Stan 20/21.10.2020

Stan Tyra

20.10
Wśród licznych rzeczy, które religia ma dla nas w swoim magazynie jest pewne poczucie podziwu. Najpewniejszym sposobem aby zablokować naszą możliwość zrozumienia znaczenia Boga i wagi oddawania czci jest uznać to za konieczność.
Obojętność na cud życia jest korzeniem duchowej ślepoty. Współczesny człowiek i fundamentalny kościół wpadli w pułapkę przekonania, że wszystko można wyjaśnić a życie, aby je zrozumieć, trzeba tylko zorganizować. Raczej woli wyjaśniać grzech, niż stawać w zdumieniu, że „Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie licząc jego grzechów” (2 Kor 5:19).

Większość z nas nie podziwia i nie widzi wspaniałości w tych rzeczach, z którymi jesteśmy dobrze zaznajomieni. „Pan to czyni i jest to cudowne w naszych oczach” (Ps 118:23). Jeśli z chwila uzyskania wiedzy kończy się zaduma  to nigdy nie było prawdziwego uwielbienia. Nie giniemy z braku informacji, lecz z powodu braku podziwu i zdumienia. Początkiem szczęścia jest zrozumienie, że życie bez zdumienia w ogóle nie jest warte przeżycia.

22.10
Mamy do czynienia z dwoma rodzajami ignorancji. Jedna jest zakorzeniona w pokornej wiedzy, że nie wiem i jest zdumiona tą tajemnicą. Druga to zarozumialstwo i samozadowolenia zakorzenione w określonej przez siebie wiedzy, pełna odpowiedzi i wniosków.

Nie mówcie: Znaleźliśmy mądrość” (Jb 32:13), ponieważ nie znalazłeś mądrości, to ona znajduje ciebie. Ty szukasz mądrości tylko po to, aby zdać sobie sprawę z tego, że nie wiesz, a to owocuje wiedzą, że to „głębina przyzywa głębinę”.

Ci, którzy szukają mądrości na potrzeby wniosków, idą ślepą droga nieustannej ignorancji. Możemy stale ignorować tę tajemnicę, lecz nie możemy jej zaprzeczyć czy uciec przed nią.

Biblia nie jest księgą odpowiedzi, lecz tak naprawdę jest moją i twoją opowieścią, ukrytą i tajemniczą, gdzie tuż za rogiem odkrywamy prawdziwego siebie. Znajdując prawdziwego siebie, znajdują Boga, a znajdując Boga znajdują autentyczne ja.

Pismo zarówno ukrywa jak i ujawnia, podobnie jak wszystko czym jest życie.
Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a chwałą człowieka wyszukać tego”. Chwała nie znajduje się w poszukiwaniu wniosku, ponieważ Pana można znaleźć wyłącznie w miejscu tajemnicy, w którym twoimi jedynymi oczyma są oczy wiary.

< 18/19.10.2020 | 23/25.10.2020 >

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *