Czy twoim przeznaczeniem było to przeczytać? – część 1

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Wydaje się, że to było dawno temu, w odległej galaktyce, gdy byłem chłopcem stojącym z grupą innych dzieci czekając na szkolny autobus. Obok mnie stała moja sąsiadka – Pam, która spytała: „Czy wierzysz w predestynację?”

Gdy zapytałem, co miała na myśli, odpowiedziała: „Czy wierzysz, że gdy wejdziesz pod autobus, to jeśli twoim przeznaczeniem jest zginąć, to zginiesz, a jeśli przeżycie, to przeżyjesz i że bez względu na to, co teraz uczynisz i tak to nie ma żadnego znaczenia?”

Czym jest predestynacja?
Predestynacja to wierzeniem, że już przed stworzeniem wszechświata Bóg zdecydował o wiecznym przeznaczeniu dla wszystkich aniołów i ludzi. Dlatego to, jak ktoś dzisiaj żyje, tak naprawdę nie ma znaczenia, ponieważ nasze wieczne przeznaczenie zostało już ustalone przed stworzeniem.

To przekonanie, że Bóg przeznaczył każdą osobę do nieba lub piekła, więc nie ma ona na ten temat nic do powiedzenia. Liczy się jedynie Boża wola a wola człowieka nie ma z tym nic wspólnego. Tak więc modlitwa nie ma sensu, bo gdy się modlisz, to walczysz z Bogiem, ponieważ chcesz zmienić to, co On przeznaczył dla ludzi lub rzeczy. Jeśli wierzymy, że wszystko jest z góry określone, to jaki jest sens modlitwy?

To też fatalistyczna teologia, która odbiera nadzieję w życiu, która zabiera wszelkie powody, aby pobożnie żyć, bo jeśli moim przeznaczeniem jest niebo, to mogę robić, co mi się podoba, bo i tak tam trafię. Lub na odwrót – jeśli moim przeznaczeniem jest piekło, dlaczego miałbym się w ogóle starać, zamiast bawić się przez całe życie, bo przecież i tak tam skończę?

Tylko na podstawie powyższych stwierdzeń przeciętny człowiek odrzuci koncepcję predestynacji.
Bo jaki byłby sens modlitwy widoczny w całej Biblii, gdyby wszystko było zaplanowane i nikt nie mógłby nic z tym zrobić?
„Wielki Nakaz” nie miałby racji bytu, gdyby człowiek nie był w stanie zdecydować o swojej wieczności. Dlaczego mówi się nam, abyśmy składali przed innymi świadectwo naszej wiary, jeśli przeszłość innych została już z góry zdecydowana? A jeśli przeznaczenie wszystkich ludzi jest już góry wiadome, to po co w ogóle zostały ustanowione absoluty moralne, jak np. że morderstwo, czy kradzież jest zła?

Continue reading

Rozeznanie obecności ducha antychrysta na świecie – przemyślenia

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

Poprzez spojrzenie na odmienne wartości judeochrześcijańskie od tych prezentowanych przez rządy, chciałbym jeszcze dodać kilka myśli do studium, które zrobiliśmy na temat ducha antychrysta, który manifestuje się dzisiaj przez różne rządy.

Zachodnie rządy zostały zbudowane na wartościach judeochrześcijańskich, które oparte są na absolucie 10 przykazań. Pewne prawdy uważamy za absoluty: morderstwo jest złe, kłamstwo jest złe, kradzież jest zła, pożądanie czegoś lub kogoś, co nie jest twoje, jest złe a także przeklinanie Boga jest złe. Ustawodawstwo zachodnich rządów, sądy i kultura w dużej mierze były zgodne w kwestii tych absolutów.
Ponieważ nasza wiara pozostawała w zgodzie z wartościami prezentowanymi przez rząd, przez całe wieki byliśmy w stanie praktykować naszą wiarę w spokoju i pobożności. Jednak dzisiaj jesteśmy świadkami, jak rządy szybko odwracają się od absolutów, wywołując w umysłach i emocjach chrześcijan wielkie zamieszanie. Wielu jest tym zdezorientowanych i nie zdają sobie sprawy, że to proces który już się toczy od jakiegoś czasu.
Nagle nasza wiara oraz wspólne wartości prezentowane przez rząd zaczynają się ze sobą rozjeżdżać. To wstrząsa wieloma chrześcijanami do głębi. Wkrada się nich strach i zamieszanie. To, co teraz oglądamy to rządy szybko porzucające wartości i moralność, na których zostały zbudowane judeochrześcijańskie fundamenty ich narodów.

