Prawdziwy autorytet Królestwa

Ron McGatlin

Kolejny poziom przemiany zbliża się obecnie do ziemi. Bóg zaczyna udzielać przez Swego Ducha autorytetu Królestwa Swym dojrzewającym synom. Autorytet oparty na miłości płynie do serc i życia dojrzewających synów Bożych, aby dalej utrwalać Jego Królestwo. Słowa pochodzące od Boga, wypowiedziane w autorytecie, wywołają wspaniałe konsekwencje.

Silny nowy wiatr Bożego Ducha wieje po ziemi rozprzestrzeniając niebiański ogień Boży, aby ostatecznie pochłonął głupotę życia dla własnej przyjemności.

We współczesnym, skomputeryzowanym, zachodnim świcie wyraz: “wirtualne”, stał się wielkim słowem. Prawda i mądrość zostały rozcieńczone życiem w fantazji, które jest zrażone do prawdziwego życia. Ludzkie istoty żyjące z dala od Boga rozwinęły swoją własną, wirtualną, opartą na fantazjach rzeczywistość życia. Spora część świata wyrzekła się rzeczywistości użytecznego i produktywnego życia pobożnej służby, a w jego miejsce wielu przyjęło głupie cielesne życie skupione na zabawianiu siebie.

Czy szukamy przyjemności dla siebie w tym, co Bóg nam dostarcza w ramach życia w ramach Królestwa? Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym.

Sporą część narodowego dochodu USA przynoszą różne formy rozrywki. Zabawa i rozrywka stały się główną częścią życia ludzi. Zabawy czy jakieś formy fantazyjnego wyszukiwania przyjemności stały się głównym celem wielu ludzi na tym świecie.

Co by było, gdyby nadmiernie ogromna ilość życiowych zasobów spędzanych na dogadzanie sobie była wykorzystana na jakąś formę korzystnej naturalnej czy duchowej aktywności w służbie Bogu, na zaspokajanie rzeczywistych potrzeb ludzkości i świecie wokół nas?

Ile trylionów dolarów i trylionów godzin jest poświęcane na nierealne, krótkoterminowe własne przyjemności? Zastanów się przez chwilę nad ogromem czasu i pieniędzy inwestowanych w przemysł rozrywkowy w tym telewizję, kino, muzykę, gry wideo, sporty, czytanie dla przyjemności książek i publikacji, rekreacyjnie używanych narkotyków, alkoholu, tabaki, hazardu, pornografii, rekreacyjnej seksualnej aktywności, parków zabaw i pokazów na żywo, rejsów, rekreacyjnych obiadów i wiele, wiele więcej. To są tylko niektóre z największych przemysłów w USA, które pochłaniają potencjalną produktywną działalność świata.

Duch karnawału, życia dla cielesnej przyjemności pochwycił sporą część świata i grozi zniszczeniem jego ekonomii długami, które mają zastąpić produktywność ludzi i zasoby zmarnowane na dogadzaniu sobie przyjemnościami. Tryliony dolarów są pożyczane, aby przypudrować dziurę spowodowaną nieodpowiedzialnym, bezproduktywnym życiem skupionym na ciele. Niezliczone godziny życia są pochłaniana przez zabawę zamiast owocnego życia.

Nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi o to, że jest to wszystko złe samo w sobie. Nie mówię, że powinniśmy się skupić na legalistycznych usiłowaniach zmiany w sposobie korzystania z tego. Chodzi mi o to, aby wskazać naprawdę, że korzystanie z tych rzeczy dla cielesnych przyjemności nie jest konieczne do spełnionego życia w pokoju i radosnego chodzenia w życiu godnym Królestwa Bożego. Te rzeczy nie są potrzebne do pełnego i radosnego życia w świetle Jego chwały.

Nie ma większej radości nad tą, gdy jest się używanym przez Pana do przekazania Bożego błogosławieństwa Jego ludziom. Nie ma nic bardziej ekscytującego niż udział w manifestacji cudów i zaopatrzenia Bożego dla Jego ludzi. Ne ma większej radości w życiu niż przeżywanie przejawów obecności CHWAŁY Bożej. Nie ma większego spełnienia, niż owocne służenie Bogu przez zaspokajanie rzeczywistych potrzeb Jego ludzi i Jego światu wokół nas.

