Pełna miłości dobroć Jego

White Marc

 

Kochani, niech ogromna łaska naszego kochającego Ojca otuli was dzisiaj! Niech Jego troska o wasze święte życie wprawi w zadumę waszą duszę tej godziny!

Jak wiele w tym nieprzewidywalnym świecie chaosu i zwiedzenia jest rzeczy, które można tak naprawdę zaliczyć do trwałych i pewnych? Chwała niech będzie naszemu Bogu, naszej Ostoi, naszemu Przewodnikowi, Zbawicielowi, Cudownemu Doradcy. Jego stały charakter jest naszym schronieniem w czasach burz. Całkowicie możemy spocząć w Jego sercu łaski i miłosierdzia, ku pomocy w stosownej porze potrzeby ponad jakimkolwiek grzechem.

Osobiście zostałem pochwycony na kilka lat przez Jego cechę pełnej miłości dobroci. Po obejrzeniu filmu „God’s Outlaw”, który w szczegółach nakreślał poświęcone życie naszego drogiego brata Williama Tyndale, te słowa nabrały szczególnego, namaszczonego znaczenia. Na tego naszego angielskiego brata polowali na terenie całej Europy zarówno Henryk VIII jak i Papież. A jego przestępstwem było: przetłumaczenie naszych drogocennych Pism z łaciny na j.angielski, aby nawet zwykły „chłopiec od pługa” mógł to przeczytać.

Pod inspiracją naszego Nauczyciela, Ducha Świętego, brat Tyndale ukuł słowo „lovingkindness” (pełna miłości dobroć – przyp.tłum.), aby opisać szczególne miłosierdzie naszego Króla. Modle się o to, aby któregoś dnia zobaczyć tą scenę, gdy światło Ducha  zalało jego umysł tym nowym słowem, jako darem łaski!

To będzie pamiętne spotkanie z bratem Tyndeyle w niebie. Opisuje on dobroć Bożą, która pozwoliła mu ogromny przywilej pracy ze świętym słowem Ojca. Około 80% naszych współczesnych przekładów wyszło spod pióra tego świętego.
W Psalmie 136 to słowo ponownie ożywa dla nas w szczególny sposób, gdy chwała płynie spod pióra autora. Stale i wciąż, brzmi zachęta Jego imienia z pierwszego wersu i nieustannie przepływa antyfonalną frazą:

„Albowiem na wieki trwa łaska (pełna miłości dobroć) Jego” (For His lovingkindness is everlasting.”)

Na zawsze. Bez końca. Na wieki. Gdybyśmy tu byli przez 10.000 lat ona pozostanie taka sama. W ciągu 50.000 lat ciągle byłaby w na swoim miejscu. Zawsze niezmienna. W 100.000 lat również i przez 10.000.000 też. Czy jest nadzieja na to, abyśmy to sobie wyobrazili? Czy możemy to choć wstępnie pojąć?

Zakosztujmy nawoływania z Psalmu 136

Wysławiajcie Go   (W ang. przekładzie jest „Dziękujcie Mu”):
ponieważ jest dobry,
ponieważ jest Bogiem nad bogami
Tego, który SAM czyni wielkie cuda,
który mądrze niebiosa uczynił,
który rozpostarł ziemię nad wodami,
Tego, który uczynił wielkie światła,
Słońce, aby panowało we dnie,
Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy,
Tego, który pobił Egipt w pierworodnych jego,
Wyprowadził Izraela spośród nich,
Mocną ręką i podniesionym ramieniem,
On rozdzielił Morze Czerwone na części,
I przeprowadził Izraela środkiem jego,
Wrzucił faraona i wojsko jego w Morze Czerwone,
Prowadził lud swój przez pustynię,
Pobił królów wielkich,
Zabił potężnych królów,
Sychona, króla Amorejczyków,
I Oga, króla Baszanu,
Dał im ziemię w dziedzictwo,
W dziedzictwo Izraelowi, słudze swemu,
W poniżeniu naszym pamiętał o nas,
Wybawił nas od nieprzyjaciół naszych,
Daje pokarm wszelkiemu ciału,
Wysławiajcie Boga niebios,

Ta lista przytłacza, przyjaciele, i pochłania. Jego moc jest niezgłębiona. Jego siła nieobliczalna.
Jego miłość wzywa nas to całkowitego posłuszeństwa Jego przykazaniom ku chwalebnemu Jego zadowoleniu, którego pragnie. On doskonale zasługuje na to do Swego stworzenia.

Ten psalm krzyczy do nas: dlaczego każdy język powinien oddawać dziękczynienie Temu, który rządzi na wysokościach i dokonał tych cudownych dzieł?

Ponieważ jego pełna miłości dobroć trwa na wieki.

O, alleluja, nasz Przyjacielu i Mistrzu, nasz Panie, Boże Wszechmogący – błagam Cię o łaskę, abyśmy na wieki wznosili głosy i ogłaszali Twoje miłosierdzie dla nas:

Ponieważ jego pełna miłości dobroć trwa na wieki.

Drodzy Święci, jesteśmy dziś o jeden kolejny dzień bliżej do Domu! Miłujcie Go z całego serca!
******************************************************************как раскрутить сайт в сети

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.