Continue reading

Rozeznanie obecności ducha Antychrysta na świecie – część 4

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Panowanie człowieka niegodziwości jest jeszcze przed nami, ale nasze studium dotyczy elementów ducha antychrysta, które są już widoczne na świecie.

Obj. 13:3-4 pokazuje nam, że cały świat będzie w podziwie nad bestią i będzie pytał: „Któż może z nią walczyć?”. To, że cały świat będzie w podziwie (w pismach apostoła Jana, cały świat oznaczał ówczesne Cesarstwo Rzymskie) mówi nam, że wiele informacji będzie wychodziło od rządu człowieka niegodziwości.

Wygląd mówi wszystko
Rzym miał swoje Koloseum służące do rozpowszechniania propagandy i rozdawania żywności w ramach rządowego programu żywnościowego. W 1934 roku nazistowskie Niemcy zorganizowały wielkie wiece w Norymberdze i Berlinie, aby zszokować ludzi.
Antychryst sprawi, że cały świat będzie dziwić się z powodu uzdrowionej rany na głowie bestii. Obj.13:15-18 mówi, że ma moc ożywienia posągu bestii, aby mogła przemawiać i sprawiła, że wszyscy oddadzą jej cześć (telewizja? Internet?).
Werset 15 mówi, że wezwie każdą osobę do oddania czci bestii, a jeśli tego odmówi, zostanie zabita. Ci, którzy złożą przysięgę wierności, otrzymują tatuaż, który pozwoli im być częścią systemu ekonomicznego – będą mogli swobodnie kupować lub sprzedawać. Wspomniałem już wcześnie (podałem link) o niewidzialnym „nano-tatuażu” obecnie używanym do śledzenia osób zaszczepionych w krajach słabo rozwiniętych. Można łatwo zacząć wykorzystywać to do transakcji finansowych.
Pamiętajcie, że „znak” służy identyfikacji – kto jest z człowiekiem niegodziwości, a kto jest przeciwko.

Continue reading

Kenia – o naszej służbie

Drodzy słudzy Krzyża
12.10.2021

O naszej służbie.

The Injesus Global Missions jest służbą polegającą wyłącznie na Biblii, odnoszącą się do nowotestamentowych zasad, doktryn przekonań i wiary, które budują Kościół. Ma swoją siedzibę w małej miejscowości Bungoma County w zachodniej części Kenii.

W co wierzymy:
·       Wierzymy w panowanie i kierownictwo Chrystusa jako jedynego Pana Swego Kościoła. Wierzymy w dziewicze poczęcie, ziemskie życie i służbę, cierpienie, ukrzyżowanie, śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie i wstąpienie do nieba naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wraz z drugim przyjściem zabierze Swoją Oblubienicę do domu.

·       Wierzymy w autonomie i autorytet Bożego Słowa jako naczelnej zasady, kardynalnej i determinującej każdy aspekt wiary, prowadzenia, praktyki i doktryny, które cenimy.

·       Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, zbawieniem a odkupienie grzechów jest wyłącznie w Jego Imieniu. Jeśli uwierzysz w sercu swoim, że Jezus jest Panem i wyznasz swoimi ustami, będziesz zbawiony. Wierzymy również w słowa Ewangelii Mateusza 28:18-20,które polecają nam czynieniu uczniami wszystkich ludzi wśród wszystkich narodów.

