Prawdziwa przyczyna prześladowań 1- konformizm

The Church Without Walls

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.

W swojej książce Return of the First Church napisałem, że pierwszy kościół był ruchem kontrkulturowym, podczas gdy współczesny, tradycyjny kościół jest teraz jedynie jedną z subkultur świata, w którym się znajduje.

Subkultura to mała, izolująca się od reszty społeczeństwa grupa, która ma swoje własne przekonania, nazewnictwo, światopogląd i często także swój własny sposób ubierania się. W takim liceum osobne subkultury obejmowały np. sportowców i cheerleaderki, osobno ludzi z gangów, osobno skaterów a osobno kujonów. Każda stanowiła osobną grupę, lecz w dalszym ciągu istniały one w szeroko rozumianej społeczności liceum i każda z nich zmierzała w tym samym kierunku – do matury. Subkultury na ogół zmierzają w tym samym kierunku, co całe społeczeństwo.

Mentalność subkulturowa jest przyczyną, dla której kościoły popełniają błąd myśląc, że gdy ich sale będą oferowały jakość światowych sal widowiskowych, gdy ich uwielbienie będzie przypominało koncert rockowy wliczając w to oświetlenie itd., to przyciągnie to ludzi do ich budynków. Wyglądają jak świat, brzmią jak on, mówią w ten sam sposób, starając się przez to stać się dla niego czym ważnym. Jednak podążają w tym samym kierunku co świat. Są subkulturą.

Kontrkultura to sposób życia, który promuje wartości sprzeczne do panujących w społeczeństwie. Kontrkultura zmierza w kierunku przeciwnym do reszty społeczeństwa.

Większość tego, co powiedział Jezus, była kontrkulturowa. Spójrzmy np. na Mt 5: 43-48: „Słyszeliście, iż powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie”

To jest właśnie przykład kontrkultury. Jezus nakazał styl życia i wartości sprzeczne z panującymi w społeczeństwie w Jego czasach. To było coś potężnego, zmieniającego życie i stojącego w opozycji do ówczesnego systemu wartości: kochaj swoich wrogów, módl się za nimi i czyń im dobrze. Tak wygląda kontrkultura.

Moc ciała Chrystusa leży w tym, że ma być taką kontrkulturą.

Za kontrkulturę możemy ‘winić’ Boga

To Bóg rozpoczął pierwszy kościół w dniu Pięćdziesiątnicy i stworzył go jako kontrkulturę, ponieważ miał on (kościół) trzymać się nauk Jezusa. Bóg wyszedł ze świątyni i zamieszkał w ludziach, a to było dokładnie przeciwne ówczesnemu systemowi religijnemu. System ten prowadzony był przez elity, które twierdziły, że Bóg mieszkał w budynku, podczas gdy kościół był prowadzony przez niewykształconych rybaków, którzy twierdzili, że Bóg zamieszkał w ludziach.

Żydowskie elity skupione były wokół systemu świątynnego, gdzie kierowano wszystkie pieniądze i który skupiał wokół sobie całą władzę i uwagę. Kościół zaś został zdecentralizowany, gdy Bóg wyszedł ze świątyni i zamieszkał w ludziach, gdy dał im swobodę spotykania się z innymi żyjącymi świątyniami, dawania sobie nawzajem, wspierania siebie nawzajem i stanowienia liderów według własnego uznania. Wszystko to było dokładnym przeciwieństwem istniejącego systemu świątynnego, który dyktował to, co ludzie mieli słyszeć, jak mieli dawać, jak mieli ustawić priorytety odnośnie świątyni w swoim życiu i w końcu – jak mieli ze sobą żyć. Sytuacja, w której Chrystus zamieszkał w ludziach, czyniąc z nich żywe świątynie była i w dalszym ciągu pozostaje czymś kontrkulturowym.

Prawdziwa przyczyna prześladowania kościoła

Gdy na chwilę odłożymy na bok aspekt duchowy przyczyn prześladowania – wszyscy wiemy, że diabeł nienawidzi Boga i Jego lud, więc pobudza ludzi do prześladowania nas – i spojrzymy na to z perspektywy kulturowej, wtedy będziemy mogli coś dostrzec.

Z jakiego powodu władcy Babilonu prześladowali Daniela?

Z jakiego powodu władcy Babilonu prześladowali trzech hebrajskich młodzieńców do tego stopnia, że wrzucili ich do pieca?

Z jakiego powodu żydowscy przywódcy w Jerozolimie prześladowali pierwszy kościół?

Z jakiego powodu rzymscy cesarze prześladowali chrześcijan?

Z jakiego powodu nazistowskie Niemcy prześladowały Żydów i chrześcijan? (Poza około 6 milionami Żydów, którzy zginęli w obozach, zginęło tam także około 5 milionów chrześcijan i więźniów politycznych).

Z jakiego powodu ZSRR prześladowało Żydów i chrześcijan?

Z jakiego powodu chrześcijanie są dziś prześladowani w krajach zdominowanych przez religie inne niż chrześcijaństwo?

Odpowiedź jest bardzo prosta: ponieważ byli inni.

A mówiąc dokładniej: nie tylko byli inni, ale nie zgadzali się na to, aby być takimi samymi, jak reszta społeczeństwa.

Będąc jeszcze bardziej precyzyjnym:  upierali się przy swej własnej tożsamości, nie patrząc na to, jak określało ich Państwo (często jako zdrajców, buntowników, chorych psychicznie czy też niebezpiecznych dla społeczeństwa, itd.)

W każdym powyższym przykładzie wierzący byli nienawidzeni, ponieważ stanowili kontrkulturę. Kontrkultura odmawia dostosowania się do oczekiwań społeczeństwa. Kontrkultura zmierza w kierunku przeciwnym niż reszta społeczeństwa.

W krajach uważanych za kulturowo chrześcijańskie Ojciec i nasz Pan zaczynają prowadzić do tego, że Ciało Chrystusa znowu staje się kontrkulturą. Zaczniemy od tego miejsca następnym razem, ale już teraz – ten, kto ma uszy niech rozpozna, że to są to prorocze słowa.

Część 2

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.