ponieważ jesteś zbawiony przez wiarę (Ef. 2:8-9). Nie pozwól Szatanowi, aby wmawiał ci, że nie masz żadnej wiary czy też, że nie możesz wierzyć Bogu. To są kłamstwa.

Już teraz wierzysz, że masz coś, czego nie można zobaczyć. Wierzysz, że idziesz do nieba i że masz już teraz wieczne życie. Nie możesz tego ani zobaczyć, ani udowodnić w naturalny sposób. Możesz wskazać na to, że jesteś miły, jako zewnętrzny znak, lecz na świecie jest wielu miłych grzeszników, którzy idą swoją drogą do piekła. Jedyny dowód zbawienia to twoja wiara. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy (Hebr.11:1).

Stawiasz całą swoją wieczną przyszłość na czymś, czego nie widać. Stałeś się nowym stworzeniem w Chrystusie, co jest znacznie większym dziełem – przez doświadczenie wiary w to, co Chrystus zrobił dla ciebie na krzyżu – niż fizyczne uzdrowienie,

Rzym 12:3 mówi, że Bóg dał każdemu (ten list był pisany do wierzących) pewną miarę wiary. Bóg, zatem, mówi, że już masz wiarę. Nie stawaj po stronie tego, co mówi diabeł i nie mów: „Nie mam wiary”, ponieważ wtedy kłamiesz tak samo jak diabeł. Jeśli Bóg mówi, że masz wiarę, to ją masz. Nie stawaj przeciwko Bogu!

Bóg mówi, że jest wiara i miłość w Chrystusie Jezusie (1 Tym 1:14, 2 Tym. 1:13). Ponieważ ty jesteś w Chrystusie Jezusie, to możesz kroczyć w wierze i miłości.

Nie stawaj się introspektywny, usiłując ocenić ile masz wiary. Jeśli masz wiarę wielkości ziarnka gorczycy to możesz poruszać góry jeśli wyrazisz swoją wiarę w słowach. Skoncentruj się na obietnicach Bożych i wypowiadaj je głośno. Im więcej słyszysz Bożego Słowa, tym więcej podlewasz boskie ziarno i stanie się dla ciebie naturalne wypowiadanie tego.

Jezus powiedział ci: „miej wiarę w Boga” (Mk 11:22)  po czym powiedział, co twoja wiara może zrobić. Jezus nie nakazałby ci tego, gdyby było to niemożliwe! Zatem możesz mieć wiarę w Boga. Możesz mówić do gór i usuwać je. Nie chodź w kółko powtarzając, że nie możesz uwierzyć Bogu. Chodź mówiąc, że możesz uwierzyć Bogu, ponieważ Jezus powiedział, że możesz!

раскрутка

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 1]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.