Plaga pornografii

 

 Pornografia rozrywa samą istotę naszego społeczeństwa, a jednak chrześcijanie często są nieświadomi wpływu i apatyczni w działaniach prowadzących do kontroli tej zmory. Pornografia jest biznesem o 8 miliardowym obrocie rocznie o bardzo bliskich związkach ze zorganizowaną przestępczością. Kara za grzech jest ogromna tam, gdzie chodzi o pornografię 1). Dostawcy zarabiają kolosalne zyski przez tzw. „sklepy dla dorosłych”, jak i w odpowiednich kinach czy na żywo w teatrach. Obejmuje swoim zasięgiem książki, magazyny, filmy wideo i inne urządzenia, i przeszła z peryferium społeczeństwa do nurtu głównego przez wypożyczalnie kaset, sprzedaż magazynów tzw. „miękkiej pornografii” oraz nadawanie wyraźnie seksualnie nastawionych filmów przez kablówkę. Dla niektórych pornografia nie jest niczym więcej niż kilkoma zdjęcia skandalicznie ubranych kobiet w kuszących pozycjach, lecz pornografia stałą się czymś znacznie więcej.

Niemal 900 kin pokazuje pornograficzne filmy i ponad 15.000 księgarni i sklepów wideo „dla dorosłych” oferuje te materiały. W 1985 około 100 pełnometrażowych filmów była rozprowadzanych przez kina „dla dorosłych” dostarczając rocznie sprzedaży za około 50 milionów dolarów 2).

Definicje

W 1986 roku Pełnomocnik Generalny Komisji ds. pornografii zdefiniował ją jako materiał, który „jest przeważająco o wyraźnej tematyce seksualnej i przede wszystkim zamierzony do seksualnego pobudzania”. Twarda pornografia to materiał: „wyraźnie, skrajnie seksualny i bez jakiejkolwiek innej zawartości czy celu” 3).

Innym ważnym terminem jest definicja nieprzyzwoitości(obsceniczności).Aktualna prawna definicja nieprzyzwoitości znajduje się
w sprawie Millera p. Kalifornia z 1973 roku: „Zgodnie ze sprawą Millera materiał jest nieprzyzwoity jeśli wszystkie trzy warunki są spełnione równocześnie: przeciętna osoba, stosująca współczesne standardy społeczne, uzna, że dzieło jako całość odwołuje się do lubieżnych zainteresowań.

Dzieło przedstawia czy opisuje w ewidentnie natarczywy sposób, seksualne zachowania zdefiniowane szczegółowo przez odpowiednie stanowe (lub federalne) prawo. Dziełu jako całości brak poważnej,artystycznej, politycznej czy naukowej wartości 4).

Rodzaje pornografii

Pierwszym rodzajem są magazyny dla dorosłych. Są one przede wszystkim skierowane do dorosłej, męskiej publiczności (choć nie wyłącznie). Magazyny, które mają największe nakłady (np. Flayboy, Penthouse), nie naruszają millerowskiego standardu przyzwoitości i dzięki temu mogą być legalnie rozpowszechniane. Lecz inne magazyny, łamiące te standardy nadal są łatwo dostępne w większości księgarni dla dorosłych.

Drugim rodzajem są kasety wideo. Są sprzedawane lub wypożyczane w większości księgarni dla dorosłych i stają się szybko rosnącym przemysłem pornograficznym. Ludzie, którzy nigdy nie weszliby do księgarni dla dorosłych czy teatru, aby pooglądać pornograficzne filmy mogą zdobyć je w księgarni czy przez wysyłkę pocztową i oglądać prywatnie w domach. Zazwyczaj te filmy pokazują bardzo wysoki stopień twardej pornografii i nielegalnych aktów.

Trzecim rodzajem są filmy. Uruchomiono standardowe oceny i wiele pornograficznych filmów jest pokazywany i rozpowszechnianych z oceną „R” i „NC-17” Wiele filmów ocenianych jako „hard R” było jeszcze dziesięć lat temu uznanych za obsceniczne.

Czwarty typem pornografii jest telewizja.Podobnie jak w przypadków filmów, standardy dla komercyjnej telewizji są stale zaniżane, lecz telewizja kablowa podaje się nawet za największy teatr.
FCC nie reguluje kablówki w ten sam sposób co stacje publiczne, więc jest tam pokazywanych wiele pornograficznych filmów. Podobnie jak kasety wideo, telewizja kablowa umożliwia przeciętnemu człowiekowi łatwy dostęp do pornograficznych materiałów. Ludzie, którzy nigdy nie poszliby do księgarni dla dorosłych mogą oglądać wyraźnie seksualne materiały w prywatnych domach, czyniąc w ten sposób telewizję kablową największą przykrywką.
Piątym rodzajem jest cyberporn.Zdjęcia hard-porno, filmy, czaty on-line, a nawet akty seksualne na żywo mogą być ściągane i przeglądane praktycznie przez każdego przez internet. Wyraźnie seksualne obrazy można znaleźć na stronach internetowych i na grupach dyskusyjnych i są one zdecydowanie zbyt łatwe do obejrzenia dla każdego bez względu na wiek. To, co było dostępne dla małej grupy ludzi chcących przejechać się do „złej” części miasta, teraz może być oglądane w dowolnym czasie i w zaciszu prywatnego domu

Ostatnim rodzajem jest pornografia audio.Tu wchodzą w skład telefoniczne linie porno, które są drugim najszybciej wzrastającym rynkiem pornografii. Pomimo, że większość przesłań zawiera się w ramach millerowskiej definicji obsceniczności, te biznesy świetnie się rozwijają i są najczęściej używane przez dzieci. Zgodnie badaniami Henry Boatwright’a (Przewodniczący Amerykańskiej Rady Doradczej ds. Społecznych) około 70% sprzedawanych magazynów pornograficznych kończy w rękach nieletnich. Organizacja „Kobiety przeciw pornografii” szacuje, że około 1.2 miliona dzieci jest rocznie narażanych na komercyjny seks (dziecięcej pornografii i prostytucji).

Skutki psychologiczne

Psycholog Edward Donnerstein (z Uniwesytetu Wisconsin) odkrył, że krótkie pokazanie gwałtownych form pornografii może prowadzić do antyspołecznych postaw i zachowań. Dorośli mają tendencje do bardziej agresywnego traktowania kobiet, są mniej wrażliwi na ból i cierpienie gwałconych ofiar i łatwiej przyjmują mity na temat gwałtu 5).

Badacze odkryli, że pornografia(szczególnie a użyciem przemocy) może wywołać wachlarz niepożądanych skutków
takich jak gwałt czy stosowanie seksualnego przymusu. W szczególności odkryli, że takie narażanie może prowadzić do zwiększonego wykorzystania przymusu i gwałtu 6), zwiększonych fantazji na temat gwałtu 7) i brakiem wrażliwości na seksualną przemoc oraz trywializację gwałtu 8).

Próbując wyizolować rolę przemocy w seksualnych sytuacjach jako osobnej formy seksu wywołanej pornografią, James Ceck (York University of Canada) przeprowadził doświadczenie, w którym mężczyznom pokazano pornografię różnego stopnia, niektórym z przemocą innym bez. Wszystkie grupy przeżyły tą samą zmianę nastawienia tj. wyższą skłonność do używania przemocy jako części seksu 9). W pewnych badaniach, uczeni Dolf Zillman i Jennings Byant zbadali efekty pornografii bez przemocy na seksualną bezduszność i trywializację gwałtu. Pokazali, że stałe narażenie na pornografię ma poważne, niekorzystne skutki na poglądy na temat seksualizmu w ogóle, a postawy wobec kobiet w szczególności. Odkryli również, że pornografia znieczula ludzi na gwałt jako kryminalne przestępstwo 10). Ci badacze odkryli również, że bardzo duże ilości pornografii pobudzają potrzeby bardziej odbiegających od normy materiałów, w których jest już przemoc (sadmoasochizm, gwałt) 11).

