Rozeznanie obecności ducha Antychrysta na świecie – część 2

John Fenn
Tłum.: Tomasz S.
Część 1

Posłużyłem się Hitlerem jako historycznym przykładem faszyzmu i porównałem z tym, co Biblia mówi o nadchodzących rządach prowadzonych przez człowieka, którego nazywa ‘anty-Chrystusem’ – człowiekiem niegodziwości. Następnie przyrównałem to do sposobu, w jaki współczesne rządy radzą sobie z Covidem i pokazałem inne podobieństwa.

Więcej szczegółów znajdujemy w księdze Daniela (Dan.7:15-28)
i o dziesięciu rogach na jego głowie, i o innym rogu, który wyszedł i przed którym trzy z nich wypadły, o rogu, który miał oczy i usta, które mówiły zuchwale, i który wyglądał na większy niż inne. A gdy patrzyłem, wtedy ów róg prowadził wojnę ze Świętymi i przemógł ich”.

Wyrażenie „większy” dosłownie oznacza: „…wyglądał na większego od jego współpracowników” . Innymi słowy jego wygląd, jego prezentacja, jego prezencja wydawała się znacznie większa od pozostałych 7 rogów (władców/regionów). Został z czasem liderem tych 7 oraz także pozostałych 3, którzy byli bardziej ulegli; podporządkował ich sobie czy im się to podobało czy też nie.

Kryzys gospodarczy i polityczny jest dla faszyzmu sposobem dojścia do władzy. W tym momencie przywódca jak i państwo stają się jedno.
W Obj. 8:8-12 widzimy, jak asteroidy/komety dwukrotnie uderzają w Ziemię, co zaciemnia 1/3 słońca i zatruwa 1/3 oceanów (jedno uderzenie jest w ląd a drugie w wodę). Rozdział 9 zaczyna się od chmury kurzu powstałej w wyniku uderzeń, która zaciemnia słońce i powoduje, że ludzie mają przez 5 miesięcy wrzody. Pomyśl o kryzysie gospodarczym i politycznym, który będzie tego następstwem. Gdy 1/3 światła słonecznego zostanie zablokowana a 1/3 oceanów zostanie zatruta, natychmiast będziemy mieli do czynienia z niedoborami żywności. Wywoła to chaos gospodarczy i głód. System medyczny załamie się z powodu przeciążenia. I będzie wiele innych podobnych rzeczy.

W czasie tych problemów w Europie wyłoni się człowiek, który będzie nową postacią na arenie polityki międzynarodowej. Nie będzie jednym z 10 władców, ale będzie twierdził, że zna wszystkie odpowiedzi. Będzie świetnym mówcą, który narzuci swą osobę innym. Później wyjaśni wszystkim, dlaczego musi uzyskać nieograniczone uprawnienia do rządzenia (jak pamiętacie, mówiliśmy na podstawie Obj. 17:13, że inni królowie oddają swoją władzę „małemu rogowi”). Podobnie jak wcześniejsi przywódcy faszystowscy będzie tłumaczył, że problemy są tak wielkie, że wymaga to pełnej jedności w narodzie – a chrześcijanie/żydzi stoją na drodze realizacji tych planów i na drodze postępu.

Pismo Święte mówi, że rozpocznie „wojnę ze świętymi”, co pokazuje, ze przeniesie uwagę ogółu z katastrof, które miały miejsce na tych, którzy rzekomo uniemożliwiają postęp. Można ich obwiniać ponieważ nie jednoczą się z resztą ludzi, nie chcą przyrzec lojalności, której wymaga celem rozwiązania problemów gospodarczo-społecznych. W faszyzmie, jeśli nie zgadzasz się z przywódcą, stygmatyzuje się cię jako nie-patriotę. Problemy przecież są tak ogromne, że tylko 100% jedność może umożliwić ich naprawę a ta grupa stoi mu na drodze.

