Kenia – o naszej służbie

Drodzy słudzy Krzyża
12.10.2021

O naszej służbie.

The Injesus Global Missions jest służbą polegającą wyłącznie na Biblii, odnoszącą się do nowotestamentowych zasad, doktryn przekonań i wiary, które budują Kościół. Ma swoją siedzibę w małej miejscowości Bungoma County w zachodniej części Kenii.

W co wierzymy:
·       Wierzymy w panowanie i kierownictwo Chrystusa jako jedynego Pana Swego Kościoła. Wierzymy w dziewicze poczęcie, ziemskie życie i służbę, cierpienie, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z drugim przyjściem zabierze Swoją Oblubienicę do domu.

·       Wierzymy w autonomie i autorytet Bożego Słowa jako naczelnej zasady, kardynalnej i determinującej każdy aspekt wiary, prowadzenia, praktyki i doktryny, które cenimy.

·       Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, zbawieniem a odkupienie grzechów jest wyłącznie w Jego Imieniu. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest Panem i wyznasz swoimi ustami, będziesz zbawiony. Wierzymy również w słowa Ewangelii Mateusza 28:18-20,które polecają nam czynieniu uczniami wszystkich ludzi wśród wszystkich narodów.

Na tej ziemi panuje ogromne ubóstwo, susza, głód i plaga. Niemniej, mamy program dożywiania 450 sierot i obecnie trudno jest zebrać 2000$ miesięcznie na nakarmienie tych potrzebujących ubogich dzieci.
Modlimy się gorliwie i szukamy Bożego prowadzenia, jak ich nakarmić i rozszerzać Boże Królestwo. Czujemy silną zachętę i pobudzenie Ducha Świętego, aby poprowadzić nasz kościół, i wszystkich innych duchowo. Aby  wyposażyć silnych i pełnych Ducha, i skupionych na Chrystusie kościołów, aby byli naszymi partnerami. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w każdy możliwy sposób, aby te potrzeby były zaspokojone…
Czy to będzie jednorazowo, miesięcznie czy rocznie, będziemy bardzo wdzięczni.

Cenimy społeczności modlitewne, programy uczniostwa, duchowe mentorstwo, misje i zdobywanie dusz, praktykę uwielbienia i wzmacnianie przywództwa. Nie zapominając o zakładaniu kościołów, programach wzrostu kościoła i duchowej opiece, usługujemy również w uwolnieniu, poradnictwie, duszpasterstwie, wewnętrznym uzdrowieniu, oraz duchowych warsztatach skierowanych na szczególne grupy potrzeb i zainteresowań.

Przyjmujemy ten szlachetny zaszczyt, aby gorąco powitać was, nasi umiłowani bracia, aby dołączyć do tego rydwanu i współpracować z nami i pomóc nam w urzeczywistnieniu wizji Chrystusa na tym świecie. Czekamy na Twoją pozytywną odpowiedź i bardziej skoncentrowaną, ukierunkowaną na cel współpracę. Zdjęcia naszych programów są dostępne na życzenie.

W końcu, mamy przyjaciela i męża Bożego w Polsce, który współpracuje z nami i naszą pracą.
Brat Piotr Zaremba może przyjąć Wasze dary i przekazać je nam…

W miłości Jezusa,

Pastor Moses Nyongesa
+254 725 208 975

 E-mail: nyongesamoses@yahoo.com

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.