Miłość jest potężna

Apst. Luke

Miłość jest potężna🩷🔥❤️‍🔥🔥🩷
🖤 Jest pewien aspekt miłości, którego wielu nie widzi, nie akceptuje czy nie rozumie, a jest nim „MOC MIŁOŚCI”.

📌 Jakiś czas temu w czasie usługi w gorące popołudnie, gdy przyszedł czas na modlitwę o obecnych ludzi, wywołałem pewnego mężczyznę i zacząłem z nim rozmawiać. Zapytałem, czy chce otrzymać chrzest w Duchu, a jego odpowiedź zaszokowała mnie, ponieważ powiedział, że NIE! Nie byłem w stanie tego zrozumieć, lecz zamiast karcić, objąłem go ramieniem w uścisku i wtedy wydarzył się ten cud.

📌 Wiedziałem, że nie mówił tego, co chciał, i że jego słowa opierały się przeszłych doświadczeniach oraz złym nauczaniu, tak więc nie oskarżałem go o to. Położyłem na nim rękę, pocieszałem go i nagle moc Boża uderzyła go tak mocno, że padł pod mocą jak pijany. Poprosiłem stojących obok, aby go podnieśli, lecz za każdym razem padał z powrotem aż ostatecznie wybuchł „mową językami”, jak mu Duch poddawał. Jest coś jeszcze mocniejszego niż głoszenie, więcej niż 20 godzin modlitwy i więcej niż 40 godzin postu i jest to MOC MIŁOŚCI!!

📌 Jednym z powodów tego, że Jezus w czasie Swego pobytu na ziemi tak solidnie poruszał się w Duchu, była Jego miłość do ludzi, którym usługiwał. Biblia mówi, że Jezus, gdy usługiwał, „był poruszony współczuciem”. Jakkolwiek wspaniała jest wiara, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest wiarą”. Jakkolwiek wspaniała jest modlitwa, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest modlitwą”. Jakkolwiek wielkie są korzyści z postu, w Biblii nigdzie nie napisano, że „Bóg jest postem”, lecz zostało stwierdzone, że „Bóg jest miłością”.

📌 W Liście do Galacjan napisał, że „WIARA JEST CZYNNA W MIŁOŚCI”. Jednym z powodów tego, że niektórzy wyznają, że mają wiarę a jednak nie widzą wyników, jest to, że nie kochają tych ludzi. Paweł stwierdza, że choć wiara jest potężnym narzędziem to jednak wymaga do funkcjonowania miłości. W Liście do Kościoła w Koryncie Paweł pisze, że choć człowiek może mieć wiarę, która MOŻE poruszyć góry, jeśli nie ma miłości, nic nie może. Paweł nie zaprzecza możliwości wiary do poruszania gór i dlatego pisze, że „wiara MOŻE poruszać góry”, lecz chce, abyśmy wiedzieli, że bez miłości cała ta wiara jest niczym, ponieważ tak, jak ma się rzecz w przypadku wielkiego traktora, który MOŻE przesuwać ogromne przedmioty, kecz bez silnika jest niczym. MIŁOŚĆ JEST TAKIM SILNIKIEM!!!

🚩 Wielu pragnie z wielką mocą poruszać się w wierze, jak mężowie dawnych czasów i chodzić we wspaniałej mocy Bożej, lecz nie rozumieją tego, że drogą do tego jest miłość. Jezus kochał ludzi, którym usługiwał, współczuł im i to ta miłość oczyszczała drogę do mocy Bożej, aby płynęła przez Niego swobodnie i skutkowała w wspaniałych cudach. Ten młody człowiek, któremu usługiwałem, został napełniony Duchem Bożym, mimo że sam nie miał wiary, lecz dlatego, że miłość była na tym miejscu.

🚩 Wiem, że masz wiarę, wiem, że możesz modlić się przez 20 godzin, wiem, że możesz pościć długo. Wiem, że potrafisz badać Pisma godzinami, lecz czy kochasz? Bez miłości te wszystkie starania nie dadzą niczego. BÓG JEST MIŁOŚCIĄ i jeśli masz przekazywać i demonstrować obecność, moc i mądrość Bożą innym, musi się to dziać w miłości.

Apst Luke
MIŁOŚĆ JEST MOTOREM WIARY. MIŁOŚĆ JEST POTĘŻNA.

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.