Kiedy urodził się Jezus – 3

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

( Kiedy narodził się Jezus – 1 )
Poprzednim razem mówiłem, że Jezus musiał urodzić się albo jesienią w czasie święta Namiotów, czyli we wrześniu/ październiku, lub wiosną około święta Przaśników / Paschy. Różnica między tymi datami wynosiła pół roku, ponieważ ojciec Jana Chrzciciela w czasie odwiedzin Gabriela miał służbę w czasie wiosennej lub jesiennej tury – nie wiemy jednak której.

Doszliśmy do tego patrząc na porządek służby kapłanów. Spójrzmy teraz na to, kiedy Żydzi wg swojej kultury wyczekiwali Mesjasza.

O tym, że Mesjasz umrze „ale nie za siebie”, widać w porządku Paschy. Żydzi mieli też podstawowe zrozumienie tego, że baranek zabijany podczas Paschy reprezentował Boga przykrywającego nasze grzechy. Nie oczekiwano, że Mesjasz urodzi się o tej porze, lecz raczej, że wtedy umrze (przynajmniej tak przyjmowali to ci, którzy rozumieli symbole i obrazy).

Przechodzimy zatem do jesiennego święta Namiotów (Sukkot), zwanego także „Świętem Poświęcenia”, które przypada we wrześniu i październiku. Miało ono miejsce, gdy Salomon poświęcił swoją świątynię, celebrując obecność Boga mieszkającego pośród ludzi. Święto nazywane jest również „porą naszej radości oraz „Świętem Świateł”.

W świątyni znajdywały się 4 duże lampy zwane „światłością świata” a Jezus długo potem, w czasie tego święta wstał i oznajmił, że to On jest światłością świata (Jan.8:12).

Podczas Święta Namiotów czytane są niektóre fragmenty i wykonuje się pewne obrządki. Widzimy jak te fragmenty i obrządki rozbrzmiewają w tym, co aniołowie powiedzieli pasterzom w noc narodzin Pana, gdy to wokół nich rozbłysła jasność i widzieli Bożą chwałę. Pasterze przebywali na polach wiosną oraz jesienią, ale tutaj znajdujemy wskazówkę:

„Lecz anioł rzekł do nich: Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”. To wszystko usłyszeli oglądając Bożą chwałę.

Poniższe fragmenty są odczytywane: „Ja, Pan, powołałem Cię słusznie…, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów’, „… Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”, „wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga” oraz „I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu.”. Iz.42: 6; 49: 6; 52: 10; 60: 3.

W czasie święta Namiotów, na koniec posiłku modlono się: „Niech Miłosierny sprawi, abyśmy odziedziczyli wszystko, co dobre. Niech Miłosierny przywróci namiot / przybytek (sukka) Dawida”. Być może pasterze właśnie skończyli posiłek, kiedy aniołowie pojawili się przed nimi?

To, co powiedział anioł, zawiera elementy fragmentów czytanych w czasie święta Namiotów – w istocie stwierdza, że Bóg żyje pośród ludzi. Wspomniałem wcześniej, że pasterze ci najprawdopodobniej byli kapłanami, ponieważ wraz ze wzrostem liczby ludności w miastach, kapłani zajęli się hodowlą zwierząt przeznaczonych na ofiary. Obszar ten był znany w okolicach Betlejem jako „dom chleba”. Tam właśnie przyszła na świat prawdziwa manna z nieba.

Tradycyjnie uważa się, że „mędrcy” odwiedzili Jezusa, gdy miał on około 18 miesięcy, ale to nie prawda. W Mat. 2:11 widzimy, że mędrcy odwiedzili Go w domu a nie w stajence, jak to się przedstawia w świątecznych szopkach. Są jeszcze inne rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę.

Na przykład widzimy w Ewangelii Łukasza, że Józef i Maria obrzezali Jezusa w ósmym dniu oraz, że po 40 dniach oczyszczenia Marii, zanieśli Go do świątyni. Tak więc prawie sześciotygodniowy Jezus został zabrany do świątyni przez Józefa i Marię. Po tym czytamy, że rodzina wróciła do rodzinnego miasta Nazaret (nie do Betlejem) (Łuk.2:22-23 39; III Mojż. 12:3-8)

Oznacza to, że Herod musiał wymordować dzieci w Betlejem, zanim Jezus skończył 40 dni. Oznacza to, że w tym czasie ta młoda rodzina musiała wyjechać do Egiptu i wrócić stamtąd przed tym, jak Jezus skończył 40 dni. Oznacza to też, że gdzieś między Jego narodzinami a 40 dniami Herod zmarł, ponieważ powiedziano im, aby wracali z Egiptu, ponieważ Herod już nie żyje. Widzimy, że nie bali się już idąc do świątyni, gdy Jezus miał 40 dni, ani potem, gdy wrócili do Nazaretu.

Kolejność wydarzeń jest taka, że Jezus urodził się w Betlejem i został złożony w żłobie. Pasterze odwiedzili Go zaraz po Jego narodzinach. Mędrcy przybyli po tym, jak młoda rodzina przeprowadziła się do domu w Betlejem, ale zostali ostrzeżeni przez Pana, aby nie wracali do Heroda. Podobnie Józef został ostrzeżony, aby uciekał do Egiptu. Herod zarządził śmierć niewiniątek. Angielska Biblia mówi, że kazał zabić dzieci do dwóch lat, ale wiedząc, że starożytny Izrael liczył wiek od momentu poczęcia sądzę, że wyrok dotyczył dzieci poniżej jednego roku.

Kiedy umarł Herod?

Żydowski historyk Józef Flawiusz stwierdza, że Herod bardzo zachorował w czasie zaćmienia Księżyca. Jedyne zaćmienie w roku choroby Heroda miało miejsce 13 marca 4 roku pne. Herod chorował kilka miesięcy, co jest dobrze udokumentowane. Józef Flawiusz stwierdza, że Herod zmarł we wrześniu 4 roku pne.

Dlatego możemy potwierdzić, że Jezus urodził się we wrześniu 4 roku pne.

Przynajmniej tak ja to widzę. Jednakże to, kiedy się urodził nie jest tak istotne jak to, że SIĘ URODZIŁ!

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

One comment

  1. Skoro Bóg nie chce aby czcić jego urodziny , ponieważ nie umiemy ustalić dokładnej daty jego urodzin . , To znaczy że nie mają one znaczenie kiedy się urodził , a tylko fakt że się narodził jako mesjasz i zmartwychwstały Pan Panów i Król królów.! Tj. Pascha !.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.