Dolf  Zillman zbadał wpływ oglądania pornografii na punkt widzenia tego, co jest uznawane za normalną praktykę seksualną.
Grupa, która obejrzała największą ilość pornografii pokazała znacznie wyższą ocenę seksu oralnego, analnego, grupowego, sadomasochizmu, zoofilii, niż pozostałe dwie grupy 12).

Jedno badanie zademonstrowało, że pornografia może zmniejszyć zadowolenie seksualne człowieka 13). Badacze odkryli,
że ludzie, którym pokazywano pornografię bez przemocy poinformowali o zmniejszeniu satysfakcji w relacjach seksualnych ze swymi partnerami – fizycznym wyglądem,uczuciem, ciekawością oraz seksualnych dokonaniach. Byli również bardziej nastawieni na wagę seksu bez emocjonalnego zaangażowania.

W badaniach o zasięgu krajowym badacze z New Hampshire, Larry Baron i Murray Strauss, odkryli silną statystyczną korelację między stopniem nasycenia pornografią, a współczynnikiem gwałtów 14). Okazało się, że w stanach, gdzie ten stopień jest duży występuje również wysoka statystyka gwałtów i na odwrót, tam gdzie jest niewiele pornografii, gwałtów jest również mniej.

Oczywiście statystyczna korelacja nie dowodzi, że pornografia wywołuje gwałty. Z pewnością nie każdy, kto ogląda pornografię staje się gwałcicielem i jest prawdopodobne, że gwałt i konsumpcja pornografii są tylko pośrednio związane przez inne czynniki, takie jak społeczne przyzwolenie i postawy „macho” wśród mężczyzn. Faktem jest, że Baron i Strauss sprawdzili niektóre z tych czynników w swych badaniach i nie znaleźli znaczącej korelacji.

Podobne badania otrzymywały podobne wyniki. Naukowiec z Ohio State Univeristy, Joseph Scott, (człowiek, który często świadczy w sprawach pornografii w sądzie) oraz Loretta Schwalm przebadali jeszcze więcej czynników niż Baron i Strasuu (włącznie z rozpowszechnieniem niepornograficznych materiałów) i nie mogli wyeliminować związku między pornografią i gwałtami 15).

Detektyw z policji stanowej Michigan,Darrel Pope, odkrył, że w przypadku 41% z 38.000 napadów na tle seksualnym w Michigan (1956-1979) pornograficzne materiały były oglądane tuż przed lub w czasie przestępstwa. Potwierdza to badania wykonane przez psychoterapeutę, Daivda Scott?a, który odkrył, że „połowa przebadanych gwałcicieli korzystała z pornografii w celu rozbudzenia się tuż przed wyszukaniem ofiary” 16).

Skutki społeczne Zdefiniowanie społecznych skutków działania pornografii było trudne, z powodu kilku przeważających teorii na ten temat. Jeden punkt widzenia był taki, że ma ona pozytywną funkcję działania jak „zawór bezpieczeństwa” dla potencjalnych seksualnych przestępców. Najbardziej znany adwokat tego tego poglądu to Berl Kutchinsky, kryminolog z Uniwersytetu w Kopenhadze. Jego znane badania na temat pornografii dowodziło, że gdy rząd Danii usuną zakaz jej rozpowszechniania to liczba przestępstw na tle seksualnym spadła 17). Wysnuł teorię, że dostępność pornografii odciąga niebezpieczne seksualne impulsy. Okazało się jednak, po dokładniejszym zbadaniu przedstawionych przez niego danych i teorii „zaworu bezpieczeństwa”, że pojawiło się wiele słabych punktów. Kutchinsky na przykład nie dokonał rozróżnienia między przestępstwami na tle seksualnym (np. gwałt, gorszące pokazy…) i po prostu zmieszał wszystko razem. W ten sposób ukrył wzrost statystyk dotyczących gwałtów. Nie wziął również pod uwagę, że wzrastająca tolerancja na poszczególne przestępstwa(np. publiczny nudyzm, seks z nastolatkami) mogły być przypisane spadkowi raportowanych przestępstw.

Udowodnienie przyczyn i skutków pornografii jest praktycznie niemożliwe, ponieważ z powodów etycznych naukowcy
nie mogą wykonać poszczególnych rodzajów badań. Dolf  Zillman mówi:Nie można mężczyzny stawiaćwobec ryzyka rozwoju upodobań do używania przemocy, a kobiet narażać na to, że będą ofiarami takich upodobań 18).
Deborah Baker, prawny asysten ti dyrektor grupy anty-obscenicznej zgadza się z tym, że ostateczne dowiedzenie związku między pornografią a przestępczością będzie bardzo trudne:

Argument mówiący, że nie ma ustalonych badań pokazujących związek między pornografią, a przestępczością jest po prostu zasłoną dymną. Ci, którzy promują takie stanowisko dobrze wiedzą, że takie badania nigdy nie zostaną wykonane. Wymagało by to próby przekraczającej znacznie ponad 1000 mężczyzna wystawionych na działanie pornografii od okresu dojrzewania przez dojrzałość i innej grupy całkowicie odciętej od tego wpływu we wszelkich możliwych formach. Każda z tych grup musiałaby być następnie monitorowana na okoliczność popełnienia przestępstwa z przemocą lub nie. Pomimo braku formalnych badań, statystyki własne FBI pokazują, że pornografia jest obecna w 80% miejsc przestępstw na tle seksualnym z użyciem przemocy, czy też w domach popełniających je 19).

Niemniej jest pewna liczba przykuwających uwagę statystyk, które sugerują, że pornografia ma znaczący wpływ na społeczne konsekwencje. Na przykład, na 1400 przypadków molestowania seksualnego dzieci w Louisville, Kentucky, między lipcem 1980 roku a lutym 1984, pornografia dla dorosłych była związana ze wszystkimi tymi zdarzeniami a dziecięca pornografia z większością 20).

Prowadzone na szeroką skalę wywiadyz przestępcami na tle seksualnym (gwałcicielami, kazirodcami, molestującymi dzieci) ujawniły, że znaczący procent przestępców korzystało z pornografii do pobudzenia się przed lub w trakcie przestępstwa 21). Oficerowie policji widzieli wpływ pornografii na seryjnych morderców. W rzeczywistości, konsumpcja pornografii jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech seryjnych morderców i gwałcicieli 22).

Prof. Cass Sunsteinpisząc w Duce Law Journal, mówi, że niektóry seksualne akty przemocy wobec kobiet: „nie miałyby miejsca, gdyby nie masowa cyrkulacja pornografii”.

Cytując dane z różnych kultur wnioskuje:
Liberalizacji przepisów dotyczących pornografii w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i krajach skandynawskich towarzyszył wzrost w ilości raportowanych gwałtów. Tam, gdzie liberalizacja tych przepisów nie nastąpiła, ten przyrost był znacznie mniej gwałtowny. Również w krajach, gdzie przyjęto ograniczenia rozpowszechniania pornografii, zanotowano spadek ilości zanotowanych gwałtów 23).

