Na rezerwowej ławce w Duchu Świętym!

Daniel Pontious

Rozmawiałem wczoraj z kilkoma osobami, które powiedziały, że nie rozumieją dlaczego czują się tak, jakby duchowo utknęli. Pomimo, że wydaje się, że wiele się dzieje wokół nich, sami jakby znaleźli się poza obiegiem.
Tak wielu z nas czuje się jakby siedzieli na rezerwowej ławce, podczas gdy toczy się gra. Niemniej, w tym, co Pan robi, jest Jego metoda. Nie siedzisz na ławce, dlatego że jesteś dla Niego bezwartościowy, lecz dokładnie przeciwnie.
Sporo z tych, którzy czują się jak rezerwowi zawodnicy to ci, którzy należą do Pańskich Tajnych
Służb (Lords Secret Service), są oni tajną bronią Ojca. To ludzie, którzy są przygotowywani na wezwanie właśnie na taki czas, jak teraz. Wielu zostało wyszkolonych przez Ducha Świętego w specyficzny sposób przeznaczonego im w przyszłości zadania.

To specjalne szkolenie bardzo przypomina szkolenie piechoty morskiej czy zielonych beretów, którzy są umieszczani tam, gdzie zadania do wykonania przeciwko wrogowi nie są osiągalne dla większości z nas. Do wielu z tych, których oni dotkną Mocą i Obecnością Pańską, można dotrzeć wyłącznie w szczególnych okolicznościach i w dokładnie określonym czasie.
To właśnie dla tych szczególnych chwil (czy okien możliwości) niektórzy z nas są przygotowywani, aby je unieść – specyficzne okna możliwości, otwierane przez Pana w szczególnych okolicznościach i czasie.
Jeśli, ze względu na to, co się dzieje dookoła ciebie, czujesz, że utknąłeś, to właśnie to (utknięcie) może być mnożnikiem twojego życia. Co by było, gdyby jedyną osobą, którą miałbyś przyprowadzić do Pana był Smith Wigglesworth czy Katherine Kuhlman? Gdyby mieli być jedynymi osobami dotkniętymi przez całe twoje życie, lecz dzięki ich służbie zostało przyprowadzone do Jezusa miliony?

Nie tyle chodzi tu o ilość tego, co robisz, lecz o wiele bardziej o Jakość! Chodzi tu o Posłuszeństwo zachętom Ducha Świętego, ponieważ to On sprawia, że idziemy przez nasze codzienne życie, a nie o to jak wiele ofiar możesz uczynić po drodze.
„Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani” (1Sam 15:22).
Bóg przygotowuje swoje Zielone Berety w ukryciu. Obecnie wielu czuje się tak, jakby zostali przykuci do rezerwowej ławki, lecz to Bóg przygotowuje na przyszłość specjalne oddziały. Jeśli więc czujesz się przykuty przez Ducha do ławki, zacznij szukać Mądrości i Oblicza Ojca.

Gdy zaczniesz to robić, On zacznie objawiać twemu sercu i umysłowi Swoje plany dla twojego życia, a one mogą być znacznie większe niż możesz sobie wyobrazić!
Bądź zachęcony, ponieważ Bóg ma na myśli coś specjalnego dla ciebie.
Czy wiesz,m kim jesteś? ❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *