Pokój Jego Obecności

 

 Kriston Couchey

Jego obecność jako decydująca cecha Jego ludzi

To, co będzie znakiem decydującym o tym, którzy to poznali Boga jako ojca będzie pokój Jego obecności, a w praktyce: napełnienie, umiejętność chodzenia w tym pokoju i przekazywania go innym. Trwała obecność Jego i życia złożonego w miłości za innych jest znakiem tych, których On posiada. W miarę jak rozpościerają się dni chwały, pokój Jego obecności wzrasta i pogłębia się wśród ludzi, którzy stali się żywymi ofiarami, w których On całkowicie wyraża Swoją miłość. Gdy gromadzimy się w jedności, Jego pokój usuwa wszelki strach, gniew, urazę i zamieszanie niesprawiedliwego świata z naszych serc, ponieważ uczyniliśmy z Jego obecności nasz dom, a On uczynił w nas Swój dom. My w Nim i On w nas: zunifikowana jedność miłości, za którą tęsknią oblubienica i oblubieniec. Jest to dzień spełnienia miłości.

Jego obecność jako granica podziału ludzkości

Pokój, który cechuje Jego obecność, zamieszkuje pośród nas i w nas jak łagodna bryza i podnosi się do płonącej ogniem pasji, jak potężny wiejący wiatr. Wszystkie Jego sposoby wyrażania się pośród nas prowadzą do tego, że serca ludzkie są obnażane i każdy musi zdecydować czy chce uchwycić się prawdy Jego obecności, czy uciekać w swój grzech i wołać, aby góry padły i ukryły przed obecnością Króla.

A gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój domowi temu. A jeśli tam będzie syn pokoju, spocznie na nim pokój wasz, a jeśli nie, wróci do was” ~Jezus~

 

Nawet wśród tych, którzy wzywają imienia Jezusa jest ogromny podział. Wszyscy jesteśmy albo synami pokoju, albo synami walki; zakorzenieni w uczynkach i mądrości ciała, starającymi podobać się sobie i służący sobie. Strach chwyta ludzi za serca, gdy problemy dosięgają narodów tej ziemi. W miarę jak Sam Król wkracza na scenę historii, aby pokazać Jak On Sam jest silny wobec Swoich umiłowanych synów, wiele systemów ludzkich kruszy się i słabnie.

To, co niegdyś było ukryte w ludzkim świecie zadowolonym z sukcesów i zależności od światowych systemów wychodzi na światło. Jedyne miejsce schronienia można znaleźć w Ukrytym Namiocie Jego odpocznienia; Pokoju Jego Obecności. To tutaj znajdujemy uzdrowienie, pocieszenie, wzmocnieni i mądrość z góry, aby żyć jako synowie światłości na tym świecie ciemności i zamieszania. Nie możemy pokonać zgorszenia, walki i niesprawiedliwości oszalałego świata bez wewnętrznego i trwałego pokoju, który przerasta wszelkie zrozumienie. Wyłącznie pokój Jego Obecności może strzec naszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie, gdy trwamy w Nim, a Jego zdolność do kochania niekochanych i stawania wobec sprzeciwu i cierpienia MUSI stać się udziałem tych, którzy chodzą w Jego obecności (Dz. 9:16). Obecność Jego Ducha jest graniczną linią podziału, pokazującą co rzeczywiście narodziło się z Niego, a co ma pochodzenie ziemskie.

Obszary pokoju jego obecności

Duch Boży pokazał mi, że będą całe obszary, które uchwycą się i dadzą miejsce na pokój Bożej obecności. W miarę jak Królestwo przejawia się coraz bardziej, pewne regiony ziem będą przeżywać pokój i błogosławieństwo, te które wynikają z przebywającej wewnątrz (wierzących) obecności i chwały Bożej. Ludzie z innych obszarów będą przyciągani przez tą obecność Bożą i nawet pogoda w tych miejscach będzie błogosławiona przez Boga, aby Jego ludzie dobrze się rozwijali. Ci, których serca nie będą chciały chodzić z Nim jako Królem odejdą do tych miejsc, w których rządzi nieprawość ludzka. Wyraźny podział między tych błogosławionych przez Boga, a tych, którzy odrzucają Go, będzie widoczny, ponieważ będą obszary niekontrolowanego zła i bezprawia, oraz regiony w których będą działy się największe cuda jakie kiedykolwiek miały miejsce wśród tych, którzy przebywają w Jego obecności.

Jego obecność jako jednocząca siła

…starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju” ~Paweł~

Ojciec buduje dziś bliskie zjednoczenie Jego ciała, tych, którzy dążą do trwania w Jego obecności. Ta jedność nie jest skupiona na doktrynie, człowieku czy jakimś pojedynczym ruchu kościoła lecz pośród tych, którzy znają Pana i kochają Jego obecność. Są oni przyciągani razem w jedności Ducha w spójni pokoju. Duch Boży nawet teraz wzywa i przyciąga Swoich umiłowanych na całej ziemi, w różnych regionach i miastach, aby weszli do relacji z braćmi i siostrami, którzy ignorują bariery podziałów z przeszłości, denominacje, tytuły, struktury władzy i systemy stworzone przez ludzi. Jest to jedność tych, których serca należą do Niego i ta jedność przełamuje wszelkie bariery podziałów dokonanych w kościele na ziemi. Ci, którzy starają się o zadawalać samych siebie będą nadal trzymać się będą martwych uczynków i mądrości ludzkiej, tracąc Boże dzieło jednoczenia. Tak, ci którzy pragną Go i Jego woli znajdą pokój i obecność Króla, która jest ponad wszelkie zrozumienie w cennej jedności z innymi podobnego ducha.

W tych miejscach, do których my, dzieci Boże, zejdziemy się razem i zapomnimy o przeszłości, Ojciec będzie objawiał nam Swoje królestwo w nas i pośród nas. On ustanowi Swój pokój pośród nas, który okryje tych, którzy należą do Niego i ujawni wszystkich, którzy są zrodzeni z ludzkiej mądrości i uczynków. Jego obecność będzie linią podziału, która stawia przed ludźmi wybór między służeniem sobie, a uchwyceniem dobroci Bożej i złożenia swego życia, aby stali się żywi w Jego obecności. Jego zwycięski pokój będzie ustanawiany między tymi, którzy będą zbierać się w jedności napełnieni, chodzący i przekazujący pokój Jego Świętej obecności innym.

W Jego pokoju,

Kriston Couchey

kcouchey@gmail.com

раскрутка

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.