Popraw swoje postawy w Nowym Roku 2011

5 stycznia J. Lee Grady

Jezus wyraźnie określił jakiego rodzaju postawy serca podobają się Jemu. Niech te wypełnienie tych podobieństw stanie się twoim celem w 2011 roku.

Nie jest jakimś wielkim fanem religijnych kred, w szczególności uczuciowych, pastelowych rozmaitości, które prezentują kwiatki i tęcze razem z obowiązkowymi wersami Biblii. Ten wers często pojawia się z pierwszymi słowami Jezusa w Kazaniu na Górze. Ten fragment z 5 rozdziału Ewangelii wg Mateusza nazywamy podobieństwami.

To ważkie, penetrujące wnętrza słowa, lecz zostają zneutralizowane, jeśli traktujemy je tylko jako soczystą poezję. Przypowieści (podobieństwa) nie są banałami, Jezus nie chodził na palcach po tulipanowych polach, wypowiadając przyjemne dla ucha zwroty, aby można było sobie nimi wyszywać poduszki czy ręcznie malowane szkło.

W przypowieściach Jezus ogłaszał wojnę status quo religii i wywracał światowe wartości. Nakreślił Swój plan dla nowego królestwa i opisywał postawy serc, które są konieczne, jeśli chcemy się Jemu podobać

W przypowieściach Jezus ogłaszał wojnę status quo religii i wywracał światowe wartości. Te mocne słowa są kością i mięśniem królestwa Bożego, w nich Jezus nakreśli Swój plan dla nowego królestwa i opisywał postawy serc, które są konieczne, jeśli chcemy się Jemu podobać. Czy chcesz przeżywać Boże błogosławieństwo w 2011 roku? Zgódź się na to, aby Jezus naprawił twoją postawę. Oto jest kontrolna lista według Mat. 5:3-12:

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios„. Mówi nam to o postawie zależności. Czy stale uznajesz swoją potrzebę Boga, nawet w małych sprawach? Czy też rozglądasz się za Jego pomocą wtedy, gdy nie możesz już sobie sam poradzić? Droga do błogosławieństwa zaczyna się od uznania tego, że Bóg jest Bogiem, a my nie. Jeśli twoje życie modlitewne jest słabe, jest tak dlatego, że tak naprawdę nie wierzysz w to, że potrzebujesz Bożej pomocy.

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni„. Czy masz pokutną postawę? Czy czujesz z Ducha Świętego przekonanie o winie, gdy tylko zgrzeszysz? Czy Bóg musi posłać trzy ostrzeżenia i młot, aby cię obudzić? Czy masz bolesną świadomość swojej skłonności do grzechu, czy też robisz wymówki, bądź ukrywasz to? Bóg nie szuka ludzi doskonałych, lecz jest zwracają Jego uwagę ci, którzy mają zwyczaj codziennej pokuty.

Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię„. Potrzebna nam jest postawa pokory. Świat uczy nas tego, abyśmy konkurowali i zwyciężali, aby być na szczycie. Jezus wzywa nas do najniższych miejsc. Świat mówi nam, że w porządku jest walczyć i rozpychać się łokciami w drodze do „sukcesu” za każdą cenę, bez względu na to jak wielu ludzi zostanie po drodze zranionych. Jezus ogłosił, że tajemnicą prawdziwej siły i prawdziwego przywództwa, jest postawa sługi.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni„. Czy jesteś gorliwy? Niczego nie osiągniesz dla Boga jeśli funkcjonujesz na pół gwizdka i jesteś zadowolony z istniejącego status quo. Nigdy nie wolno ci dojść do miejsca, w którym uznasz, że już „dotarłeś”. Jezus wzywa nas do pasji, nie możesz trwać na wczorajszej mannie. Jeśli pozwolisz Duchowi Świętemu na to, aby cię stale napełniał, będziesz pościł, modlił się, uwielbiał i dążył do Boga coraz intensywniej.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią„. Jezus wzywa nas do postawy przebaczenia. Ten świat mówi nam, że z obrażaniem się jest wszystko w porządku, lecz Jezus wzywa nas, abyśmy nastawili drugi policzek i modlili się za naszych wrogów. Czy trzymasz w sobie jakąkolwiek urazę? Czy serce ostygło ci wobec jakiegoś członka rodziny, przyjaciela czy współpracownika z powodu tego, co ci zrobił lub powiedział? Jezus mówi, że Jego miłość przepływa kanałem przebaczenia i nie można poznać intymnie Jego miłości, jeśli odmówimy przebaczania innym.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą„. Czy masz czyste serce? Ten świat mówi nam, że seksualna czystość jest passé. Milion głosów zaprasza nas do folgowania sobie przy ołtarzu Baala. Czy utrzymujesz swoje sumienie w czystości? Czy wyznałeś wierzącemu przyjacielowi i prosiłeś o modlitwę uzdrowienia, jeśli masz jakieś grzeszne nawyki? Ten świat mówi nam, że nie ma żadnego problemu z oszukiwaniem i kłamaniem, jeśli to ci pomoże. Co jest takiego w twoim wnętrzu, czego inni nie widzą? Czy pozwoliłeś, aby Duch Święty oczyścił te zepsute motywacje, czy też manipulujesz ludźmi, aby osiągnąć swoje egoistyczne cele?

Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani„. Potrzebna nam jest postawa ewangelizacyjna. Wielu chrześcijan woli być obserwatorami, nigdy nie angażującymi się w pracę służby. Jednak Bóg szuka dojrzałych uczniów, którzy będą dzielić się ewangelią, zdobywać dusze, modlić się o ludzi, wykorzystywać swoje duchowe dary i aktywnie nieść przesłanie pojednania tym, którzy potrzebują Chrystusa. Czy jesteś gotów przełknąć swoje obawy, otworzyć usta i stać się Jego ambasadorem?

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios„. Czy masz postawę wierności? Jezus powiedział, że wielu z tych, którzy przyjęli Słowo Boże ostatecznie odpadnie od wiary z powodu prześladowań i doświadczeń. Czy trzymasz się Jezusa bez względu na to, co się dzieje? Czy gdy życie staje się trudne, szybko tracisz serce i rezygnujesz, czy też zwracasz się do Jezusa z prośbą o łaskę, którą obiecał?

Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami„. Czy masz postawę radości? Jedną sprawą jest znosić trudności, a inną jest znosić je z radością. Czy gdy przechodzisz przez bolesne doświadczenia, decydujesz się na radość, czy też jęczysz i narzekasz przez cały czas? Bóg nie wzywa nas tylko do tego, abyśmy tolerowali życiowe trudności. Jeśli utrzymujemy radość w trudnych czasach to wyjdziemy z tego, jako więcej niż zwycięzcy.

Królestwo Chrystusa jest silnie zbudowane na tych duchowych wartościach. Dzięki Jego łasce, każda z tych postaw może przez ciebie przyjęta.

– – – – – – – – –

J. Lee Grady redaktorem pomocniczym magazynu Charisma. Jego nowa książka „10 Lies Men Believe” ukarze się w tym miesiącu wydana przez Charisma House.

You can follow him on Twitter at leegrady.услуги поисковое продвижение

Click to rate this post!
[Total: 2 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.