Pokolenie głodne/żądne mocy 💥💥💥

Apst Luke
18 października o 08:09

📌 W Ciele Chrystusa funkcjonuje taka koncepcja, która ma się dobrze, lecz w rzeczywistości głęboko zżera wielu gorliwych młodych chrześcijan. Doprowadziło to do ery egoistycznych, „bezbożnych, żądnych mocy ludzi”, a konkretnie chodzi o „dążenie do mocy” (dosł.: „pressing for power”).

📌 Jakkolwiek miło to brzmi, jest to koncepcja filozoficzna, która nie ma żadnego biblijnego wsparcia. Wśród Afrykanów popularna jest mentalność „cierpienia przed uzyskaniem”. Wielu przyjęło ideę „naciskania na moc”, pomimo że jest to niebiblijne. Przez długi czas próbowałem wybić to wielu z głowy, lecz zdałem sobie sprawę z tego, że raczej pójdą za ludzką filozofią i zdaniem popularnych kaznodziei niż za mądrością Bożego Słowa.

📌 W 2021 roku na małym domowym spotkaniu nauczałem i podniosłem ten temat. Chciałem pokazać im z Pisma, że moc Boża już jest wewnątrz, a wszystko czego trzeba, to nauczania zgodnego z Pismem. Zdecydowałem się udowodnić im to pokazując na przykładzie.

📌 Poprosiłem pewną kobietę, która nie była jeszcze napełniona Duchem, aby wyszła. Usłużyłem jej chrztem w Duchu, co nie wymagało od niej niczego, ale jeszcze nie o to chodziło. Nauczyłem jej z Pisma kilku zasad na temat mocy Bożej, co zajęło mi dosłownie kilka minut, po czym poprosiłem ją, aby coś zrobiła. Poprosiłem, aby wyciągnęła swoją rękę w kierunku jednego z braci i jak tylko to zrobiła, ten padł pod mocą Bożą. Wszyscy byli zdumieni.

📌 Zwróćcie uwagę; ta kobieta właśnie została napełniona Duchem kilka minut wcześniej, przyjęła kilkuminutową lekcję na podstawie Słowa Bożego i natychmiast demonstruje moc Bożą! Nie przeszła przez „naciskanie na moc” (dążenie do mocy), jak wielu wierzy, nie modliła się przez 100 godzin, aby nazbierać mocy, jak to wielu kaznodziei dziś uczy. Nie! Wszystko, czego jej było trzeba, aby aktywować świadomość mocy Bożej w niej to właściwe zrozumienie na podstawie Pisma. Nie pościła przez 21 dni jak wielu wierzy, że trzeba, lecz po prostu zamanifestowała moc Bożą, która jest w niej, tylko dlatego, że poddałem jej świadomość Prawdzie w Piśmie. Jest cud w Słowie Bożym.

📌 W Piśmie nie zostało napisane, że Jezus poszedł na pustynię, aby pościć i modlić się o moc. Nie! Jest tam powiedziane, że Duch zaprowadził go na pustynię, aby „był kuszony przez diabła”. Taka była główna przyczyna – aby był kuszony. Po prostu pościł przez ten czas po to, aby wyciszyć głos ciała tak, aby słowo Boże i Jego Duch z łatwością znalazły swobodny dostęp, gdy szatan przychodził Go kusić. Niestety, dziś wielu błędnie interpretuje te wersy i przekonuje, że Jezus poprzez post i modlitwę uzyskał moc (Mt 4:1).

📌 Jednym z wersów, które wielu młodych używa dziś, aby powiązać modlitwę i post do mocy Bożej jest ten, który mówi, że „żarliwa modlitwa sprawiedliwego udostępnia potężną moc” ( przekład angielski – dosł.: „the earnest prayer of a righteous man makes tremendous power available”). Niestety, wielu czyta Pismo z takim nastawieniem: „wiem, co to znaczy” i to jest problem. Jeśli ten tekst przeczytasz uważnie, zauważysz, że autor listu mówił o modlitwie o chorego, a nie o „dążeniu do mocy”. Wykorzystał te wersy tylko po to, aby wyjaśnić, co się dzieje w rzeczywistości Ducha, gdy sprawiedliwy modli się za chorego i mówi, że staje się dostępna potężna moc ku uzdrowieniu człowieka. Aby lepiej zrozumieć fragment Pisma, musisz czytać uważnie wersy poprzedzające i następujące później, unikać przypuszczeń, a to po to, aby nie dopuścić do błędnego zrozumienia i błędnej interpretacji (Jk 5:14-16).

📌 Kiedy pierwszy raz uzdrowiłem przez moc Bożą kaleką kobietę, nie byłem w trakcie jakiegoś specjalnego rodzaju postu. Pierwszy razy, kiedy zobaczyłem jak znikają guzy piersi na spotkaniu, które prowadziłem, to wcześniej, tuż przed spotkaniem, zjadłem posiłek. Moc Boża jest w każdym wierzącym i konieczna jest świadomość Bożego słowa, aby ją aktywować, a nie 24 godzinne modlitwy czy 21 dniowe poszczenie. Modlę się i poszczę, ale nie po to, aby zyskać moc. Przypomnijcie sobie, że w Księdze Rodzaju Duch Boży był obecny i unosił się nad powierzchnią wód, lecz nic się nie stało, dopóki nie przyszło słowo Boże. Moc Boża jest zamknięta w każdym wierzącym w Jezusa Chrystusa, lecz potrzebne jest dojście słowa Bożego, aby ją aktywować (Rdz 1:2-3).

📌 Wszędzie widzę młodych ludzi „głodnych mocy”, którzy rzekomo naciskają na moc, nie wiedząc o tym, że ta moc została im dana jako dar, podobnie jak Duch Święty jest darem. Dlaczego Bóg miałby dawać Swoją obecność (Ducha) jako dar i domagać się, abyś się modlił o Jego moc? Jaka zatem jest istota łaski? W tym wszystkim chodzi o poważne potraktowanie Pisma i uwierzenie mu. Mamy wierzyć, że zgodnie z Pismem otrzymaliśmy moc, gdy zstąpił na nas Duch Święty (Dz 1:8). Musimy zaprzestać błędnego interpretowania Pisma, ku własnej szkodzie (Dz 1:8).

📌 Widziałem potężne demonstracje mocy Bożej przez moje ręce i słowa. Zaledwie tydzień temu zarejestrowaliśmy kilka cudów uzdrowienia, lecz nie było to dzięki mojemu „naciskaniu na moc”, lecz raczej prostemu stosowaniu mocy Bożej we mnie. Ta moc działa, gdy jestem świadom tego, co Jego słowo mówi. Biblia nie mówi, że wszystko jest możliwe dla tych, którzy modlą się 24 godziny i poszczą przez 40 dni, lecz że wszystko jest możliwe dla tych, którzy „wierzą”. Jezus powiedział: „te znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą”, a nie tym, którzy poszczą i modlą się. Modlitwa i post to bardzo ważne elementy Królestwa i wiążą się z nimi konkretne korzyści, lecz moc jest danym darmo przez Boda darem dla Jego dzieci (Mk 9:23, 16:17).

🚩 Wielu młodych ludzi czeka na Boga, aby zesłał przebudzenie, lecz prawda jest taka, że to Bóg czeka na nas, abyśmy zaczęli przebudzenie dzięki Jego niewyczerpanej mocy znajdującej się wewnątrz nas.
Apst Luke

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.3]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.