To jedna z najbardziej proroczych rzeczy, którymi dzielę się na nasz czas – uważaj na tych, którzy oskarżają chrześcijan, konserwatystów i tych, którzy nie zgadzają się z rządem o to, że uniemożliwiają realizację rządowego programu. W Obj. 11:18 widzimy, że „narody popadły w gniew” – patrz, jak gniewne postawy narastają w różnych krajach.
Człowiek niegodziwości wprowadzi cyfrową walutę, aby usprawnić kwestie gospodarcze i podporządkuje sobie rząd, gospodarkę oraz religię. Wprowadzi cyfrowy tatuaż na czole lub ręce (być może niewidoczny) dla tych, którzy pierwsi przyrzekną wierność jemu i jego systemowi. Może zainteresuje was: https://news.rice.edu/2019/12/18/quantum-dot-tattoos-hold-vaccination-record/
Ludzie przyrzekający wierność, otrzymają tatuaż („znamię”), który umożliwia im kupowanie i sprzedawanie. Ci zaś, którzy odmówią złożenia przysięgi wierności, zostaną straceni lub zmuszeni do życia poza systemem ekonomicznym, co oznacza poleganie na własnej żywności i pomocy sieci przyjaciół w zaopatrzeniu. Czy widzieliśmy podobne rzeczy w przeszłości? Tak, widzieliśmy to w starożytnym Cesarstwie Rzymskim, Niemczech, ZSRR itp.- osoby żyjące poza systemem musiały radzić sobie same.

Hitler był prekursorem
Faszyzm przejmuje pełną kontrolę, gdy w danym kraju ma miejsce jakaś nadzwyczajna sytuacja. W proroctwie taką sytuacją jest podwójne uderzenie w Ziemię asteroidy/komety. W naszych czasach widać pewne elementy, jak rządy radzą sobie z kryzysem wywołanym przez Covid. W czasie wielkiego kryzysu w 1933 r. Hitler złożył szereg obietnic, że uczyni z Niemiec światowego lidera. Dzięki temu został mianowany kanclerzem. Kilka tygodni później w budynku parlamentu wybuchł pożar. Hitler wykorzystał tę sytuację, aby uzyskać szerokie uprawnienia. W 1933 r. uchwalono prawa nakazujące ludziom bojkot żydowskich przedsiębiorstw, jednak ludzie w dużej mierze ignorowali je.

Żydzi, chrześcijanie, konserwatyści, wrogowie polityczni i inni zostali zobligowani do noszenia trójkątnych oznaczeń (lub podwójnych trójkątów), które znaczyły ich jako ludzi spoza systemu politycznego i gospodarczego. Posłużono się trójkątami, ponieważ w znakach drogowych posługiwano się trójkątami jako ostrzeżeniem – tak więc wszyscy wiedzieli, że ten znak znaczy ostrzeżenie.

Najbardziej znana jest żółta, żydowska Gwiazda Dawida, ale była też inne – różowa dla homoseksualnych mężczyzn, czarna dla lesbijek, prostytutek, chorych psychicznie, fioletowa dla religijnych pacyfistów lub członków kultów (np. Świadków Jehowy) itd. Ludzie ci musieli jakoś funkcjonować poza systemem. Ostatecznie Żydów zmuszono do zamieszkania w ponad 70 gettach całej Europy, gdzie musieli przeżyć dzięki wzajemnej wymianie dóbr. Wielu umarło z głodu a resztę zebrano i wysłano do obozów śmierci.

