Codzienne rozważania_01.03.11

Chip Brogden

Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2Kor. 5:17)

W chwili, gdy Bóg umieścił Chrystusa w nas, na wieki połączył nas ze śmiercią, pogrzebem, zmartwychwstaniem, wstępieniem do nieba i zasiadaniem w okręgach niebieskich Chrystusa. Zatem Bóg uważa nas za ludzi, którzy zostali ukrzyżowani, umarli,  zostali pogrzebani,  wzbudzeni z martwych, wstąpili do nieba i również zostali posadzeni w okręgach niebieskich. Nie może być inaczej. Dopóki trwamy w Nim (Jn. 15:5) nasze przeznaczenia są powiązane.

Kiedyś wsadziłem 20-to dolarowy banknot do książki, która mi później zginęła. Co się stało z tym banknotem? Zginął razem z książką. Banknot i książka zostały ze sobą powiązane, ponieważ ja umieściłem jedno wewnątrz drugiego. Aby znaleźć ten banknot musiałem znaleźć książkę, a gdy już książka się znalazła, znalazły się również pieniądz. Podobnie, Bóg umieścił nas w Chrystusie, Gdy Chrystus został ukrzyżowany, my również; gdy Chrystus został wzbudzony z martwych – my również. Tych dwoje stało się jednym i to, co jest prawdą o Nim jest prawdziwe dla tych, którzy są jedno z Nim.

– – – – – – – –

Share your comments:

http://InfiniteSupply.Org/march1deeo

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *