Ogród przed nami, za nami nic.

Ron McGatlin

Obudziłem się ze snu, który stał się wizją. We śnie wróciłem do jakiegoś miejsca, które skądś znałem i wiedziałem, że byłem tam dawno temu. Pamiętam je jako ciepłe i szczęśliwe miejsce pełne życia. Teraz było go pozbawione. Był to ogromny dom w lesie, choć okna były zabite deskami, wewnątrz wszystko nietknięte. Wyglądało to tak, jakby ktoś nagle wyjechał lub umarł. Sąsiedztwo domu również nie nosiło żadnych śladów życia. Gdy przypomniałem sobie jak pełne życia było kiedyś to teraz puste i zimne miejsce, zabolało mnie serce.

Duchowa podróż do królestwa jest jednokierunkową drogą. Próba powrotu do miejsc, gdzie kiedyś było życie dowiedzie, że te domy dawniej pełne dźwięków, zapachów duchowego życia, teraz są zabite dechami i zimne. W całości przeminęły już ciepło i śmiech z kuchni i bawialni, gdzie przepyszne zapachy ciast wypełniały powietrze. Próby powrotu do przeszłości nie doprowadzą do znalezienia tam życia.

W domach, które jeszcze stoją widać zakurzone meble minionego życia lecz na starym bujanym fotelu siedzi wyłącznie śmierć zwrócona w stronę zabitych okien. Sąsiedzi wyjechali. Las zarasta, zajmując ogrody, w których kiedyś bawiły się dzieci. Wysokie drzewa, zostały przerośnięte, a niegdyś przejezdna droga stała się lasem. Nie ma tam duchowego życia i nic go nie przywróci.

Poszukiwacze Królestwa nie nadają się do egzystencji w przeszłości i przebywania na dawnych drogach. Nasze ubrania zostały zmienione (szaty sprawiedliwości), nasze życie również (prawdziwa świętość). Pan nie tkwi w przeszłości, życie nie istnieje w przeszłości czy na dawnych drogach. Próba powrotu doprowadzi do tego samego końca, który spotkał tych ludzi i te miejsca w przeszłości. Rozwój królestwa nie może być utrzymywany w środowisku ery, która przeminęła. Duchowe Nowe Jeruzalem jest przed nami, a nie za nami. Życie jest z przodu, chwała i pokój Boży są przed nami. Życie w stylu królestwa jest przed nami, tam jest zaopatrzenie, błogosławieństwo, sprawiedliwość i pokój przekraczające nasze zrozumienie, tam jest niewysłowiona radość i pełnia chwały.

Ziemia przed nami jest podobna do Ogrodu Eden, a za nami jest martwa pustynia. Królestwo Boże, Nowe Jeruzalem jest przed nami, a za nami nie ma już nic. Ogień Boży zapalny w Jego Ludzie zmieni tą ziemię. Nasz świat nie będzie już taki, jaki znamy dotąd z przeszłości.

W ludziach wiary o przemienionych Duchem umysłach zrodzi się desperacja, aby wprowadzić wolę Bożą i Jego plan na ziemi, jak to jest w niebie. Celem ciemnych chmur przeciwności jest zniszczenie zła. Nadchodzący sąd nawet w najmniejszej części nie ma na celu karania grzechu, lecz jedynym celem jest oczyszczenie najpierw synów Bożych a następnie planety ze zła. Wszyscy, którzy zwrócą się do Boga z całego serca zostaną oczyszczeni i staną się poszukiwaczami królestwa. Wszyscy, którzy są oczyszczeni wejdą do Nowego Jeruzalem, lecz nie wejdzie tam nic, co zanieczyszcza.

Jest to dzieło naszego Potężnego Boga, Jezusa Chrystusa, Pana i Króla, rządzącego i panującego w Swoim ciele, Swoją potężną armią zwykłych ludzie, którzy są ukrzyżowani z Chrystusem i w których Chrystus Jezus teraz żyje. Czy odczuwasz tą iskrę zapłonu w swoim duchu?

Jeśli czujemy tą ekscytującą iskrę to wkrótce może się ona przebić do naszej duszy i przemienić to, kim jesteśmy. Jeśli nie jesteśmy w stanie teraz w to uwierzyć to uwierzymy w rozpaczy pod działaniem oczyszczającego ognia potężnego pędzącego wiatru krzyku Boga, niszczącego złą pychę i wyniosłość człowieka na ziemi.

Przygotuj się na coś, co wgląda na nową Biblię.

Z każdym etapem nowego objawienia będzie wydawało się, że Biblia mówi takie rzeczy, których wcześniej nigdy nie widzieliśmy. Spisane słowo ożywa wraz ze świeżym zrozumieniem w miarę jak Duch Boży otwiera nasze oczy na prawdę ukrytą za tym, co widzimy. Pseudo prawdy, których byliśmy uczeni blakną i są oczyszczane bądź zastępowane dalszą prawdą z tej samej Biblii, którą czytaliśmy przez całe życie. Kopanie w hebrajskich i greckich oryginałach odkryje i potwierdzi jeszcze bardziej rzeczywistość spisanych słów Boga. Dopóki nie będzie większego pragnienia Boga, słowo królestwa będzie nadal zakryte w naszych umysłach. Dopóki nie będziemy gotowi, nie otrzymamy uszu, które słyszą.

Mat 13:10-11:  „I przystąpiwszy uczniowie, rzekli mu: Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A On, odpowiadając, rzekł: Wam dane jest znać tajemnice Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane„.

Ludzie mogą słyszeć słowa zbawienia czy narodzić się na nowo, lecz nie będą słyszeć słowa królestwa, dopóki nie zapragną więcej Boga i nie będą chcieli złożyć bądź z Bożą pomocą zająć się tym, co przeszkadza słyszeć słowo królestwa (p. Mt. 13:19-23).

Może się okazać, że przygotowanie do otrzymania uszu, które słyszą słowo królestwa, obejmuje uzdrowienie z ran przeszłości, zobrazowane tutaj jako kamienista ziemia. Pozbycie się twardych kamieni religijnych przekonań, które symbolizują kamienie w ziemi i usunięcie tęsknoty za rzeczami tego świata i ułudy bogactwa, które symbolizują chwasty. Gdy dobra ziemia serca zostanie oczyszczona i zmiękczona, ziarno słowa królestwa może zostać przyjęte i zaczyna budować życie w stylu królestwa. Więcej na ten temat jest w „Overcoming Life On A Small Planet” Chapter 15, The Heart Tree”

Złamanie jest często częścią przygotowania i dopóki nie zawiodą nas wszystkie cielesne próby przeżycia, może nie być łatwo odłożyć na bok i zrezygnować z własnej siły, aby wykonać coś, doprowadzić do skutku to, co nam się wydaje właściwe. Dopóki nie przeżyjemy pustki i całkowitego braku możliwości znalezienia pomocy w naszej religii, może być trudno szukać rzeczywistości Królestwa Bożego.

W tym wieku, gdy objawienie królestwa rozszerza się, poszczególne jednostki i całe narody, które nie zareagują na słowo Pańskie: „szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości„, zostaną sprowadzone do parteru przez sąd oczyszczenia. Te rzeczy, o które kiedyś staraliśmy się zostaną dodane, jeśli naprawdę będziemy szukać najpierw Królestwa Bożego.

Mat 6:33: „ Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości jego, a wszystko inne będzie wam dodane„.

Dążcie do miłości, ona nigdy nie zawodzi, a królestwo Jego trwa na wieki.

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.net

что такое продвижение сайтов

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 4.5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.