POSTAWA ROSZCZENIOWA

(dosł.: A SPIRIT OF ENTITLEMENT – mam prawo do…)

Obecnie pojawia się Boży autorytet w synach Bożych, aby rozbijać duchowe warownie, które pozwalają innym bożkom funkcjonować w naszym świecie. Prawdziwe królestwo jest zasiewane i wzrasta w sercach Bożych ludzi, a cudzołożny kościół i bezbożne świeckie systemy są w duchowej rzeczywistości rozbierane. Jednym z głównych czynników wpływających na nadmiernie egoistyczne życie jest duch, który wywołuje fałszywe przekonanie, że mi się należy.

Od szczytów największych rządów na tym świecie do najniżej umieszczonych w ekonomicznym systemie społecznym osób duch upoważnienia prowadzi ludzi do poczucia, że ze względu na szczególną sytuację , w której się znajdują (cokolwiek to jest), są oni upoważnieni (mają prawo, należy im się – przyp.tłum.) do większej ilości dostępnych życiowych zasobów. Mój stary ojciec ujmował to tak: „Ci faceci uważają, że to świat winien jest zabezpieczyć im życie”. Dziś, może to być postawa w rodzaju tej, że jestem upoważniony do tego, aby rząd, czy cokolwiek/ktokolwiek zaopatrzył mnie i sprawił, abym był szczęśliwy.

Jeśli ludzie z jakiegoś powodu uważają, że mają prawo do tego, aby zaopatrywał ich ktoś inny, pojawią się co najmniej dwa główne błędy, które ostatecznie prowadzą do zniszczenia.

Po pierwsze: postawa roszczeniowa może pomniejszać cechę osobistej odpowiedzialności za prowadzenie produktywnego życia.

Po drugie; postawa roszczeniowa usuwa wdzięczność za otrzymane zaopatrzeni i błogosławieństwa Boże.

Głównym składnikiem naszej relacji z Bogiem jest pokorna wdzięczność, jest to zasada Królestwa. Wdzięczność jest blisko spokrewniona z chwałą. Nie można odnosić się w bliskiej jedności do Boga, bez dziękczynienia I chwały.

Ps. 95:2Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, Wykrzykujmy mu radośnie w pieniach„.

Ps. 100:4Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, W przedsionki jego z pieśnią chwały! Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego!

Hbr. 13:15Przez niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają jego imię”.

Dziękczynienie jest również blisko spokrewnione z modlitwę I pokojem w Bogu.

Flp. 4:6-7Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie”.

1Tes. 5:18Za wszystko dziękujcie; taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was”.

Postawa roszczeniowa okrada ludzi z wdzięczności wobec Boga i uniemożliwia uwielbianie Go jako Boga. Nie będziemy wdzięczni za to, co, jak uważamy, nam się należy. Głupota niewdzięczności ogranicza bliskie trwania w Nim i Jego świetle – ciemność opanowuje nasze życie. Pokój i radość giną, a my zwracamy się ku cielesnym przyjemnościom, aby znowu poczuć się dobrze.

Rzm. 1:21dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności”.

Wyłącznie bliska relacja z Bogiem przez Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego może napełnić nasze serca i życie Jego pełnią sprawiedliwości, pokoju i radości. Tylko w Nim i w Jego obecności nasze serca napełniają się wdzięczną chwałą a nasz pokój i radość są pełne. Jesteśmy pokorni i wiecznie wdzięczni za Jego niezasłużony dar miłości oraz obfite i wieczne życie.

W tej obecności i i radości Pańskie, szukanie cielesnych przyjemności są obrzydliwe, niepotrzebne ani nie pożądane. Jesteśmy wolni, aby żyć obfitym życiem Jego Ducha, który napełnia nasze ciała, dusze i ducha Jego chwałą, która promieniuje z nas na ten świat. Mamy pełny autorytet w Jego imieniu, aby łamać ducha upoważnienia w naszym życiu i z naszego świata. W ten sposób świat jest przemieniany w Królestwo Boże na ziemi, jak jest w niebie.

Dążcie do miłości. Ona nigdy nie zawodzi,

a królestwu Jego nie będzie końca.

Ron McGatlin

basileia @ earthlink.net

продвижение

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.