Objawienie i przemiania

Kriston Couchey

BOSKIE OBJAWIENIE

A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie„. 2000 lat temu Ojciec objawił ludzkości przez Jezusa Chrystusa Siebie Samego. To boskie objawienie przyszło, gdy Sam Ojciec objawił człowiekowi Chrystusa przez Ducha Świętego. Piotr słyszał, jak inni mówili, co myślą o Jezusie, lecz to boskie objawienie Ojca ujawniło Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego. Od czasu Zielonych Świąt, dzięki zamieszkującemu wewnątrz człowieka Duchowi Świętemu, Ojciec dalej objawia Siebie w Chrystusie, lecz nie jest to zasada, którą należy przestrzegać, lecz jest to Samo Żywe Słowo, które objawia Chrystusa nam, Chrystusa w nas i Chrystusa przez nas.

ZIARNO CHRYSTUSA PRZEMIENIA

Każde ziarno wydaje roślinę zgodne z jego rodzajem. Objawienie Jezusa Chrystusa (Słowa) jest zasianym przez Ducha Świętego ziarnem, które po pewnym czasie wywołuje przemianę na obraz Chrystusa. Ziarno jest Chrystusem, owocem tego ziarna jest Chrystus w nas! Eksplozja objawienia tego, kim Bóg rzeczywiście jest, widoczne jest jako Chrystus w nas. Jego synowie są przemieniani w objawienie Samego Słowa. To boskie objawienie „Chrystusa w nas” przemieni ziemię. Całe stworzenie woła o to. Gdy przyjdzie objawienie, przemiana będzie zależna od stanu serc tych, którzy przyjmują objawienie Chrystusa; ich właściwy stan to gleba serc, które poddają się śmierci na krzyżu.

UCHWYCENIE KRZYŻA

Wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną„. Największym wrogiem objawienia Chrystusa nie jest diabeł. Największym wrogiem objawienia Jezusa Chrystusa jest nieukrzyżowana własna wola. Diabeł nie ma żadnej władzy jeśli nieukrzyżowany człowiek mu jej nie odda. Ludzkie ciało nie potrzebuje diabła, aby opierać się Bożej woli. Podstawą mocy „antyChrysta” jest nieukrzyżowane ciało. Duch antyChrysta otrzymuje możliwość działania, gdy człowiek poddaje nieukrzyżowane ciało temu plugawemu duchowi.

Po przyjęciu objawienia tego, kim Jezus jest, Piotr zgromił Jezusa za to, że mówił o własnej śmierci na krzyżu. Nawet mając objawienie Jezusa Chrystusa Piotr nie mógł przeżyć przemiany, dopóki nie uchwycił najpierw krzyża Chrystusa, a następnie swojego własnego. Piotr MIAŁ objawienie Chrystusa, lecz jego przemiana w dniu Zielonych Świąt nastąpiła po paskudnym procesie śmieci dla własnej woli. Wszyscy przechodzimy swój czas, gdy jesteśmy podobni do Piotra: mamy objawienie, lecz nie uchwyciliśmy jeszcze w pełni przemieniającego dzieła krzyża.

Paweł powiedział Tymoteuszowi: „Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają„. Paweł rozumiał to, że samo objawienie nie gwarantuje przemiany Tymoteusza. Wiedział, że manifestacja życia Chrystusa zależy od śmierci jego własnej woli. On sam „umierał każdego dnia” po to, aby mógł być stale kształtowanym na obraz Chrystusa. Nie powinniśmy rozpoznawać człowieka według ciała, ani nawet na podstawie objawienia jakie zostało mu dane, lecz według tego, ile przejawia się w nim Samego Chrystusa.

OD OBJAWIENIA DO PRZEMIANY

Boskie objawienie Chrystusa, w miarę jak Samo Żywe Słowo przemienia naszego ducha, serce i umysł, powoduje wewnętrzną przemianę. W tej godzinie będziemy oglądać objawienie Chrystusa w Jego ludzie tak jak nigdy do tej pory w historii. W zależności od tego, w jakim stopniu chcemy przyjąć objawienie Chrystusa dla nas, w nas i przez nas w takiej mierze Ojciec będzie przemieniał nas i kształtował nas w Nim. Poddanie swojego życia, jako żywej ofiary, na śmierć krzyżową daje możliwość ujawnienia się w nas przemieniającego objawienia życia Chrystusa. W Nim jesteśmy doskonali, i będzie to widać w rzeczywistości, a nie tylko w słowach.

Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, (26) tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego. (27) Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. (28) Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie” ~Paweł~

W Jego Miłości

Kriston Couchey

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.