We wstępie do reprintu Final Report of the Attorney General?s Commission on Pornography,dziennikarz Michael McManus zauważył, że:

Pracownicy FBI przeprowadzili w więzieniach rozmowy z 24 mordercami, którzy zabijali wielokrotnie. Około 81% z nich powiedziało, że z dziedziny seksu najbardziej interesowali się czytaniem pornografii.
Wykonywali swoje seksualne fantazje na realnych ludziach. Na przykład, Arthur Gary Bishop, skazany za seksualne wykorzystanie i zamordowanie pięciu młodych chłopców powiedział: „gdyby pornografia nie była dostępna w stanach, gdzie poprzednio mieszkałem to prawdopodobnie moje seksualna aktywność nie rozwinęła by się aż do tego stopnia, jak to się stało”. Powiedział, że wpływ pornografii na niego był „rujnujący… jestem homoseksualnym pedofilem skazanym mordercą, a pornografia była decydującym czynnikiem w moim upadku” 24).

Dr James Dobson rozmawiał z TedBundy’m, jednym z notorycznych seryjnych zabójców. Na dzień przed egzekucją Ted Budny powiedział, że: „najbardziej szkodliwy rodzaj pornografii to ten, w którym zawarta jest przemoc i seksualna gwałtowność. Ponieważ połączenie tych dwóch sił, jak to wiem zbyt dobrze, wywołuje zachowania, które są po prostu, po prostu zbyt straszliwe, aby je opisać” 25).

Cenzura a wolność słowa

Próby regulacji i wyjęcia spod prawa pornografii w ramach społeczności są często krytykowane jako cenzura i pogwałcenie Pierwszej Poprawki, lecz Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził w 1957r. W Stanach Zjednoczonych, że obsceniczność nie była chroniona przez Pierwszą Poprawkę. Federalne, stanowe i lokalne prawa mają zastosowanie do sprzedaży, pokazywania, wyświetlania, dystrybucji i nadawania pornografii. Te materiały mogą być zatem zakazane jeśli spełniają definicję nieprzyzwoitości.

Sąd Najwyższy nakazał w przypadku Millera p. California (1973), że prawna definicja nieprzyzwoitości musi spełniać trzy częściowy sprawdzian, który wcześniej tu rozważaliśmy.

Jeśli materiał odwołuje się do lubieżnych zainteresowań, jest wyraźnie ofensywny i brak jest poważnych wartości (artystycznych itp.) to taki materiał jest uważany za nieprzyzwoity i nielegalny.

Sąd Najwyższy zarządził w sprawie Paris Adult Theatre v.Slaton (1973), że materiał prawnie uznany jako nieprzyzwoity nie podlega tej samej ochronie co wolność mowy w Pierwszej Poprawce. Sąd uznał, że nawet jeśli pokazywane są obsceniczne filmy tylko za „zgodą dorosłych”, nie gwarantuje im to nietykalności ze strony prawa.

W przypadku New York v. Ferber (1982), Sąd Najwyższy zarządził, aby dziecięca pornografia nie była chroniona przez Pierwszą Poprawkę nawet jeśli nie została prawnie zdefiniowana jako nieprzyzwoita przez ww. trzyczęściowy test. Ponieważ dzieci nie mogą prawnie decydować o swoich seksualnych relacjach, dziecięca pornografia jest uznawana jako seksualne wykorzystanie. Kongres wydał również Akt Ochrony Dzieci (Child Protection Act) w 1984r, które zapewnia bardziej zdecydowane restrykcje wobec dziecięcej pornografii.

Telewizja kablowa nie jest prawnie uregulowana, ponieważ w technicznym sensie nie „nadaje” jak to jest zdefiniowane w Federalnej Ustawie o Komunikacji (Federal Communications Act). Tak więc,kablowa telewizja może pokazywać pornograficzne filmy praktycznie bezkarnie.Ustawa FCC musi być poprawiona, tak aby FCC obejmowało telewizję kablową.

Perspektywa biblijna

Rodz. 1,27
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Jako istoty seksualne. Lecz z powodu grzechu świata (Rzym 3:23), seks był nadużywany i wykorzystywany (Rzym. 1:24-25).

Pornografia atakuje boskość mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz Boga.

Zniekształca również Boży dar seksu,który powinien być dzielony wyłącznie w związku małżeńskim (1 Kor 7:2-3). Gdy Biblia mówi o ludzkich organach seksualnych często używa eufemizmów i języka pośredniego. Pomimo kilku wyjątków (kobiece piersi i łono jest często wymieniane) generalnie Pismo zachowuje zasadniczą skromność wobec kobiecych i męskich narządów seksualnych.

Co więcej, Pismo w szczególny sposób potępia praktyki, które wynikają z pornografii, jak nieprzyzwoite obnażanie się (Rodz. 9:21-23), cudzołóstwo (Kapł 18:20), zoofilia (Kapł 18:23), homoseksualizm (Kapł 18:22 i 20:13), kazirodztwo (Kapł 18:6-18) oraz prostytucja (Powt. 23:17-18).

Biblijna perspektywa ludzkiej seksualności uznaje, że stosunki seksualne są zarezerwowane wyłącznie dla małżeństwa w następujących celach:

Po pierwsze: ustanowienie jedności jednego ciała (Rdz. 2:24-25; Mat 19:4-6).

Po drugie: zapewnia seksualną intymność w związku małżeńskim. Użycie słowa „poznać” sugeruje głębokie znaczenie seksualnego aktu (Rdz. 4:1).

Po trzecie: seksualne współżycie ma na celu wspólną przyjemność męża i żony (Przyp. 5:18-19).

Po czwarte: seksualne współżycie ma na celu prokreacje (Rdz. 1:28).

Biblia ostrzega również przed nadużywaniem seksu. Przed i poza małżeński seks jest potępiany (1 Kor 6:13-18, 1 Tes. 4:3).
Nawet myśli o seksualnej niemoralności (bardzo często karmione przez pornografię) są potępione (Mat. 5:27-28).

Co więcej, chrześcijanie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że pornografia może wywierać bardzo szkodliwe skutki na oglądających. Zawiera się w tym: mentalność porównywania, seksualność oparta na przedstawieniu, uczucie, że tylko rzeczy zakazane satysfakcjonują, wzrastające poczucie winy, zmniejszenie oceny własnej, obsesyjne myślenie.

Zatem, chrześcijanie muszą robić dwie rzeczy. Po pierwsze, muszą starać się o zachowanie czystości, uciekając od niemoralności (1 Kor. 6:18) i myśleć o tym co jest czyste (Fil 4:8). „Jak człowiek myśli w sercu swoim, takim jest?” (Przyp. 23:7). Chrześcijanin nie powinien dostarczać ciału pożywki (Rzym 13:14). Pornografia napędza seksualne pragnienia w nienormalny sposób i może w końcu doprowadzić do bardziej poniżających perwersji. Zatem, musimy „wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości” (1 Ptr.2:11). Po drugie, chrześcijanie muszą pracować nad usunięciem seksualnej perwersji pornografii ze społeczeństwa.

Kroki do zwalczenia pornografii.

Po pierwsze: rodzice muszą uczyć pełnego, biblijnego postrzegania seksu swoich dzieci.

Po drugie: musimy oceniać to w jaki sposób jesteśmy narażeni przez media (magazyny, TV, muzyka rockowa) na niewłaściwe seksualne tematy. Rodzice powinni ustanowić pozytywny przykład dla swoich dzieci i poświęcić czas na przedyskutowanie z nimi historii, programów i pieśni.

Po trzecie: pastorzy powinni ostrzegać swoje zgromadzenia przed niebezpieczeństwami pornografii i informować ich o właściwym sposobie patrzenia na seksualność. Podobnie jak Józef w Starym Testamencie, musimy uciekać od niemoralności, która może nas zwabić do grzechu.Przesłania powinny być przekazywane takie, które budują silny chrześcijański dom.

