Kenia 28.12.2021


Hallo brother Zaremba,

Łaska i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrowienia od mojej rodziny, rodziny kościoła i sierot i wdów …
(Boże Narodzenie trwa tam 24-26 grudnia.)
Korzystam z tej okazji, aby podziękować braciom/dawcom za finansowe wsparcie nas w okresie świąt Bożego Narodzenia, za pośrednictwem brata Zaremby. Rzeczywiście otrzymaliśmy pieniądze, za które kupiliśmy żywność. Wdowy i sieroty były bardzo szczęśliwe…
Chciałbym Wam przekazać, że odegraliście wielką rolę i są Wam bardzo wdzięczni. Modlimy się o Wasze dalsze wsparcie w roku 2022, abyśmy mogli zanieść Ewangelię do wiezienia, wspierać sieroty, wdowy i finansować wyjazdy ewangelizacyjne poza nasze miasteczko…
Bracia, potrzebujemy przyjaciół, kościołów dawców, którzy będą nam pomagać. Potrzeby sierot są przytłaczające, choć są to przecież całkiem podstawowe rzeczy.
Módlcie się również o zaopatrzenie na kupno pola o powierzchni ok. 20 akrów, które chcemy wydzierżawić na uprawę rolną. Część plonów będzie można później sprzedać. Jest to bardzo dobra, urodzajna gleba, uzyskanie jej znacznie zredukuje koszty programu żywnościowego. Modlimy się o to, aby otrzymać fundusze na dzierżawę i pierwszy zasiew…

Pozwólcie, że ponownie podziękuję i przesyłam szczególne wyrazy miłości od sierot i wdów z Bungoma Kenya.

Niebieski Ojcze, chcemy poznawać Cię każdego dnia coraz bardziej. Składamy wszystkie nasze ciężary u Twoich stóp. Przebacz nam nasze grzechy i nieprawości. Pomóż nam żyć tak, aby nasze życie uwielbiało Ciebie. Weź nasze życie i użyj dla Swojej Chwały. Pomóż nam wstawać i trzymać się właściwej drogi. Pomóż nie rozglądać się na prawo i lewo. Pomóż nam poruszać się do przodu w tym, do czego nas powołałeś.

Ojcze, postaw obóz aniołów wokół nas, strzeż nasze dzieci, rodziny i przyjaciół, chroń przed szkodami, problemami. Niech żadne zranienia, szkody czy niebezpieczeństwa nie zbliżają się do nich.
Ojcze, prosimy Cię o wzrost, WYPOWIADAMY słowa życia w każdej sytuacji i okolicznościach. WYPOWIADAMY UZDROWIENI dla każdej komórki naszych ciał. WYPOWIADAMY życie dla naszych finansów i modlimy się o wielka mądrość, w potężnym Imieniu Jezusa.
AMEN.

Przekaż, proszę, naszym braciom, że jesteśmy bardzo wdzięczni.
Niech Bóg błogosławi Was.
Bądźcie błogosławieni…

W miłości Jezusa
brat Moses wraz z zespołem.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.