Nadnaturalne czyszczenie

 Ron McGatlin

Bóg przygotowuje czystych i świętych ludzi królestwa, ludzi całkowicie oczyszczonych z ciemności, która spoczęła na tym świecie. Prawdopodobnie nie ma na tym świecie nikogo, kto nie byłby w jakiś sposób dotknięty zepsuciem królestwa ciemności wypuszczonego na Ziemię. Ciemność została spuszczona wraz z upadkiem Adama i trwa do dziś, a przejawia się to w postaci bezbożnego postępowania ludzkości.

Nie ma naturalnej siły, która mogłaby w pełni usunąć skutki działania zatrucia złem dusz ludzkich. Jedynie nadnaturalne dzieło Chrystusa Jezusa przez Ducha Świętego może dostarczyć krwi Jezusa przelanej na krzyżu i zmartwychwstałego życia Chrystusa Jezusa, aby całkowicie oczyścić i odnowić czysty święty lud na ziemi – ludzi według Bożego serca chodzących Jego drogami, według Jego Ducha.

Nawet najlepsi spośród nas mogą potrzebować głębszego oczyszczenia od wtrąceń upadłej, naturalnej, ludzkiej mądrości i wykrzywionych religijnych wierzeń, które wpływają na nasze dusze i ograniczają nasze duchowe możliwości, abyśmy stali się w pełni dojrzałymi synami Bożymi. Najważniejszy proces oczyszczenia już zaczął przygotowywać duchowych wojowników królestwa, którzy będą częścią powracających do królestwa naszego Boga królestw tego świata. Od początku do końca ten proces jest poza jakimkolwiek zasięgiem naszych naturalnych, ludzkich zdolności czy możliwości.

To jest nadnaturalne dzieło Boże w Chrystusie przez Ducha Świętego; dzieło, z którym trzeba całkowicie współpracować. Żadna ilość wiedzy czy poświęconego oddania nie jest w stanie wspomóc tego oczyszczania z pozostałej skazy upadłego adamowego życia.

Mk 7:20: Powiedział do nich: „to, co wychodzi z człowieka, to kala go…”.

W tych, którzy są wybrani do pomnażania ziarna królestwa w nadchodzącym okresie, nie może być żadnych zanieczyszczających pozostałości.

Obj. 21:27a:I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nic obrzydliwego, ani kłamie”.

Wielu jest wezwanych, lecz mało wybranych” (Mt 22:14). Wybrani to ci, którzy chcą przejść przez proces nadnaturalnego oczyszczania. Dwoje będzie na jednym łóżku, jeden zostanie zabrany, drugi zostawiony.

Ci z nas, którzy doświadczają zmagań z upadłymi drogami i sidłami pokuszenia, aby być wybranymi Boga i stać się nasieniem królestwa w następnym wspaniałym dziele Bożym odnowienia królestwa Bożego na ziemi, jak jest w niebie, muszą być dalej oczyszczani w głębokich szczelinach duszy. To oczyszczanie będzie uzyskane tylko dzięki żywej inspiracji i mocy DUCHA ŚWIĘTEGO, zamieszkującego wewnątrz. Jest to manifestacja Ojca w Chrystusie Jezusie w nas przez Ducha Świętego.

Manifestacja oczyszczającej fali Bożej

Ostatniej niedzieli rano około 10, stałem w czasie zgromadzenia sam na przodzie, gdy nagle obecność Boża przyszła w bardzo intensywny sposób. Gdy podniosłem ręce, odczuwałem potężną obecność podobną do elektryczności w powietrzu i byłem świadom obecności usługujących duchów.

Zaczęła się duchowa wizja. Znajdowałem się w jakimś zamkniętym miejscu, coś jakby to była zagroda dla owiec. Było tam parę owiec i Pan strzygł je kolejno po jednej. Te owce miały gęstą brudną wełnę, wyglądały tak, jakby bez strzyżenia przeszły więcej niż powinny. Wełnę miały zmierzwioną, z wysuszonymi kawałkami błota, pozlepianą. W miarę strzyżenia stawały się czyste, nabierały świeżego wyglądu i zdawało się, że czują się odświeżone. U niektórych pojawiały się ukryte rany i nabrzmiałe miejsca na świeżo ostrzyżonym ciele.