Po czwarte: rodzice powinni blokować oprogramowanie cyberporn. Jest wiele komercyjnych
serwisów, jak i specjalistycznego oprogramowania, które skanuje i blokują te obszary, które dzieci mogą chcieć przeglądać. Te programy uniemożliwiają dostęp w internecie do atrakcyjnych miejsc z seksem i wykrywają obraźliwe zwroty, które mogą pojawiać się na czatach on-line. Rodzice powinni również próbować być przy swoich dzieciach, gdy wędrują one po internecie i zadawać im pytania na temat działania on-line. Bardzo późne godziny nocne mogą wskazywać na istniejący problem.

Po piąte: poszczególni chrześcijanie powinni być zaangażowani w lokalnej grupie przyzwoitości, której celem jest zwalczanie pornografii. Te grupy są skuteczne w wielu lokalnych społecznościach uwalniając je od plagi pornografii.

Po szóste: powinniśmy wyrażać nasze obawy lokalnym władzom (przez listy i petycje) co do istnienia kin i księgarni dla dorosłych w naszych społecznościach.

Po siódme: jeśli otrzymaliśmy pornograficzny magazyn w poczcie, powinniśmy to przekazać naszemu naczelnikowi poczty i domagać się, aby federalni agenci podjęli działania.

Ostatecznie, nie kupujcie w sklepach, które sprzedają pornograficzne materiały. Rozważ bojkot i pikietowanie takich miejsc, aby skupić uwagę społeczności na tym problemie.

O autorze

Probe Ministries International. Tytuł Bakałarza (licencjat nauk ścisłych)otrzymał na stanowym uniwersytecie Oregon, MFS n a Yale Univeristy a magistra nauk humanistycznych na Georgetown University. Jest autorem kilku książek, jak „Genetyczna Inżynieria”, „Pochodzenie nauki”, „Etyczne życie w latach 90-tych”, „Znaki nadziei” i „Moralne dylematy”. Pracuje również jako główny wydawca dla Kregel Publications wydającego książki na temat: małżeństwa, rodziny, seksualności, technologii, duchowości oraz społecznych trendów.

Jest również powszechnie znanym dziennikarzem,którego artykuły redakcyjne ukazały się w „Dallas Morning News”, „the Miami
Herald”, „the San Jose Mercury” i „Huston Post”.

Jest gospodarzem „Probe” i często służy jako gość gospodarz audycji Point of View („Punkt widzenia”) prowadzonej przez amerykańską sieć radiową (USA Radio Network).

Czym jest Probe?Probe Ministries jest to niedochodow asłużba, której misją jest towarzyszyć kościołowi w odnawianiu umysłów wierzących chrześcijańskim spojrzeniem i wyposażanie kościoła do zdobywania świata dla Chrystusa. Probe wypełnia tą misję poprzez konferencje dla młodzieży i dorosłych Mind Games, około 3.5 minutowy program radiowy, strony internetowe www.probe.org oraz ProbeCenter na Uniwersytecie Teksas w Austin.
Dalsze informacje na temat materiałów dostępnych w Probe i służby można zdobyć kontaktując się z nami:

Probe Ministries1900 Firman Drive, Suite 100

Richardson, TX 75081(972) 480-0240 FAX (972) 644-9664

info@probe.orgwww.probe.org

Jest również powszechnie znanym dziennikarzem, którego artykuły redakcyjne ukazały się w „Dallas Morning News”, „the Miami Herald”, „the San Jose Mercury” i „Huston Post”.

Jest gospodarzem „Probe” i często służy jako gość gospodarz audycji Point of View („Punkt widzenia”) prowadzonej przez amerykańską sieć radiową (USA Radio Network).

Czym jest Probe?

Probe Ministries jest to niedochodowa służba, której misją jest towarzyszyć kościołowi w odnawianiu umysłów wierzących chrześcijańskim spojrzeniem i wyposażanie kościoła do zdobywania świata dla

Chrystusa. Probe wypełnia tą misję poprzez konferencje dla młodzieży i dorosłych Mind Games, około 3.5 minutowy program radiowy, strony internetowe www.probe.org oraz ProbeCenter na Uniwersytecie Teksas w Austin.

Dalsze informacje na temat materiałów dostępnych w Probe i służby można zdobyć kontaktując się z nami:

Probe Ministries

1900 Firman Drive, Suite 100

Richardson, TX 75081

(972) 480-0240 FAX (972) 644-9664

info@probe.org

www.probe.org

_______________

1.Report of the Attorney General’s Task Force on Family Violence, U.S. Department of Justice, Washington, D.C., 112.

2. „The War Against Pornography,” Newsweek, 18 March 1985, 60.

3.Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography, ed. Michael McManus (Nashville, Tenn.: Rutledge Hill Press, 1986), 8.

4. Ibid.

5. Edward Donnerstein, „Pornography and Violence Against Women,”Annals of the New York Academy of Science, 347 (1980), 277-88.

6. Edward Donnerstein, „Pornography: Its Effects on Violence Against Women,” in Malamuth and Donnerstein, eds., Pornography and Sexual Aggression (New York: Academic Press, 1984)

7. Neil Malamuth, „Rape Fantasies as a Function of Repeated Exposure to Sexual Violence,” Archives of Sexual Behavior, 10 (1981): 33-47

8. Linz, Donnerstein, and Penrod, „The Effect of Multiple Exposures to Filmed Violence Against Women,” Journal of Communication 34 (1984): 130-47.

9. James Check, „The Effects of Violent and Nonviolent Pornography,” Department of Justice, Ottawa, Canada, submitted June 1984.

10. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communication, 32 (1982): 10 21.

11. Zillman, Bryant, Carveth, „The Effect of Erotica Featuring Sadomasochism and Beastiality of Motivated Inter-Male Aggression,” Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (1981): 153-59.

12. Dolf Zillman, „Effects of Prolonged Consumption of Pornography,” a paper prepared for the Surgeon General’s Workshop on Pornography and Public Health, Arlington, Va., 22-24 June 1986.

13. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communications 32(1982): 15.

14. Larry Baron and Murray Strauss, „Legitimate Violence and Rape: A Test of the Cultural Spillover Theory,” Social Problems 34 (December 1985).

15. Joseph Scott and Loretta Schwalm, „Rape Rates and the Circulation Rates of Adult Magazines,” Journal of Sex Research, 24 (1988): 240-50.

16. David Alexander Scott, „How Pornography Changes Attitudes,” in Pornography: The Human Tragedy, ed. Tom Minnery (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers).

17. Berl Kutchinsky, „The Effect of Easy Availability of Pornography on the Incidence of Sex Crimes: The Danish Experience,” Journa of Social Issues, 29 (1973): 163-81.

18. Dolf Zillman, „Pornography Research and Public Policy,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds., Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989), 387-88.

19. Deborah Baker, „Pornography Isn’t Free Speech,” Dallas Morning News, 17 March 1989, Op. Ed. Page.” Testimony by John B. Rabun, deputy director, National Center for Missing and Exploited Children, before the Subcommittee on Juvenile Justice of the Senate Judiciary Committee, 12 September 1984.

21. W. Marshall, „Pornography and Sex Offenders,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds.,Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989).

22. „The Men Who Murdered,” FBI Law Enforcement Bulletin, August 1985

23. Cass R. Sunstein, „Pornography and the First Amendment,”Duke Law Journal, September 1986, 595ff.

24.Final Report, ed. McManus, xvii.

