Niewyraźne odbicie

Daniel Pontious
Wiele lat temu, gdy intensywnie badałem temat Świątyni Mojżesza, Duch Święty zabrał mnie tam w wizji, która do dziś ma wpływ na moje życie za każdym razem, gdy sobie o niej przypominam.

Przyglądałem się akurat wyposażeniu świątyni, części zwanej umywalnią, która znajdowała się na zewnętrznym dziedzińcu Świątyni i była to miedziana kadź, którą kapłani Pana mieli używać do obmywania się przed przystąpieniem do Obecności Boga.
Gdy przystępowałem do badania tego tematu w Piśmie, Duch Święty doprowadził mnie do czegoś, co mogę nazwać jedynie jako interaktywną wizją. W tej wizji znalazłem się stojąc wprost przed samą Obmywalnią.
Mogłem jej dotknąć, czułem wodę a nawet widziałem własne odbicie na powierzchni wody. Było to coś tak realnego, jakbym tam rzeczywiście był. W miarę jak ta interakcja rozwijała się zacząłem słyszeć jak Duch Święty konkretnie mówi do mnie, było to coś niemal słyszalnego.
Duch Święty powiedział: „Danielu, zamierzam pokazać ci to, co w rzeczywiści owa Obymywalnia znaczy dla ciebie i każdego wierzącego w Chrystusa, w bardzo realny sposób, więc słuchaj bardzo uważnie”.
„Co widzisz patrząc do wewnątrz?” Gdy zajrzałem przez krawędź tej Wielkiej Brązowej Kadzi, pierwsza rzecz jaką zauważyłem, było moje bezpośrednie odbicie, lecz nie było to jedyne odbicie na tej powierzchni, ponieważ na samym dnie było również inne odbicie, Kogoś patrzącego na mnie.
Powiedziałem: „Panie, widzę swoje odbicie, lecz jest jeszcze Ktoś na dnie kadzi”. Duch Święty odpowiedział: „Dobrze zobaczyłeś, ponieważ zawsze, gdy czytasz Słowo Boże, zawsze będziesz widział dwie rzeczy równocześnie. Będziesz widział odbicie siebie oraz mnie patrzącego na ciebie (Ef 5:26).

Kadź Słowa Bożego to miejsce, w którym prowadzeni przez Ducha Świętego przyjmujemy naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie, gdy spotykamy się z Nim poprzez to lustro.
Gdy to widziałem, Duch Święty przemówił ponownie i powiedział: „Włóż swoje ręce do wody, Danielu”. Zrobiłem to i woda zmętniała tak, że choć mogłem nadal widzieć swoje odbicie, Jego odbicie na dnie stało się niewyraźne.

Natychmiast powiedziałem: „Hej, gdzie poszedłeś?” Odpowiedział: „Ciągle tu jestem, lecz uczynki ciała na Moim Słowie spowodowały, że nie jesteś w stanie widzieć Mnie tak, jak poprzednio – będziesz widział tylko siebie. Wyciągnij teraz ręce”. Wyjąłem ręce i Jego Obraz powrócił do poprzedniego stanu.

Twoja Biblia jest Kadzią Twojego Życia! Im częściej się obmywasz w niej, tym bardziej osobista Tożsamość będzie objawiać się tobie!
Zrobił też kadź z miedzi i jej podstawę także z miedzi, Z LUSTEREK KOBIET, KTÓRE PEŁNIŁY SŁUŻBĘ PRZY WEJŚCI DO NAMIOTU ZGROMADZENIA” (Ex 38:8).
Teraz WIDZIMY JAKBY W ZWIERCIADLE, NIEJASNO; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz: Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” (1Kor 13:12 BT).
jeśli ktoś jest słuchaczem Słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który przygląda się swemu naturalnemu obliczu W ZWIERCIADLE” (Jk 1:23).

Im więcej pod opieką Ducha Świętego czytasz Słowo tym więcej będziesz przemieniany na Obraz Jezusa Chrystusa. Za każdym razem, z każdym Objawieniem, Zwierciadło Słowa staje się bardziej wyraźne aż do dnia, gdy zaczynasz dochodzić do miejsc spotkania Twarzą w Twarz z Samym Jezusem.

To Zamazane Odbicie przemieni się w miejsce Pełnego Objawienie (2Kor 3:18)!

Ponieważ dla was żyć naprawdę znaczy stać się Żywym Chrystusem (Flp 1:21)!!

Czy wiesz, kim jesteś???❤❤❤

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.