Na tej ziemi panuje ogromne ubóstwo, susza, głód i plaga. Niemniej, mamy program dożywiania 450 sierot i obecnie trudno jest zebrać 2000$ miesięcznie na nakarmienie tych potrzebujących ubogich dzieci.
Modlimy się gorliwie i szukamy Bożego prowadzenia, jak ich nakarmić i rozszerzać Boże Królestwo. Czujemy silną zachętę i pobudzenie Ducha Świętego, aby poprowadzić nasz kościół, i wszystkich innych duchowo. Aby  wyposażyć silnych i pełnych Ducha, i skupionych na Chrystusie kościołów, aby byli naszymi partnerami. Będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie nas w każdy możliwy sposób, aby te potrzeby były zaspokojone…
Czy to będzie jednorazowo, miesięcznie czy rocznie, będziemy bardzo wdzięczni.

Cenimy społeczności modlitewne, programy uczniostwa, duchowe mentorstwo, misje i zdobywanie dusz, praktykę uwielbienia i wzmacnianie przywództwa. Nie zapominając o zakładaniu kościołów, programach wzrostu kościoła i duchowej opiece, usługujemy również w uwolnieniu, poradnictwie, duszpasterstwie, wewnętrznym uzdrowieniu, oraz duchowych warsztatach skierowanych na szczególne grupy potrzeb i zainteresowań.

Przyjmujemy ten szlachetny zaszczyt, aby gorąco powitać was, nasi umiłowani bracia, aby dołączyć do tego rydwanu i współpracować z nami i pomóc nam w urzeczywistnieniu wizji Chrystusa na tym świecie. Czekamy na Twoją pozytywną odpowiedź i bardziej skoncentrowaną, ukierunkowaną na cel współpracę. Zdjęcia naszych programów są dostępne na życzenie.

W końcu, mamy przyjaciela i męża Bożego w Polsce, który współpracuje z nami i naszą pracą.
Brat Piotr Zaremba może przyjąć Wasze dary i przekazać je nam…

W miłości Jezusa,

Pastor Moses Nyongesa
+254 725 208 975

 E-mail: nyongesamoses@yahoo.com

Co sprawia, że jesteście małżeństwem?


07.10.2021
Oto niewygodne pytanie: co konstytuuje małżeństwo?
W Biblii znajduje się całe mnóstwo mądrości jak sprawić, aby małżeństwo było dobre i toczy się sporo dyskusji o tym, czy małżeństwo jest właściwym wyborem.
Lecz nigdzie nie mówi: „Robisz tak, aby być poślubionym(ą)”.

Wiem, w jaki sposób ludzie w żenią się w naszej kulturze: istnieje państwowe świadectwo małżeństwa. Angażujesz kaznodzieję, sędziego, bądź jakiegoś rodzaju urzędnika. Są jakieś przyrzeczenia i jakiegoś rodzaju deklaracje, lecz niczego z tego nie ma w Biblii, ani jako nauczanie, ani przykład.
Zatem, w jaki sposób, z biblijnej perspektywy, stajecie się małżeństwem? Co takiego robisz, że stajesz się osobą poślubioną, w miejsce singla?

Jakiś czas temu miałem powód, aby badać ten temat. Mój dobry przyjaciel, człowiek wiary, zaczął wspólnie mieszkać z kobietą, o którą bardzo się troszczył. Tak, często tak się zdarza i możesz szybko wydawać sąd. Dochodzę do przekonania, że w chrześcijaństwie bardziej chodzi o kochanie ludzi niż osądzanie ich, zatem skupiłem się na kochaniu ich, a nie osądzaniu, nawet w myśli.

Dostrzegłem dzięki temu rzeczy, których inaczej nie zobaczyłbym.
Po pierwsze, zobaczyłem, że najwyraźniej zdecydowali się na tą relację i była to relacja miłości,  a nie wygody, nie seksu, czy czegokolwiek innego.

Continue reading