25. Interview with Dr. James Dobson with Ted Bundy in Starke, Florida, on 23 January 1989.

? 1997 Probe Ministries International

src=”/images/Probe.JPG”>

Pornografia rozrywa samą istotę naszego społeczeństwa, a jednak chrześcijanie często są nieświadomi wpływu i apatyczni w działaniach prowadzących do kontroli tej zmory. Pornografia jest biznesem o 8 miliardowymobrocie rocznie o bardzo bliskich związkach ze zorganizowaną przestępczością. Kara za grzech jest ogromna tam, gdzie chodzi o pornografię 1). Dostawcy zarabiają kolosalne zyski przez tzw. „sklepy dla dorosłych”, jak i w odpowiednich kinach czy na żywo w teatrach. Obejmuje swoim zasięgiem książki, magazyny, filmy wideo i inne urządzenia, i przeszła z peryferium społeczeństwa do nurtu głównego przez wypożyczalnie kaset, sprzedaż magazynów tzw. „miękkiej pornografii” oraz nadawanie wyraźnie seksualnie nastawionych filmów przez kablówkę. Dla niektórych pornografia nie jest niczym więcej niż kilkoma zdjęcia skandalicznie ubranych kobiet w kuszących pozycjach, lecz pornografia stałą się czymś znacznie więcej.

Niemal 900 kin pokazuje pornograficznefilmy i ponad 15.000 księgarni i sklepów wideo „dla dorosłych” oferuje te materiały. W 1985 około 100 pełnometrażowych filmów była rozprowadzanych przez kina „dla dorosłych” dostarczając rocznie sprzedaży za około 50 milionów dolarów 2).

Definicje
W 1986 roku Pełnomocnik GeneralnyKomisji ds. pornografii zdefiniował ją jako materiał, który „jest przeważająco o wyraźnej tematyce seksualnej i przede wszystkim zamierzony do seksualnego pobudzania”. Twarda pornografia to materiał: „wyraźnie, skrajnie seksualny i bez jakiejkolwiek innej zawartości czy celu” 3).

Innym ważnym terminem jest definicja nieprzyzwoitości(obsceniczności).Aktualna prawna definicja nieprzyzwoitości znajduje się
w sprawie Millera p. Kalifornia z 1973 roku: „Zgodnie ze sprawą Millera materiał jest nieprzyzwoity jeśli wszystkie trzy warunki są spełnione równocześnie: przeciętna osoba, stosująca współczesnestandardy społeołeczne, uzna, że dzieło jako całość odwołuje się do lubieżnych zainteresowań.

Dzieło przedstawia czy opisujew ewidentnie natarczywy sposób, seksualne zachowania zdefiniowane szczegółowo przez odpowiednie stanowe (lub federalne) prawo. Dziełu jako całości brak poważnej,artystycznej, politycznej czy naukowej wartości 4).

Rodzaje pornografii

Pierwszymrodzajem są magazyny dla dorosłych. Są one przede wszystkim skierowane do dorosłej, męskiej publiczności (choć nie wyłącznie). Magazyny, które mają największe nakłady (np. Flayboy, Penthouse), nie naruszają millerowskiego standardu przyzwoitości i dzięki temu mogą być legalnie rozpowszechniane. Lecz inne magazyny, łamiące te standardy nadal są łatwo dostępne w większości księgarni dla dorosłych.

Drugim rodzajem są kastywideo. Są sprzedawane lub wypożyczane w większości księgarni dla dorosłych i stają się szybko rosnącym przemysłem pornograficznym. Ludzie, którzy nigdy nie weszliby do księgarni dla dorosłych czy teatru, aby pooglądać pornograficzne filmy mogą zdobyć je w księgarni czy przez wysyłkę pocztową i oglądać prywatnie w domach. Zazwyczaj te filmy pokazują bardzo wysoki stopień twardej pornografii i nielegalnych aktów.

Trzecim rodzajem są filmy. Uruchomiono standardowe oceny i wiele pornograficznych filmów jest pokazywany i rozpowszechnianych z oceną „R” i „NC-17” Wiele filmów ocenianych jako „hard R” było jeszcze dzesięć lat temu uznanych za obsceniczne.

Czwarty typem pornografii jest telewizja.Podobnie jak w przypadków filmów, standardy dla komercyjnej telewizji są stale zaniżane, lecz telewizja kablowa podaje się nawet za największy teatr.
FCC nie reguluje kablówki w ten sam sposób co stacje publiczne, więc jest tam pokazywanych wiele pornograficznych filmów. Podobnie jak kasety wideo, telewizja kablowa umożliwia przeciętnemu człowiekowi łatwy dostęp do pornograficznych materiałów. Ludzie, którzy nigdy nie poszliby do księgarni dla dorosłych mogą oglądać wyraźnie seksualne materiały w prywatnych domach, czyniąc w ten sposób telewizję kablową największą przykrywką.
Piątym rodzajem jest cyberporn.Zdjęcia hardporno, filmy, czaty on-line, a nawet akty seksualne na żywo mogą być ściągane i przeglądane praktycznie przez każdego przez internet. Wyraźnie seksualne obrazy można znaleźć na stronach internetowych i na grupach dyskusyjnych i są one zdecydowanie zbyt łatwe do obejrzenia dla każdego bez względu na wiek. To, co było dostępne dla małej grupy ludzi chcących przejechać się do „złej” części miasta, teraz może być oglądane w dowolnym czasie i w zaciszu prywatnego domu

Ostatnim rodzajem jest pornografia audio.Tu wchodzą w skład telefoniczne linie porno, które są drugim najszybciej wzrastającym rynkiem pornografii. Pomimo, że większość przesłań zawiera się w ramach millerowskiej definicji obsceniczności, te biznesy świetnie się rozwijają i są najczęściej używane przez dzieci. Zgodnie badaniami Henry Boatwright’a (Przewodniczący Amerykańskiej Rady Doradczej ds. Społecznych) około 70% sprzedawanych magazynów pornograficznych kończy w rękach nieletnich. Organizacja „Kobiety przeciw pornografii” szacuje, że około 1.2 miliona dzieci jest rocznie narażanych na komercyjny seks (dziecięcej pornografii i prostytucji).

Skutki psychologiczne.

Psycholog EdwardDonnerstein (z Uniwesytetu Wisconsin) odkrył, że krótkie pokazanie gwałtownych form pornografii może prowadzić do antyspołecznych postaw i zachowań. Dorośli mają tendencje do bardziej agresywnego traktowania kobiet, są mniej wrażliwi na ból i cierpienie gwałconych ofiar i łatwiej przyjmują mity na temat gwałtu 5).

Badacze odkryli, że pornografia(szczególnie a użyciem przemocy) może wywołać wachlarz niepożądanych skutków
takich jak gwałt czy stosowanie seksualnego przymusu. W szczególności odkryli, że takie narażanie może prowadzić do zwiększonego wykorzystania przymusu i gwałtu 6), zwięszonych fantazji na temat gwałtu 7) i niewarżliwości na seksualną przemoc oraz trywializację gwałtu 8).

Próbując wyizolować rolę przemocyw seksualnych sytuacjach jako osobnej formy seksu wywołanej pornografią, James Ceck (York University of Canada) przeprowadził doświadczenie, w którym mężczyznom pokazano pornografię różnego stopnia, niektórym z przemocą innym bez. Wszystkie grupy przeżyły tą samą zmianę nastawienia tj. wyższą skłonność do używania przemocy jako części seksu 9). W pewnych badaniach, uczeni Dolf Zillman i Jennings Byant zbadali efekty pornografii bez przemocy na seksualną bezduszność i trywializację gwałtu. Pokazali, że stałe narażenie na pornografię ma poważne, niekorzystne skutki na poglądy na temat seksualizmu w ogóle, a postawy wobec kobiet w szczególności. Odkryli również, że pornografia znieczula ludzi na gwałt jako kryminalne przestępstwo 10). Ci badacze odkryli również, że bardzo duże ilości pornografii pobudzają potrzeby bardziej odbiegających od normy materiałów, w których jest już przemoc (sadmoasochizm, gwałt) 11).