Przejęcie przez Hitlera całkowitej władzy sprawiło, że ludzie musieli się opowiedzieć za nim, lub przeciwko niemu. Początkowo skoncentrował się na pomocy biednym poprzez krajowe programy żywnościowe, budowę infrastruktury i zapewnianie miejsc pracy. Mussolini we Włoszech utworzył partię faszystowską po czym został poproszony przez króla o sformowanie rządu, który powstrzymałby rozwój komunizmu. Kiedy przejął już kontrolę, również skoncentrował się na programach socjalnych, aby pomóc biednym, zainicjował krajowe programy pracy na rzecz infrastruktury i jednocześnie brutalnie zajął się eliminacją opozycji przez zastraszanie, aresztowania i inne gorsze rzeczy.
Antychryst – człowiek niegodziwości, wykorzysta klęski żywiołowe jak i te, wywołane przez człowieka, by podporządkować sobie 3 władców, zajmie ich miejsce, utworzy nową, narodową politykę gospodarczą, uzyska bezprecedensowe uprawnienia i będzie domagał się deklaracji lojalności.
Do zapamiętania: faszystowskie rządy obwiniają za wszystko określoną grupę ludzi i przekonują resztę społeczeństwa, że grupa ta jest źródłem ich problemów, a co ważniejsze, że grupa ta stoi na drodze postępu. To kwestia uzasadnia podjęcie odpowiednich działań przeciwko takim ludziom.

W dzisiejszych czasach: oznacza to, że wolna i niezależna prasa musi przestać istnieć. Obj. 13:13-15 wyjaśnia, że człowiek niegodziwości jest ekspertem propagandy w kwestii cudów „bestii” i jej rządów, sprawiając, że ludzie się nim zachwycają. Jest tam mowa o człowieku niegodziwości wywołującym zachwyt wszystkich poprzez dokonane cuda – opisuje to zmanipulowaną prasę, która rozpowszechnia informacje takie, jakie człowiek niegodziwości jej każe

Stronnicze media funkcjonowały w Niemczech w czasie II Wojny Światowej, we Włoszech, ZSRR, a nawet w starożytnym Rzymie – chodzi o sposób rozpowszechniania informacji w całym Imperium. Czy dzisiaj nie widzimy jak media – prasa, sztuka, rozrywka – mówią jednym głosem zgodnym z rządowym planem? Czy nie widzimy, jak media wyśmiewają i wyszydzają grupy, które się z nimi nie zgadzają, i posądzają je o ignorancję i obwiniają o powstrzymywanie postępu? To właśnie faszyzm oraz duch antychrysta.

Faszyzm ze swej natury musi stawać się coraz bardziej agresywny i brutalny, ponieważ wraz z tym, jak rządowe plany rozwijają się, tak samo dzieje się z opozycją wobec nich. W nazistowskich Niemczech to, co zaczęło się w 1933 r jako prosty bojkot Żydów, przerodziło się w niszczenie żydowskich przedsiębiorstw, a skończyło się obozami śmierci.
Przygotowywano sprawy sądowe, które celowo stygmatyzowały jednostki, aby posłużyły jako przykład dla innych. Prasa i sztuka stały się głosem partii nazistowskiej. Kultura niemiecka w latach 30. zmieniła się na wszystkich frontach – skupiła się na obwinianiu Żydów, chrześcijan, komunistów, intelektualistów i innych za problemy narodu niemieckiego. Czy widzimy podobne zachowania w naszych czasach w kwestii Covid lub polityki?

Do zapamiętania: Media, które stają się ramieniem rządu, są wspomniane w Piśmie Świętym przy okazji rządów człowieka grzechu. To oznaka faszyzmu, koniec wolnej i niezależnej prasy i mediów. Uważaj na kłamstwa, które powtarzają się tak długo, że ludzie zaczynają w nie wierzyć. W czasie przejmowania władzy przez faszyzm, wielkie obietnice oraz proste rozwiązania zostaną przedstawione niemyślącej grupie popleczników oraz reszcie obywateli, czemu wtórować będą media oraz przedstawiciele sztuki.

Kolejnym razem pokażemy, jak nadchodzące rządy człowieka grzechu będą wymagały (tak, jak wymaga tego faszyzm) zrezygnowania z praw obywatelskich. Mam nadzieję, że jest to dla Was interesujące.

< Część 1 | Część 3 >

John Fenn

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.