Pan spojrzał na mnie znad owcy, nad którą pracował i powiedział: „Oczyszczam i selekcjonuję moje owce na chów w przyszłości”. Wiedziałem przez Ducha Świętego, że mówił o oczyszczaniu i uzdrawianiu Swoich ludzi, co ma być przygotowaniem do tego, aby stali się ziarnem królestwa zasianym na tym świecie w czasie procesu oczyszczania tej ziemi i po jej oczyszczeniu.

Pan w nadnaturalny sposób oczyszcza Swoich ludzi indywidualnie oraz wybiera Swoją armię. Armia jako byt zbiorowy jest oczyszczana z tych, którzy nie chcą znosić wykonywanego w miłości lecz ekstremalnie trudnego procesu oczyszczania.

Nie znaczy to, że ci, którzy nie chcą, którzy nie są wybrani, są straceni czy na wieki wyrzucani. Mogą przejść przez inny proces i mogą dalej służyć Panu w jakimś innym obszarze działania czy miejscu. Podobnie jak wielu z armii Gedeona odesłanych przed bitwą i 300 wybranych do bitwy, Bóg selekcjonuje do poszczególnych zajęć. Ci, którzy zostali odesłani prawdopodobnie mieli swoje zadania do wypełniania po powrocie do domów.

Jako młody człowiek pracowałem przez kilka sezonów w lecie w Teksasie na ranczu, a później, jako dorosły, byłem właścicielem ogromnego stada bydła. Pamiętam, że w pewnym momencie bydło było zbierane na jednym miejscu a najlepsze krowy zachowywano w stadzie do dalszego rozmnażania w następnym sezonie. Inne były sprzedawane gdzieś indziej do innych celów. Niektóre były wybierane ponieważ nie miały cielęcia przy sobie; w taki czy inny sposób, nie przyniosły potomstwa, bądź w jakiś sposób je straciły.

Zdaję sobie sprawę z tego, że my nie jesteśmy bydłem i nie jesteśmy traktowani przez naszego Wielkiego Pasterza tak traktowani. Niemniej, myślę, że jest to użyteczny przykład, który pomoże zrozumieć przesłanie, mówiące, że Bóg prowadzi proces oczyszczania, przygotowywania i selekcjonowania armii dojrzałych, pokornych i czystych serc synów królestwa przeznaczonych do pomnażania ziarna Królestwa na oczyszczoną przez Boga ziemię i niebiańską atmosferę na niej i wokół niej.

My wszyscy jesteśmy owcami jednego Wielkiego Pasterza. My wszyscy, w tym najbardziej znaczący liderzy, potrzebujemy głębszego nadnaturalnego procesu oczyszczenia z rąk Pańskich. Każda drobina pochodzącej z przeszłości mikstury ego i religii z pobożnością musi być oczyszczona. Wielu z nas wchodzi na nowy poziom strzyżenia każdego nadmiaru oraz nowy poziom uzdrowienia minionych infekcji i ran. Ci wszyscy, którzy chcą, stają się oczyszczonymi wojownikami królestwa, mającymi zasiewać i tworzyć nadchodzącą rzeczywistość królestwa w każdej dziedzinie życia na tym świecie..

Proces oczyszczenia, może być ogromnie trudny, niemniej po oczyszczeniu następuje wspaniałe odświeżenie. W tej wizji widziałem spadający na ostrzyżone owce łagodny deszcz, który przynosił im dalsze oczyszczenie, uzdrowienie i odświeżenie. Te owce były bardzo odświeżone, ożywione i radosne.

Ten okres, w który wchodzimy, który jest jeszcze przed nami, wypełniony jest surowością i skrajnościami. Skrajne trudności życiowe będą na tym świecie istnieć równocześnie z skrajną sprawiedliwością, pokojem i radością synów królestwa – dojrzałych synów, którzy z pełnym przekonaniem wszczepiają życie Królestwa Bożego na tym świecie.

Ziarno musi zostać umieszczone pod warstwą ziemi, aby wyrosło w wilgoci Ducha Świętego jako żywa, wzrastająca roślina, która dojrzewa do pełnego owocowania i stukrotnego rozmnożenia. Tak więc, z czystego ziarna Bożego w Chrystusie w Jego dojrzałych synach, ziemia zostanie napełniona chwałą Bożą a królestwa tego świata będą stawać się królestwami naszego Boga. Uwielbienie dla Boga będzie zataczać kręgi po całej ziemi napełniając świat Jego Chwałą.

Niech tak będzie, Panie Jezus.

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi

a królestwo jego trwa na wieki

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.net

продвижение поисковых сайтов

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.