Dolf Zillman zbadał wpływ oglądaniapornografii na punkt widzenia tego, co jest uznawane za normalną praktykę seksualną.
Grupa, która obejrzała największąilość pornografii pokazała znacznie wyższą ocenę seksu oralnego, analnego, grupowego, sadomasochizmu, zoofilii, niż pozostałe dwie grupy 12).

Jedno badanie zademonstrowało, żepornografia może zmniejszyć zadowolenie seksualne człowieka 13). Badacze odkryli,
że ludzie, którym pokazywano pornografię bez przemocy poinformowali o zmniejszeniusatysfakcji w relacjach seksualnych ze swymi partnerami – fizycznym wyglądem,uczuciem, ciekawością oraz seksualnych dokonaniach. Byli również bardziej nastawieni na wagę seksu bez emocjonalnego zaangażowania.

W badaniach o zasięgu krajowym badaczez New Hampshire, Larry Baron i Murray Strauss, odkryli silną statystyczną korelację między stopniem nasycenia pornografią, a współczynnikiem gwałtów 14). Okazało się, że w stanach, gdzie ten stopień jest duży występuje również wysoka statystyka gwałtów i na odwrót, tam gdzie jest niewiele pornografii, gwałtów jest również mniej.

Oczywiście statystyczna korelacjanie dowodzi, że pornografia wywołuje gwałty. Z pewnością nie każdy, kto ogląda pornografię staje się gwałcicielem i jest prawdopodobne, że gwałt i konsumpcja pornografii są tylko pośrednio związane przez inne czynniki, takie jak społeczne przyzwolenie i postawy „macho” wśród mężczyzn. Faktem jest, że Baron i Strauss sprawdzili niektóre z tych czynników w swych badaniach i nie znaleźli znaczącej korelacji.

Podobne badania otrzymywały podobnewyniki. Naukowiec z Ohio State Univeristy, Joseph Scott, (człowiek, który często świadczy w sprawach pornografii w sądzie) oraz Loretta Schwalm przebadali jeszcze więcej czynników niż Baron i Strasuu (włącznie z rozpowszechnieniem niepornograficznych materiałów) i nie mogli wyeliminować związku między pornografią i gwałtami 15).

Detektyw z policji stanowej Michigan,Darrel Pope, odkrył, że w przypadku 41% z 38.000 napadów na tle seksualnym w Michigan (1956-1979) pornograficzne materiały były oglądane tuż przed lub w czasie przestępstwa. Potwierdza to badania wykonane przez psychoterapeutę, Daivda Scott?a, który odkrył, że „połowa przebadanych gwałcicieli korzystała z pornografii w celu rozbudzenia się tuż przed wyszukaniem ofiary” 16).

Skutki społeczne Zdefiniowanie społecznych skutkówdziałania pornografii było trudne, z powodu kilku przeważających teorii na ten temat. Jeden punkt widzenia był taki, że ma ona pozytywną funkcję działania jak „zawór bezpieczeństwa” dla potencjalnych seksualnych przestępców. Najbardziej znany adwokat tego tego poglądu to Berl Kutchinsky, kryminolog z Uniwersytetu w Kopenhadze. Jego znane badania na temat pornografii dowodziło, że gdy rząd Danii usuną zakaz jej rozpowszechniania to liczba przestępstw na tle seksualnym spadła 17). Wysnuł teorię, że dostępność pornografii odciąga niebezpieczne seksualne impulsy. Okazało się jednak, po dokładniejszym zbadaniu przedstawionych przez niego danych i teorii „zaworu bezpieczeństwa”, że pojawiło się wiele słabych punktów. Kutchinsky na przykład nie dokonał rozróżnienia między przestępstwamina tle seksualnym (np. gwałt, gorszące pokazy…) i po prostu zmieszał wszystko razem. W ten sposób ukrył wzrost statystyk dotyczących gwałtów. Nie wziąłrównież pod uwagę, że wzrastająca tolerancja na poszczególne przestępstwa(np. publiczny nudyzm, seks z nastolatkami) mogły być przypisane spadkowi raportowanych przestępstw.

Udowodnienie przyczyn i skutkówpornografii jest praktycznie niemożliwe, ponieważ z powodów etycznych naukowcy
nie mogą wykonać poszczególnych rodzajów badań. Dolf Zillman mówi:Nie można mężczyzny stawiaćwobec ryzyka rozwoju upodobań do używania przemocy, a kobiet narażać na to, że będą ofiarami takich upodobań 18).
Deborah Baker, prawny asystenti dyrektor grupy anty-obscenicznej zgadza się z tym, że ostateczne dowiedzenie związku między pornografią a przestępczością będzie bardzo trudne:

Argumentmówiący, że nie ma ustalonych badań pokazujących związek między pornografią, a przestępczością jest po prostu zasłoną dymną. Ci, którzy promują takie stanowisko dobrze wiedzą, że takie badania nigdy nie zostaną wykonane. Wymagało by to próby przekraczającej znacznie ponad 1000 mężczyzna wystawionych na działanie pornografii od okresu dojrzewania przez dojrzałość i innej grupy całkowicie odciętej od tego wpływu we wszelkich możliwych formach. Każda z tych grup musiałaby być następnie monitorowana na okoliczność popełnienia przestępstwa z przemocą lub nie. Pomimo braku formalnych badań, statystyki własne FBI pokazują, że pornografia jest obecna w 80% miejsc przestępstw na tle seksualnym z użyciem przemocy, czy też w domach popełniających je 19).

Niemniej jest pewna liczba przykuwającychuwagę statystyk, które sugerują, że pornografia ma znaczący wpływ na społeczne konsekwencje. Na przykład, na 1400 przypadków molestowania seksualnego dzieci w Louisville, Kentucky, między lipcem 1980 roku a lutym 1984, pornografia dla dorosłych była związana ze wszystkimi tymi zdarzeniami a dziecięca pornografia z większością 20).

Prowadzone na szeroką skalę wywiadyz przestępcami na tle seksualnym (gwałcicielami, kazirodcami, molestującymi dzieci) ujawniły, że znaczący procent przestępców korzystało z pornografii do pobudzenia się przed lub w trakcie przestępstwa 21). Oficerowie policji widzieli wpływ pornografii na seryjnych morderców. W rzeczywistości, konsumpcja pornografii jest jedną z najbardziej charakterystycznych cech seryjnych morderców i gwałcicieli 22).

Prof. Cass Sunsteinpisząc w Duce Law Journal, mówi, że niektóry seksualne akty przemocy wobec kobiet: „nie miałyby miejsca, gdyby nie masowa cyrkulacja pornografii”.

Cytując dane z różnych kultur wnioskuje:
Liberalizacji przepisów dotyczących pornografii w StanachZjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii i krajach skandynawskich towarzyszył wzrost w ilości raportowanych gwałtów. Tam, gdzie liberalizacja tych przepisów nie nastąpiła, ten przyrost był znacznie mniej gwałtowny. Również w krajach, gdzie przyjęto ograniczenia rozpowszechniania pornografii, zanotowano spadek ilości zanotowanych gwałtów 23).

We wstępie doreprintu Final Report of the Attorney General?s Commission on Pornography,dziennikarz Michael McManus zauważył, że:

Pracownicy FBI przeprowadzili w więzieniachrozmowy z 24 mordercami, którzy zabijali wielokrotnie. Około 81% z nich powiedziało, że z dziedziny seksu najbardziej interesowali się czytaniem pornografii.
Wykonywali swoje seksualne fantazje na realnych ludziach. Na przykład, Arthur Gary Bishop, skazany za seksualne wykorzystanie i zamordowanie pięciu młodych chłopców powiedział: „gdyby pornografia nie była dostępna w stanach, gdzie poprzednio mieszkałem to prawdopodobnie moje seksualna aktywność nie rozwinęła by się aż do tego stopnia, jak to się stało”. Powiedział, że wpływ pornografii na niego był „rujnujący… jestem homoseksualnym pedofilem skazanym mordercą, a pornografia była decydującym czynnikiem w moim upadku” 24).

Dr James Dobson rozmawiał z TedBundy’m, jednym z notorycznych seryjnych zabójców. Na dzień przed egzekucją Ted Budny powiedział, że: „najbardziej szkodliwy rodzaj pornografii to ten, w którym zawarta jest przemoc i seksualna gwałtowność. Ponieważ połączenie tych dwóch sił, jak to wiem zbyt dobrze, wywołuje zachowania, które są po prostu, po prostu zbyt straszliwe, aby je opisać” 25).

Cenzura a wolność słowa

Próby regulacji i wyjęcia spod prawapornografii w ramach społeczności są często krytkowane jako cenzura i pogwałcenie
Pierwszej Poprawki, lecz Sąd Najwyższy wyraźnie stwierdził w 1957r. W Stanach Zjednoczonych, że obsceniczność nie była chroniona przez Pierwszą Poprawkę. Federalne, stanowe i lokalne prawa mają zastosowanie do sprzedaży, pokazywania, wyświetlania, dystrybucji i nadawania pornografii. Te materiały mogą być zatem zakazane jeśli spełniają definicję nieprzyzwoitości.

Sąd Najwyższy nakazał w przypadkuMillera p. California (1973), że prawna definicja nieprzyzwoitości musi spełniać trzy częściowy sprawdzian, który wcześniej tu rozważaliśmy.

Jesli materiałodwołuje się do lubieżnych zainteresowań, jest wyraźnie ofensywny i brak jest poważnych wartości (artystycznych itp.) to taki materiał jest uważany za nieprzyzwoity i nielegalny.

Sąd Najwyższy zarządził w sprawie Paris AdultTheatre v.Slaton (1973), że materiał prawnie uznany jako nieprzyzwoity nie podlega tej samej ochronie co wolność mowy w Pierwszej Poprawce. Sąd uznał, że nawet jeśli pokazywane są obsceniczne filmy tylko za „zgodą dorosłych”, nie gwarantuje im to nietykalności ze strony prawa.

W przypadku New York v. Ferber (1982), Sąd Najwyższy zarządził, aby dziecięca pornografia nie była chroniona przez Pierwszą Poprawkę nawet jeśli nie została prawnie zdefiniowana jako nieprzyzwoita przez ww. trzyczęściowy test. Ponieważ dzieci nie mogą prawnie decydować o swoich seksualnych relacjach, dziecięca pornografia jest uznawana jako seksualne wykorzystanie. Kongres wydał również Akt Ochrony Dzieci (Child Protection Act) w 1984r, które zapewnia bardziej zdecydowane restrykcje wobec dziecięcej pornografii.

Telewizja kablowa nie jest prawnieuregulowana, ponieważ w technicznym sensie nie „nadaje” jak to jest zdefiniowane w Federalnej Ustawie o Komunikacji (Federal Communications Act). Tak więc,kablowa telewizja może pokazywać pornograficzne filmy praktycznie bezkarnie.Ustawa FCC musi być poprawiona, tak aby FCC obejmowało telewizję kablową.

Perspektywa biblijna

Rodz. 1,27
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.

Jako istoty seksualne. Lecz z powodu grzechu świata (Rzym 3:23), seks był nadużywany i wykorzystywany (Rzym. 1:24-25).

Pornografia atakuje boskość mężczyznyi kobiety stworzonych na obraz Boga.

Zniekształca również Boży dar seksu,który powinien być dzielony wyłącznie w związku małżeńskim (1 Kor 7:2-3). Gdy Biblia mówi o ludzkich organach seksualnych często używa eufemizmów i języka pośredniego. Pomimo kilku wyjątków (kobiece piersi i łono jest często wymieniane) generalnie Pismo zachowuje zasadniczą skromność wobec kobiecych i męskich narządów seksualnych.

Co więcej, Pismo w szczególny sposóbpotępia praktyki, które wynikają z pornografii, jak nieprzyzwoite obnażanie się (Rodz. 9:21-23), cudzołóstwo (Kapł 18:20), zoofilia (Kapł 18:23), homoseksualizm (Kapł 18:22 i 20:13), kazirodztwo (Kapł 18:6-18) oraz prostytucja (Powt. 23:17-18).

Biblijna perspektywa ludzkiej seksualnościuznaje, że stosunki seksualne są zarezerwowane wyłącznie dla małżeństwa w następujących celach:

Po pierwsze: ustanowieniejedności jednego ciała (Rdz. 2:24-25; Mat 19:4-6).

Po drugie: zapewnia seksualnąintymność w związku małżeńskim. Użycie słowa „poznać” sugeruje głębokie znaczenie seksualnego aktu (Rdz. 4:1).

Po trzecie: seksualne współżyciema na celu wspólną przyjemność męża i żony (Przyp. 5:18-19).

Po czwarte: seksualne współżyciema na celu prokreacje (Rdz. 1:28).

Biblia ostrzega również przed nadużywaniemseksu. Przed i poza małżeński seks jest potępiany (1 Kor 6:13-18, 1 Tes. 4:3).
Nawet myśli o seksualnej niemoralności (bardzo często karmione przez pornografię) są potępione (Mat. 5:27-28).

Co więcej, chrześcijanie muszą zdawaćsobie sprawę z tego, że pornografia może wywierać bardzo szkodliwe skutki na oglądających. Zawiera się w tym: mentalność porównywania, seksualność oparta na przedstawieniu, uczucie, że tylko rzeczy zakazane satysfakcjonują, wzrastające poczucie winy, zmniejszenie oceny własnej, obsesyjne myślenie.

Zatem, chrześcijanie muszą robićdwie rzeczy. Po pierwsze, muszą starać się o zachowanie czystości, uciekając od niemoralności (1 Kor. 6:18) i myśleć o tym co jest czyste (Fil 4:8). ?Jakczłowiek myśli w sercu swoim, takim jest? (Przyp. 23:7). Chrześcijanin nie powinien dostarczać ciału pożywki (Rzym 13:14). Pornografia napędza seksualne pragnienia w nienormalny sposób i może w końcu doprowadzić do bardziej poniżających perwersji. Zatem, musimy „wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości” (1 Ptr.2:11). Po drugie, chrześcijanie muszą pracować nad usunięciem seksualnej perwersji pornografii ze społeczeństwa.

Kroki do zwalczenia pornografii.

Po pierwsze: rodzice musząuczyć pełnego, biblijnego postrzegania seksu swoich dzieci.

Po drugie: musimy oceniaćto w jaki sposób jesteśmy narażeni przez media (magazyny, TV, muzyka rockowa) na niewłaściwe seksualne tematy. Rodzice powinni ustanowić pozytywny przykład dla swoich dzieci i poświęcić czas na przedyskutowanie z nimi historii, programów i pieśni.

Po trzecie: pastorzy powinniostrzegać swoje zgromadzenia przed niebezpieczeństwami pornografii i informowaćich o właściwym sposobie patrzenia na seksualność. Podobnie jak Józef w Starym Testamencie, musimy uciekać od niemoralności, która może nas zwabić do grzechu.Przesłania powinny być przekazywane takie, które budują silny chrześcijański dom.

Po czwarte: rodzice powinni blokować oprogramowanie cyberporn. Jest wiele komercyjnych
serwisów, jak i specjalistycznego oprogramowania, które skanuje i blokują te obszary, które dzieci mogą chcieć przeglądać. Te programy uniemożliwiają dostęp w internecie do atrakcyjnych miejsc z seksem i wykrywają obraźliwe zwroty, które mogą pojawiać się na czatach on-line. Rodzice powinni równieżpróbować być przy swoich dzieciach, gdy wędrują one po internecie i zadawaćim pytania na temat działania on-line. Bardzo późne godziny nocne mogą wskazywaćna istniejący problem.

Po piąte: poszczególni chrześcijaniepowinni być zaangażowani w lokalnej grupie przyzwoitości, której celem jest zwalczanie pornografii. Te grupy są skuteczne w wielu lokalnych społecznościach uwalniając je od plagi pornografii.

Po szóste: powinniśmy wyrażaćnasze obawy lokalnym władzom (przez listy i petycje) co do istnienia kin i księgarni dla dorosłych w naszych społecznościach.

Po siódme: jeśli otrzymaliśmypornograficzny magazyn w poczcie, powinniśmy to przekazać naszemu naczelnikowi poczty i domagać się, aby federalni agenci podjęli działania.

Ostatecznie,nie kupujciew sklepach, które sprzedają pornograficzne materiały. Rozważ bojkot i pikietowanie takich miejsc, aby skupić uwagę społeczności na tym problemie.

O autorze

Probe Ministries International. Tytuł Bakałarza (licnecjat nauk ścisłych)otrzymał na stanowym uniwersytecie Oregon, MFS n a Yale Univeristy a magistranauk humanistycznych na Georgetown University. Jest autorem kilku książek, jak „Genetyczna Inżynieria”, „Pochodzenie nauki”, „Etyczne życie w latach 90-tych”, „Znaki nadziei” i „Moralne dylematy”. Pracuje również jako główny wydawca dla Kregel Publications wydającego książki na temat: małżeństwa, rodziny, seksualności, technologii, duchowości oraz społecznych trendów.

Jest również powszechnie znanym dziennikarzem,którego artykuły redakcyjne ukazały się w „Dallas Morning News”, „the Miami
Herald”, „the San Jose Mercury” i „Huston Post”.

Jest gospodarzem „Probe” i często służyjako gość gospodarz audycji Point of View („Punkt widzenia”) prowadzonej przez amerykańską sieć radiową (USA Radio Network).

Czym jest Probe?Probe Ministries jest to niedochodowasłużba, której misją jest towarzyszyć kościołowi w odnawianiu umysłów wierzących chrześcijańskim spojrzeniem i wyposażanie kościoła do zdobywania świata dla Chrystusa. Probe wypełnia tą misję poprzez konferencje dla młodzieży i dorosłych Mind Games, około 3.5 minutowy program radiowy, strony internetowe www.probe.org oraz ProbeCenter na Uniwersytecie Teksas w Austin.
Dalsze informacje na temat materiałówdostępnych w Probe i służby można zdobyć kontaktując się z nami:

Probe Ministries1900 Firman Drive, Suite 100

Richardson, TX 75081(972) 480-0240 FAX (972) 644-9664

info@probe.orgwww.probe.org

Jest również powszechnie znanym dziennikarzem, którego artykuły redakcyjne ukazały się w „Dallas Morning News”, „the Miami Herald”, „the San Jose Mercury” i „Huston Post”.

Jest gospodarzem „Probe” i często służy jako gość gospodarz audycji Point of View („Punkt widzenia”) prowadzonej przez amerykańską sieć radiową (USA Radio Network).

Czym jest Probe?

Probe Ministries jest to niedochodowa służba, której misją jest towarzyszyć kościołowi w odnawianiu umysłów wierzących chrześcijańskim spojrzeniem i wyposażanie kościoła do zdobywania świata dla

Chrystusa. Probe wypełnia tą misję poprzez konferencje dla młodzieży i dorosłych Mind Games, około 3.5 minutowy program radiowy, strony internetowe www.probe.org oraz ProbeCenter na Uniwersytecie Teksas w Austin.

Dalsze informacje na temat materiałów dostępnych w Probe i służby można zdobyć kontaktując się z nami:

Probe Ministries

1900 Firman Drive, Suite 100

Richardson, TX 75081

(972) 480-0240 FAX (972) 644-9664

info@probe.org

www.probe.org

_______________

1.Report of the Attorney General’s Task Force on Family Violence, U.S. Department of Justice, Washington, D.C., 112.

2. „The War Against Pornography,” Newsweek, 18 March 1985, 60.

3.Final Report of the Attorney General’s Commission on Pornography, ed. Michael McManus (Nashville, Tenn.: Rutledge Hill Press, 1986), 8.

4. Ibid.

5. Edward Donnerstein, „Pornography and Violence Against Women,”Annals of the New York Academy of Science, 347 (1980), 277-88.

6. Edward Donnerstein, „Pornography: Its Effects on Violence Against Women,” in Malamuth and Donnerstein, eds., Pornography and Sexual Aggression (New York: Academic Press, 1984)

7. Neil Malamuth, „Rape Fantasies as a Function of Repeated Exposure to Sexual Violence,” Archives of Sexual Behavior, 10 (1981): 33-47

8. Linz, Donnerstein, and Penrod, „The Effect of Multiple Exposures to Filmed Violence Against Women,” Journal of Communication 34 (1984): 130-47.

9. James Check, „The Effects of Violent and Nonviolent Pornography,” Department of Justice, Ottawa, Canada, submitted June 1984.

10. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communication, 32 (1982): 10 21.

11. Zillman, Bryant, Carveth, „The Effect of Erotica Featuring Sadomasochism and Beastiality of Motivated Inter-Male Aggression,” Personality and Social Psychology Bulletin, 7 (1981): 153-59.

12. Dolf Zillman, „Effects of Prolonged Consumption of Pornography,” a paper prepared for the Surgeon General’s Workshop on Pornography and Public Health, Arlington, Va., 22-24 June 1986.

13. Dolf Zillman and Jennings Bryant, „Pornography, Sexual Callousness, and the Trivialization of Rape,” Journal of Communications 32(1982): 15.

14. Larry Baron and Murray Strauss, „Legitimate Violence and Rape: A Test of the Cultural Spillover Theory,” Social Problems 34 (December 1985).

15. Joseph Scott and Loretta Schwalm, „Rape Rates and the Circulation Rates of Adult Magazines,” Journal of Sex Research, 24 (1988): 240-50.

16. David Alexander Scott, „How Pornography Changes Attitudes,” in Pornography: The Human Tragedy, ed. Tom Minnery (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers).

17. Berl Kutchinsky, „The Effect of Easy Availability of Pornography on the Incidence of Sex Crimes: The Danish Experience,” Journa of Social Issues, 29 (1973): 163-81.

18. Dolf Zillman, „Pornography Research and Public Policy,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds., Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989), 387-88.

19. Deborah Baker, „Pornography Isn’t Free Speech,” Dallas Morning News, 17 March 1989, Op. Ed. Page.” Testimony by John B. Rabun, deputy director, National Center for Missing and Exploited Children, before the Subcommittee on Juvenile Justice of the Senate Judiciary Committee, 12 September 1984.

21. W. Marshall, „Pornography and Sex Offenders,” in Dolf Zillman and Jennings Bryant, eds.,Pornography: Research Advances and Policy Considerations (New York: Academic Press, 1989).

22. „The Men Who Murdered,” FBI Law Enforcement Bulletin, August 1985

23. Cass R. Sunstein, „Pornography and the First Amendment,”Duke Law Journal, September 1986, 595ff.

24.Final Report, ed. McManus, xvii.

25. Interview with Dr. James Dobson with Ted Bundy in Starke, Florida, on 23 January 1989.

? 1997 Probe Ministries Internationalраскрутка сайта

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.